ВАРІАНТ 1

1. Прочитай текст.

День був ясний, сонячний та теплий. Починалося бабине літо. Надворі стояла суша. Небо синіло. Сон­це сходило на небі низько, але ще добре припікало ко­сим промінням. Тихий вітер ледве ворушився. Над по­лем миготіло марево. Половина листя на вербах вже пожовкла, але на тополях, на осокорах лист зазеленів, ніби влітку. Надворі ніби не бабине, а справжнє літо. Тільки зелена низка озимини навкруги току нагадува­ла про осінь. (І. Нечуй-Левицький.)

Добери заголовок, який підходить до поданого тек­сту.

а) Осінь.

б) Бабине літо.

в) Ясний день.

2. Визнач, до якого типу текстів належить поданий ви­ще текст.

а) Опис;

б) міркування;

в) розповідь.

3. Обери рядок, у якому всі слова мають звуків більше, ніж букв.

а) Осінь, тільки, проміння;            [ос’ін’], [т’іл’ки], [пром’ін’:а]

б) стояла, ще, ясний;                [стойала], [шче], [йасний]

в) справжнє, синіло, сонячний.      [справжн'е], [син'іло], [сон'ачний]

4. Визнач рядок, у якому записані слова-синоніми (мають однакове значення).

а) день — ніч, ясний — похмурий;

б) вузько — широко, добре — погано;

в) навкруги — навколо, миготіло — мерехтіло.

5. Обери рядок, у якому правильно визначені відмінки всіх іменників п'ятого речення. Сон­це (що? називний) сходило на небі (на чому? місцевий) низько, але ще добре припікало ко­сим промінням (чим? орудний).

а) Називний, давальний, давальний;

б) називний, місцевий, орудний;

в) називний, місцевий, давальний.

6. Випиши прислівники з третього, п'ятого, десятого речень.

Надворі (коли? Прислівник) стояла суша. Сон­це сходило на небі низько (як? Прислівник), але ще добре (як? Прислівник) припікало ко­сим промінням. Тільки зелена низка озимини навкруги (де? Прислівник) току нагадува­ла про осінь.

Надворі, низько, добре, навкруги.

7. Випиши речення з однорідними присудками.

Сон­це сходило на небі низько, але ще добре припікало ко­сим промінням.

8. Склади і запиши текст (6—7 речень) на тему «Мої спостереження в природі».

    

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай текст.

Є одне слово, перед яким усі народи низько схиляють голови. Це слово — Мати. Кожен народ має свої свято­щі. До цих святощів ми зараховуємо й пошану до матері. Вона дала нам життя, виростила й виховала нас. Корот­ке це слово — мама, але які надлюдські глибини скар­бів містить воно в собі! Її життя — це терпіння, безмеж­на самопожертва, пробачення провин. З добра й любові створена Мати. Мати... Це перше слово, яке вимовляє з радісною усмішкою мала дитина. Мама — це те слово, яке найчастіше повторює людина у хвилину страждан­ня й горя. Благословенна будь, українська мати! Всюди і завжди! (Із журналу).

Добери заголовок, який підходить до поданого тек­сту.

а) Терпіння і самопожертва.

б) Життя матері.

в) Ми матір називаємо святою.

2. Визнач, до якого типу текстів належить поданий ви­ще текст.

а) Опис;

б) розповідь;

в) міркування.

3. Обери рядок, у якому всі слова мають однакову кіль­кість звуків і букв.

а) Святощі, своїй, зараховуємо;         [св’атошч’і], [свойій], [зараховуйемо]

б) схиляють, приємність, свято;  [схил’айут’], [прийємн’іст’], [св’ато]

в) містить, низько, загальне.             [містит’], [низ’ко], [загал’не]

4. Визнач рядок, у якому записані слова-антоніми.

а) Горе — біда, мати — ненька;                         антонім, синонім

б) радісна — весела, пошана — повага;            синонім, синонім

в) коротке — довге, низько — високо.         антонім, антонім

5. Обери рядок, у якому правильно визначені відмінки всіх іменників першого речення.Є одне слово (що? Н.в.), перед яким усі народи (що? Н.в.) низько схиляють голови (що? З.в.).

а) Називний, називний, знахідний;

б) називний, знахідний, називний;

в) знахідний, знахідний, називний.

6. Випиши займенники з п'ятого речення. Вона дала нам життя, виростила й виховала нас.

Вона, нам, нас.

7. Випиши з тексту речення із звертанням. Підкресли звертання.

Благословенна будь, українська мати!

8. Прочитай прислів'я.  "Як під сонцем квітам, так з матір'ю дітям". Як ти його розумієш? Запиши свої пояснення.

    

    

  • Евгений
    Спасибо большое,очень помогли!
    Очень помогли!спасибо,буду посещать ваш сайт всегда! wink
    10 травня 2015 13:57