ВАРІАНТ 1

1. Прочитай частини тексту. Познач, як їх потрібно роз­ташувати, щоб отримати текст.

3) Залишилися люди без Лісу і Ріки. Щоб дістати во­ду, довелося рити підземні колодязі. Попросили люди Ріку повернутися. Але вона не послухала людей. Вона не може жити без свого брата — Лісу.

1) Люди б посадили ліс на горі, так ґрунту немає. Зливи змили. Людям вирішили допомогти сміливі со­сни. Вони завжди нові землі заселяють. Почали сосни на гору дертися. Довгими коренями каміння пов'язують, ґрунт жменьками збирають. Добралися сосни до верхів'я гір — тоді і струмки рікою потекли.

2) І почали Ліс з Рікою знову людям служити.

а) 3, 1, 2;

б) 2, 3, 1;

в) 1, 2, 3.

2. Обери доречний заголовок до тексту.

а) Ліс і Ріка.

б) Людина і природа.

в) Сміливі сосни.

3. Познач рядок, у якому правильно визначено відмінок прикметника в реченні.

Щоб дістати воду, довелося рити підземні коло­дязі.

а) Називний;

б) знахідний;

в) давальний.

4. Вибери рядок, у якому всі слова мають префікс.

а) Каміння, сміливі, дістати;           

б) дертися, служити, довгими;       

в) посадили, вирішили, підземні.

5. Визнач рядок, у якому дієслово заселяють стоїть у по­чатковій формі Неозначена форма дієслова відповідає на питання що робити?

а) Заселяти;                           (що робити?)

б) заселяєш;                          (що робиш?)

в) заселяли.                            (що робили?)

6. Випиши з тексту речення, у якому підмет виражений займенником.

Але вона не послухала людей. Вона не може жити без свого брата — Лісу. Вони завжди нові землі заселяють.

7. Допиши одне-два слова на подані однакові орфогра­ми у словах.

а) Пов'язують, верхів'я, м’ята, сім’я;                            написання апострофа

б) заселяють, повернутися, застеляти;                      ненагололошене е

в) не може, не послухала, не знала, не відкрила.     не з дієсловами

8. Постав два питання до тексту. Запиши їх.

Без чого залишилися люди?

Що довелося робити людям, щоб дістати воду?

Чому Ріка не послухала людей?

Які дерева завжди нові землі заселяють?

 

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай частини тексту. Познач, як їх потрібно роз­ташувати, щоб отримати текст.

2) Надворі було тепло, а потім підмерзло. Шляхи ста­ли блискучими і слизькими. Бабуся сказала: «Почалася ожеледь».

3) Я вийшов на вулицю. По дорозі біжить хлопчик. Він біг, біг і — простягся на льоду. Вітер зірвав із ньо­го шапку, і вона покотилася по дорозі. Вона була схо­жа на кудлате чорне цуценя. Я стояв біля воріт і голос­но сміявся. Хлопчик встав, сердито подивився на мене і кинувся наздоганяти свою шапку.

1) Я побіг за ним. Раптом я посковзнувся і впав на лід. Я дуже забив спину і мені чомусь не було смішно ні трішечки. (За О. Буценем.)

а) 3, 2, 1;

б) 2, 3, 1;

в) 1, 2, 3.

2. Обери доречний заголовок до тексту.

а) Ожеледь.

б) Узимку.

в) Шапка, яка вміла літати.

3. Познач рядок, у якому правильно визначено відмінок прикметників у реченні. Шляхи стали блискучими (якими?) і слизькими (якими?).

а) Давальний;

б) орудний;

в) родовий.

4. Обери рядок, у якому всі слова мають префікс.

а) Сказала, кинувся, ожеледь;

б) спину, смішно, слизькими;

в) подивився, покотилася, підмерзло.

5. Визнач рядок, у якому дієслово подивитися записа­но у формі минулого часу.

а) Подивлюсь;                                 що зроблю? майбутній

б) дивлюсь;                                     що роблю? теперішній

в) подивився.                                  що зробив? минулий                              

6. Випиши з тексту речення з однорідними присудками.

Він біг, біг і — простягся на льоду. Я стояв біля воріт і голос­но сміявся. Хлопчик встав, сердито подивився на мене і кинувся наздоганяти свою шапку. Раптом я посковзнувся і впав на лід

7. Допиши одне-два слова на подані однакові орфогра­ми у словах.

а) Блискучими, слизькими, близько, веселка;    ненаголошені –е-, -и-

б) на льоду, з нього, кільце, мальви;                 м’який знак

в) дорога—на дорозі,шапка-у шапці,рука – у руці, берег – на березі чергування г-з-ж, к-ц-ч, х-с-ш

8. Постав два питання до тексту. Запиши їх.

Як було на дворі?

Якими стали шляхи?

Що сказала бабуся?

Що я побачив на вулиці?

На яку тваринку була схожа шапка?

Що я робив біля воріт?

Що зі мною сталось на слизькій дорозі?