ВАРІАНТ 1

1. Порівняй числа.

99 987 ˃ 99 897

77 075 > 77 057  

301 001 ˂ 301 100

2. Розв'яжи задачу.

На молокозавод привезли 2800 л молока з одного фермерського господарства, з другого господарства 1/4 цієї кількості. Скільки бідонів використали для всього молока, якщо в кож­ний бідон вміщується 25 л молока?

Розвязання.

2800 : 4 • 1 = 700 (л) - привезли молока з другого господарства.

2800 + 700 = 3500 (л) - привезли молока з двох господарств разом.

3500 : 25 = 140 (б) - використали бідонів молока.

Відповідь: 140 бідонів

3. Знайди значення виразу.

739 482 + 16170 : 35 • 403 = 739 482 + 462 • 403 = 739 482 + 186 186 = 925668

4. Порівняй.

2/5 т ˃ 200 кг                (1 т = 1000 кг, 2/5т = 1000 : 5 • 2 = 400кг, 400>200)

2/3 год = 40хв                  (1год = 60хв, 2/3год = 60 : 3 • 2 = 40 хв, 40хв=40хв)

5. Розв'яжи рівняння.

х + 337 = 37 • 12

х + 337 = 444

х = 444 - 337

х = 107

107 + 337 = 444

37 • 12 = 444

6. Розв'яжи задачу.

Сторона квадрата дорівнює 6 см, а сторони прямокутника 4 см і 8 см. Порівняй площі цих фігур.

Розвязання.

6 • 6 = 36 (см2) - площа квадрата.

4 • 8 = 32 (см2) - площа прямокутника.

36 > 32

Відповідь: площа квадрата більша.

 

ВАРІАНТ 2

1. Порівняй числа.

501 001 ˂ 501 100

33 046 ˂ 33 064

19 998 ˃ 19 989

2. Розв'яжи задачу.

До обіду на склад привезли 2600 кг борошна, після обіду 1/5 цієї кількості. Усе борошно розфасували в мішки по 40 кг у кожний. Скільки мішків із борошном отримали?

Розвязання.

2600 : 5 • 1 = 520 (кг) - привезли борошна після обіду.

2600 + 520 = 3120 (кг) - привезли борошна за день.

3120 : 40 = 78 (м) - отримали мішків борошна.

Відповідь: 78 мішків

3. Знайди значення виразу.

119 • 403 – 326 • 57 = 47957 – 18582 = 29 375

4. Порівняй

2/3 доби ˂ 18 год            (1доба = 24год , 2/3доби = 24 год : 3 • 2 = 16 год, 16 год<18год) 

3/5 км = 600м                     (1км = 1000м, 3/5км = 1000км : 5 • 3 = 600м, 600м=600м)

5. Розв'яжи рівняння.

х : 3 = 140 + 70

х : 3 = 210

х = 210 • 3

х = 630

630 : 3 = 210

140 + 70 = 210

6. Розв'яжи задачу.

Сторона квадрата дорівнює 8 см, а сторони прямокутника 12 см і 6 см. Порівняй площі цих фігур.

Розвязання.

8 • 8 = 64 (см2) - площа квадрата.

12 • 6 = 72 (см2) - площа прямокутника.

64 < 72

Відповідь: площа прямокутника більша.