ВАРІАНТ 1

1. Визнач лексичне значення слова горицвіт.

а) Весняна рослина з жовтими квітками;

б) птах з яскравим хвостом;

в) вид тканини жовтогарячого кольору.

2. Вибери рядок, у якому всі слова пишуться з великої букви.

а) (Л, л)ев, (3, з)аєць, (Л, л)исиця;                 лев, заєць, лисиця

б) (К, к)иїв, (В, в)улиця, (М, м)істо;                 Київ, вулиця, місто

в) (X, х)арків, (Д, д)ніпро, (К, к)арпати.   Харків, Дніпро, Карпати

3. Познач рядок, у якому всі записані слова є спільнокореневими.

а) Швидкий, спритний, прудкий;

б) тривога, тривожити, тривожна;

в) перемога, переміг, до перемоги.

4. Визнач рядок, у якому всі іменники належать до 2-ї відміни.

Іменники чоловічого роду, які в називному відмінку однини мають нульове закінчення; іменники середнього роду, які в називному відмінку однини мають закінчення –о,-е,-а(-я).

а) Михайлик, жайворонок, проталина; Михайлик(ч.р.),жайворонок(ч.р.), проталина(ж.р.)

б) край, вітрина, гречка;            край (ч.р.), вітрина (ж.р.), гречка (ж.р.)

в) Мишко, гончар, школяр.   Мишко (ч.р.), гончар (ч.р.), школяр (ч.р.)

5. Випиши прикметники разом з іменниками, з якими вони пов'язані. Визнач рід і відмінок прикметників. Барвистим килимом вкрила чорну землю молода весна.

Барвистим килимом (Ор.в.), чорну землю (З.в.), молода весна (Н.в.).

6. Познач рядок, у якому записані тільки займенники.

а) Між, біля, під;

б) вас, мене, що;

в) ними, я, тобою.

7. Запиши речення, поставивши дієслова, що в дужках, у формі майбутнього часу.

Коли я (навчатися) у старших класах, мене (запи­сати ) до географічного гуртка.

Коли я навчатимуся у старших класах, мене запишуть до географічного гуртка.

Коли я буду навчатися у старших класах, мене запишуть до географічного гуртка.

8. Склади і запиши розповідь за поданим початком.

    Сонечко яскраво світило на небі. Марійка поспіша­ла додому. Вона бігла по сходах. Але раптом дівчинка почула жалібне нявчання...

     Маленьке кошеня сумними оченятами дивилось на неї. Воно було перестрашене та голодне. Дівчинка взяла маленький пухнастий клубочок на руки. Принесла додому. Доглядала та годувала кошеня.

    Згодом воно стало домашнім улюбленцем.

 

ВАРІАНТ 2

1. Визнач лексичне значення слова нащадок.

а) Той, хто не знає пощади, не жаліє нікого;

б) людина, яка належить до якогось із наступних по­колінь;

в) незадовго до теперішнього моменту.

2. Вибери групу слів, у якій усі слова є кличками тва­рин.

а) (П, п)ташка, (X, х)атинка, (К, к)рило;         пташка, хатинка, крило

б) (М, м)арта, (Ж, ж)учок, (Б, б)ілка;      Марта, Жучок, Білка

в) (К, к)орова, (К, к)оза, (С, с)обака.              корова, коза, собака

3. Познач рядок, у якому всі записані слова є спільнокореневими.

а) Місто, місточок, місток;

б) працьовитий, роботящий, старанний;

в) знизити, низько, низенький.

4. Визнач рядок, у якому всі іменники належать до 2-ї відміни.

Іменники чоловічого роду, які в називному відмінку однини мають нульове закінчення; іменники середнього роду, які в називному відмінку однини мають закінчення –о,-е,-а(-я).

а) Лікування, халупа, черевик;     лікування (с.р.), халупа(ж.р.), черевик(ч.р.)

б) яблуко, володар, журнал;   яблуко (с.р.), володар (ч.р.), журнал (ч.р.) 

в) заметіль, корабель, ситець.      заметіль (ж.р.), корабель (ч.р.), ситець (ч.р.)

5. Випиши прикметники разом з іменниками, з якими вони пов'язані. Визнач рід і відмінок прикметників.

Строката пташка висунула маленький дзьобик із вузенького гнізда.

Строката (ж.р., Н.в.) пташка, маленький (ч.р., З.в.) дзьобик, вузенького (с.р., Р.в.) гнізда.

6. Познач рядок, у якому записані тільки займенники.

а) Своєму, зараз, я;

б) тобою, ним, стільки;

в) тебе, ми, нас.

7. Запиши речення, поставивши дієслова, що в дужках, у формі майбутнього часу. Я (вивчати) нотну грамоту і (співати) по нотах.

Я вивчатиму нотну грамоту і співатиму по нотах.

Я буду вивчати нотну грамоту і співати по нотах.

8. Склади і запиши розповідь за поданим початком.

    Євген і Андрійко — друзі. Вони вчаться в одному кла­сі. Завжди разом граються, часто роблять уроки. Одно­го разу Євген захворів...

    Андрійко один сидів за партою. Не міг дочекатися закінчення уроків, щоб піти провідати друга. Євген дуже зрадів зустрічі. Переписав завдання, дізнався про шкільні новини. Друзі попрощалися.

    На другий день Андрійко знову знайде час провідати хворого Євгена.