ВАРІАНТ 1

1. Прочитай текст. Визнач у тексті зачин, основну частину та кінців­ку.                                               Тепле оповідання

(Зачин) З одного села до іншого йшов хлопець із собакою. Бу­ло тихо. Ліниво падав сніг. Здавалося, що часом він пе­реставав падати, що сніжинки ніби повисали в повітрі.

(Основна частина) Раптом ніби десь відчинили казкові двері або відслони­ли величезну трубу, — подув шалений вітер. Сніжин­ки затанцювали, заметалися врізнобіч. Хлопчик збив­ся з дороги й зупинився під густим кущем. Пригнувши гілля, він умостився на ньому, ніби на плетеному стіль­ці. Коло його ніг на снігу сів собака. Вітер гнав сніг, на­стовбурчував шерсть на собаці. Собака здригався від хо­лоду, скімлив. Хлопцеві теж було холодно, але він узяв собаку собі під пальто. І обом стало тепліше.

(Кінцівка) Так проси­діли вони довго. Хуга вгамувалася. Стало тихо. Хлоп­чик випустив із-під пальта собаку. Собака швидко зна­йшов дорогу й вивів на неї хлопця.   (За В. Івановим.)

2. Добери синонім до слова хуга.

а) Мороз;

б) хуртовина;

в) спека.

3. Визнач правильне твердження.

а) Він, до, що — це займенники.

б) Під, вона, обом — це займенники.

в) Вони, його, їм — це займенники.

4. Познач граматичну основу речення.

Вітер гнав сніг, настовбурчував шерсть на собаці.

а) Сніг гнав, шерсть настовбурчував;

б) вітер гнав, настовбурчував;

в) вітер гнав.

5. Познач слово, яке відповідає даній схемі: корінь+суфікс

а) Тихо;                як? Прислівник, незмінювана частина мови

б) село;

в) було.

6. Згрупуй слова останнього речення в тексті за части­нами мови і запиши у відповідні рядки. Собака (хто?) швидко (як?) зна­йшов (що зробив?) дорогу (що?) й вивів (що зробив?) на неї хлопця (кого?).

Іменники – собака, дорогу, хлопця.    

Займенники - неї.

Дієслова – знайшов, вивів.

Прислівники       - швидко.

Службові слова – й, на.      

7. Які риси характеру притаманні хлопчику? Запиши.

Хлопчик був сміливим, спостережливим, добрим, кмітливим, співчутливим, любив тварин.

8. Склади й запиши текст-опис (5—6 речень) на тему «Зимова прогулянка».

        

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай текст. Визнач у тексті зачин, основну частину та кінцівку.

                                  До класу залетіла бджола

(Зачин) Стояла тепла сонячна осінь. У третьому класі вікна були відчинені. (Основна частина) Вчителька викликала до дошки Натал­ку, щоб придумала речення зі словом «осінній». Дівчин­ка писала про осінній дощ. У класі було тихо-тихо. Тут ми всі почули, як гудить бджола. Вона влетіла у ві­кно й стала кружляти по класу. Ми поклали ручки, принишкли й стежили за бджолою. Вона то підлітала до столу, то забивалась кудись у куток. А відчинених вікон мовби й не бачила. Нам хотілося сказати: чого ж ти надвір не летиш? Але боялися промовити слово, щоб не злякати бджолу.

(Кінцівка) Ось вона покружляла біля столу й шмигнула у вікно. Ми полегшено зітхнули. Надворі сяяло сонце, Наталка біля дошки усміхнулася й напи­сала: «Осіннє сонце».  (Б. Сухомлинський.)

2. Добери синонім до слова принишкли.

а) Заснули;

б) загомоніли;

в) Завмерли.

3. Познач правильне твердження.

а) Нам, ти, ми — це займенники.

б) Вони, щоб, біля — це займенники.

в) У, про, зі — це займенники.

4. Познач граматичну основу речення.

Ми поклали ручки, принишкли й стежили за бджо­лою.

а) Ручки поклали, принишкли;

б) ручки поклали, принишкли й стежили;

в) ми поклали, принишкли й стежили.

5. Познач слово, яке відповідає даній схемі: корінь+суфікс+закінчення

а) Бджолою;                       бджол(корінь) ою(закінчення)

б) осінній;                        осін(корінь) н(суфікс) ій(закінчення)

в) написала.                       на(префікс) пис(корінь) ал(суфікс) а(закінчення)

6. Згрупуй слова останнього речення в тексті за части­нами мови і запиши у відповідні рядки. Надворі (де? Прислівник) сяяло (що робило? Дієслово) сонце (що? Іменник), Наталка (хто? Іменник) біля дошки (чого? Іменник) усміхнулася (що зробила? Дієслово) й напи­сала (що зробила? дієслово): «Осіннє (яке? Прикметник) сонце (що? Іменник)». 

Іменники – сонце, Наталка, дошки, сонце.  

Прикметники – осіннє.

Дієслова – сяяло, усміхнулася, написала.

Службові слова – біля, й.

7. Подумай, чому змінився настрій у Наталки. Запиши.

Бджілка змусила дівчинку поглянути на сонячний день. Стати радісною, бо комаха шмигнула у вікно.

8. Склади і запиши текст-опис (5—б речень) на тему «Бджілка».