ВАРІАНТ 1

1. Визнач кількість звуків і букв у слові довір'я.    [д о в’ і р’ й а]

а) 7 звуків, 6 букв;

б) 7 звуків, 7 букв;

в) 6 звуків, 6 букв.

2. Вибери слово, яким можна замінити вислів носа дерти.

а) Чесатися; б) вихвалятися; в) сміятися.

3. Вибери рядок, у якому всі слова записані правильно.

а) Зрізати, сшити, зламати;                          зрізати, зшити, зламати

б) сфотографувати, сплести, зклеїти;           сфотографувати, сплести, склеїти

в) скуштувати, схуднути, здружитися.   скуштувати, схуднути, здружитися

4. Вибери стовпчик, у якому послідовно розташовані за­кінчення поданих прикметників.

 

а)

б)

В)

Пізнь.. весною

-ой

-ою

-ою

пахуч.. квітами

-ими

-ими

-іми

лисяч.. нір

-іх

-их

-их

по безкрай., степу

-ему

-ому

-ньому

5. Визнач речення, у якому всі числівники записані пра­вильно.

а) Від сорок відняти сімнадцять — буде двадцять три.

б) Від сорока відняти сімнадцять — буде двадцять три.

в) Від сорока відняти сімнадьцять — буде двадцять три.

6. Склади і запиши речення з поданими словами. Ука­жи відмінки іменників. З, гілка, на, гілка, пташка, маленька, перелітала.

З гілки (Р.в.) на гілку (З.в.) перелітала маленька пташка (Н.в.).

7. Згрупуй слова вірша за частинами мови і впиши у від­повідні рядки.

Схопилась раненько сьогодні мала

І з песиком в ліс по грибочки пішла.

У лісі осиковім після дощу

Грибів назбирала вона досхочу.

               Л. Перевалова

Іменник – мала, песиком, ліс, грибочки, лісі, дощу, грибів.

Прикметник - осиковім.

Займенник – вона.

Дієслово – схопилась, пішла, назбирала.       

Прислівник – раненько, сьогодні.

Службове слово – і, з, в, по, у, після.

8. Склади і запиши тест (4—5 речень) на тему «Про що я мрію».

 

ВАРІАНТ 2

1. Визнач кількість звуків і букв у слові підгір'я.    [п’ і д г’ і р’ й а]

а) 8 звуків, 8 букв;

б) 8 звуків, 7 букв;

в) 7 звуків, 7 букв.

2. Обери правильне тлумачення фразеологічного висло­ву вуха в'януть.

а) Дуже болять вуха;

б) недочувати;

в) неприємно слухати що-небудь.

3. Вибери рядок, у якому всі слова записані непра­вильно.

а) Зхопити, зкласти, слізти;                 схопити, скласти, злізти

б) списав, здобув, згорнула;

в) спливли, змиває, склала.

4. Вибери стовпчик, у якому послідовно розташовані за­кінчення поданих прикметників.

                            а)       б)        в)

На блакитн.. небі  -ім    -ому     -им

літнь.. саду         -ому   -ому    -ому

співуч..  солов'ї      -и       -і        -і

менш.. братом      -им    -им       -ім

5. Визнач речення, у якому всі числівники записані пра­вильно.

а) Від сто відняти шістдесят — буде сорок.

б) Від ста відняти шісдесят — буде сорок.

в) Від ста відняти шістдесят — буде сорок.

6. Склади і запиши речення з поданими словами. Ука­жи відмінки іменників. Промені, теплі, сніги, сонце, весняне, розтопили.

Теплі промені (Н.в.) весняного сонця (Р.в.) розтопили сніги (З.в.).

7. Згрупуй слова вірша за частинами мови і впиши у від­повідні рядки.

Я спекла смачний пиріг.

В хату кіт прибіг з подвір'я,

Треться в мене біля ніг, —

Хоче втертися в довір'я.

                            А. Качан

Іменник – пиріг, хату, кіт, подвір’я, ніг, довір’я.

Прикметник – смачний.

Займенник - я, мене.

Дієслово – спекла, прибіг, треться, хоче втертися.

Службове слово – в , з, біля.

8. Склади і запиши текст (4—5 речень) на тему «Хочу стати дорослим».