ВАРІАНТ 1

1. Прочитай текст. Визнач у тексті зачин, основну частину та кінцівку.

( Зачин) Наше слов'янське письмо пройшло довжелезний шлях, поки дійшло до нас.

(Основна частина) Поклав початок цьому один дуже давній і беручкий народ — фінікійці, які жили за 30 століть до нас. Їхнє письмо запозичили й удосконалили стародав­ні греки. Слов'янська азбука була зроблена за зразком грецької. До 24 грецьких літер було додано ще 19. На наші українські землі ця азбука прийшла тисячу років тому. Увесь цей час вона змінювалась і вдосконалюва­лась.

(Висновок) Тепер вона стала такою, якою ми сьогодні й ко­ристуємося.  (З журналу.)

2. Добери синонім до слова азбука.

а) Письмо;

б) буквар;

в) абетка.

3. Познач рядок, у якому всі прикметники стоять у мно­жині.

а) Слов'янське письмо, довжелезний шлях;

б) грецьких літер, стародавні греки;

в) українські землі, гордий народ.

4. Визнач правильне твердження.

а) Нас, вона, ми — це займенники.

б) Нам, тобі, було — це займенники.

в) До, за, на — це займенники.

5. Вибери рядок, у якому всі слова записані правильно.

а) За позичили, сйогодні, користується;

б) запозичили, согодні, користуєця;

в) запозичили, сьогодні, користується.

6. Запиши словами два числівники з тексту.

Тридцять, двадцяти чотирьох, дев’ятнадцять.

7. Постав у реченні пропущені розділові знаки. Визнач тип речення за метою висловлювання.

Діти, вивчайте свою рідну мову! (Спонукальне речення)

8. Постав до тексту два питання і запиши їх.

Який шлях пройшло наше слов'янське письмо?

Чий народ поклав цьому початок?

Коли жили фінікійці?

Хто запозичив й удосконалив письмо фінікійців?

Чи змінювалась і вдосконалюва­лась українська абетка?

 

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай текст. Визнач у тексті зачин, основну частину та кінцівку.

(Зачин) У Верхній Хортиці, поблизу Запоріжжя, стоїть і до­сі могутній запорізький дуб.

(Основна частина) Це один з найстаріших ду­бів на Україні: йому вже понад 7 століть. Ще за Бог­дана Хмельницького цьому дубові було 400 років. Його могутня крона складається з 18 великих гілок. Пери­метр крони — 102 метри, її зелений тінистий намет має 43 метри в поперечнику. Дуб виріс біля джерела, яке давало йому силу й снагу.

(Висновок) Не одне покоління українців полюбляє спочивати під ним. (За І. Шаповалом.)

2. Добери синонім до слова джерело.

а) Річка;

б) криничка;

в) струмок.

3. Познач рядок, у якому всі прикметники стоять в од­нині.

а) Могутня крона, тінистий намет;

б) високі крони; великих гілок;

в) верхня Хортиця, найстаріших дубів.

4. Визнач правильне твердження.

а) У, під, на — це займенники.

б) Біля, його, ним — це займенники.

в) Йому, її, ним — це займенники.

5. Вибери рядок, у якому всі слова записані правильно.

а) Цьому, запорізький, складається;

б) цому, запоріжський, складаєтся;

в) цйому, запорізкий, складаєця.

6. Запиши словами два числівники з тексту.

Сім, чотириста, вісімнадцяти, сто два, тринадцять.

7. Постав у реченні пропущені розділові знаки. Визнач тип речення за метою висловлювання.

Друзі, бережіть рідну природу! (спонукальне речення)

8. Постав до тексту два питання і запиши їх.

Де стоїть могутній запорізький дуб?

Скільки років дубові?

Скільки гілок має дуб?

Який периметр дерева?

Що давало силу та наснагу дереву?

Хто полюбляє спочивати під ним?