ВАРІАНТ 1

1. Прочитай частини тексту. Познач, як їх потрібно роз­ставити, щоб отримати текст.                    Коли дерева прокидаються.

2) Був сонячний лютневий день. Вийшла Варочка на подвір'я погуляти. Дівчинка зайшла в садок. Навко­ло тиша. Нерухомі дерева мов прислухаються до чогось далекого-далекого.

3) Варочка глянула на сніг під деревами. Дівчинка мало не вигукнула від здивування: тіні дерев були си­ні. Як синє зимове небо. Тут ще Варочка помітила, що гілки на деревах тихенько здригаються.

1) Через чимало років дівчинка взнає, що на її очах творилася велика таємниця життя: дерева прокидали­ся од зимового сну. До справжньої весни ще далечень­ко, але дерева вже пробудилися: вони побачили свою красу. (За В. Сухомлинським.)

а) 2, 3, 1;     б) 1, 2, 3;     в) 3, 2, 1.

2. Визнач тип цього тексту.               

а) Текст-опис;

б) текст-розповідь;

в) текст-міркування.

3. Познач рядок, у якому правильно визначені відмін­ки іменників у реченні.

Варочка (хто? Н.в.) глянула на сніг (що? З.в.) під деревами (чим? Ор.в.).

а) Називний, називний, орудний;

б) називний,орудний,орудний;

в) називний, знахідний, орудний.

4. Визнач рядок, у якому всі дієслова стоять у минуло­му часі.

а) Погуляти, прислухатися, глянути;   (що зробити? Що зробити? Що зробити?)

б) прокидалися, помітила, побачили; (що робили? Що зробила? Що зробили?)

в) пробудилися, вигукнула, взнає.        (що зробили? Що зробила? Що зробить?)

5. Вибери рядок, у всіх словах якого ненаголошені голосні можна перевірити наголосом.

а) Велика, весна, дивно;                                      велич, весни,

б) життя, восени, океан;                                      жити

в) під деревами, від здивування, тихенько.  дерево, диво, тиша

6. Заміни іменники відповідними займенниками.

Під деревами – під ними                  

на подвір'я – на нього

до весни – до неї 

7. Поясни, чому В. Сухомлинський назвав своє оповідан­ня «Коли дерева прокидаються».

У тексті розповідається про пробудження дерев після зими.

8. Склади текст-міркування (4—5 речень), який допо­може пояснити прислів'я «Дерево міцніє корінням, а людина — знанням».

 

 

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай частини тексту. Познач, як їх потрібно роз­ставити, щоб отримати текст.

3) Ростуть над ставком дві берези. Стрункі, високі, білокорі. Опустили косате зелене віття. Віє вітер — роз­чісує коси. Тихо шепочуть листям берези. Це вони про щось розмовляють.

1) Однієї ночі стало холодно. На траві заблищали бі­лі кристалики льоду. Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золотисті стрічки. Вплели вони їх у зелені коси. Зі­йшло сонце. Розтопило кристалики льоду. Подивилося сонце на берези й не впізнало їх — у зелених косах зо­лоті стрічки.

2) Сміється сонечко, а берези сумують. Скоро листя золотим дощем спаде на холодну землю, і настане чарів­на зима.

 (За В. Сухомлинським.)

а) 3, 2, 1;    б) 2, 1, 3;    в) 3, 1, 2.

2. Визнач тип цього тексту.

а) Текст-опис;

б) текст-розповідь;

в) текст-міркування.

3. Познач рядок, у якому правильно визначені відмін­ки прикметників у реченні.

Скоро листя золотим (яким? Ор.в.) дощем спаде на холодну (на яку? З.в.) землю, і настане чарівна (яка? Н.в.) зима.

а) Родовий, орудний, знахідний;

б) орудний, знахідний, називний;

в) орудний, давальний, називний.

4. Визнач рядок, у якому всі дієслова стоять у теперіш­ньому часі.

а) Побігло, опустили, зійшло;                Що зробило? Що зробили? Що зробило?

б) спаде, впізнає, засумують;                Що зробить? Що зробить? Що зроблять?

в) пише, розмовляють, сміється.     Що робить? Що роблять? Що робить?

5. Вибери рядок, у всіх словах якого ненаголошені голосні можна перевірити наголосом.

а) Подивилося, зима, зелені;            дивляться, зим, зелень

б) берези, криниця, держава;           

в) листям, високі, вітер.                         вись

6. Заміни іменники відповідними займенниками.

Над ставком - над ним                              

на траві – на ній                    

у косах – у них                                                                               

7. Поясни, чому В. Сухомлинський назвав своє оповідан­ня «Золоті стрічки».

У своєму оповіданні автор розповідає про берези. Їх віти часто порівнюють з дівочими косами. Тому автор називає золотими стрічками золоте листя, яке вплітає у березові віти осінь.

8. Склади текст-міркування (4—5 речень), яке допомо­же пояснити прислів'я «Природа — наш дім, а ми — господарі в нім».