ВАРІАНТ 1

1. Визнач кількість звуків у слові смієшся.

а) 7; б) 8; в) 9.                                      [смійес]

2. Вибери рядок, у якому всі слова пишуться з апостро­фом.

а) Мал..ята, кам..яний, бур..ян;                (малята, кам’яний, бурян)

б) солов.ї, міл..он, голуб..ятко;                 (солов’ї, мільйон, голубятко)

в) хлоп..ята, прислів..я, пуп..янок.            (хлопята, прислівя, пупянок)

3. Визнач, яке словосполучення має переносне зна­чення.

а) Плаче дитина;

б) плаче хмаринка;

в) плаче бабуся.

4. Визнач рядок, у якому всі іменники стоять у формі родового відмінка.

а) Без взуття, для матусі, у плече;     (без чого? Р.в., для кого? М.в., у що? З.в.)

б) коло заводу, у дорогу, до малечі;  (чого? Р.в., у що? З.в., до кого? Р.в.)

в) після обіду, до чаю, від листоноші. (чого? Р.в., чого? Р.в., кого? Р.в.)

5. Познач рядок, у якому всі дієслова належать до І діє­відміни.

До першої дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -еш (-єш), -е (-є), -емо (-ємо), -ете (-єте), -уть (-ють). До другої дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -иш (-їш), -ить (-їть), -имо (-їмо), -ите (-їте), -ать (-ять).

а) Тягн..ш, раді..ш, роздягнешся;              тягнеш, радієш, роздягнешся

б) одягн..шся, розвернешся, ліп..ш;                 одягнешся, розвернешся, ліпиш           

в) квітнеш, стриму..ш, крут..ш.                        квітнеш, стримуєш, крутиш

6. Від поданих слів утвори порядкові числівники, що відповідають на питання який по порядку? Котрий по порядку? Запиши їх.

Вісімнадцять          - вісімнадцятий, шість – шостий, п'ятдесят - п'ятдесятий, сто – сотий, чотири - четвертий               

7. Пошир речення прикметниками.

Кругом лежать великі кучугури. Безкрайні ліси і поля надійно вкриті білим снігом.

8. Склади і запиши розповідь за планом.

Як зимують птахи.

План

1. Поведінка пташок узимку.

2. Пташиний голод.

3. Допомога птахам узимку.

       

ВАРІАНТ 2

1. Визнач кількість звуків у слові граєшся.

а) 6; б) 7; в) 8.                      [г р а й е с: а]

2. Вибери рядок, у якому всі слова пишуться без апо­строфа.

а) Цв..ях, міжгір..я, бур..я;                                цвях, міжгір’я, буря

б) св..ято, мавп..ячий, моркв..яний;            свято, мавпячий, морквяний

в) дзв..якнути, рум..яний, черв..як.                    дзвякнути, румяний, черв'як

3. Визнач, яке словосполучення має переносне значення.

а) Насупилась матуся;

б) насупилось небо;

в) насупився товариш.

4. Визнач рядок, у якому всі іменники стоять у формі родового відмінка.

а) До зими, під скринею, до криниці;             (чого? Р.в., чим? Ор.в., чого? Р.в.)

б) без вороття, до столиці, після відпустки; (чого? Р.в.,чого?Р.в.,чого? Р.в.)

в) за вікно, до стелі, без посвідчення.            (що? З.в., чого? Р.в., чого? Р.в.)

5. Познач рядок, у якому всі дієслова належать до І діє­відміни. До першої дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -еш (-єш), -е (-є), -емо (-ємо), -ете (-єте), -уть (-ють). До другої дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -иш (-їш), -ить (-їть), -имо (-їмо), -ите (-їте), -ать (-ять).

а) Зраді..те, ход..мо, пиш..ть;                зрадієте, ходимо, пишуть

б) малю..ш, одяга..шся, скаж..мо;   малюєш, одягаєш, скажемо

в) лов..мо, розсерд..шся, невол..те;       ловимо, розсердишся, неволите

6. Випиши тільки кількісні числівники (кількісні відповідають на питання скільки?, порядкові – на питання котрий за порядком?).

Десятеро хлопців, сімнадцять підручників, шостий місяць, три дні, дев'ятнадцята година, один тиждень, двадцять шосте завдання, сорок років, тисяча робіт, сьомий капелюшок, три горішки.

7. Пошир речення прикметниками.

Настала золота осінь. Листя вкрило неозору землю жовтим килимом.

8. Склади і запиши розповідь за планом.

Лісові дзвіночки

План

1. Яскрава галявинка.

2. Легкокрилий вітерець.

3. Ніжний передзвін.