ВАРІАНТ 1

1. Розв'яжи задачу.

У дві пекарні відправили 161 мішок борошна. Одна пекар­ня отримала 3 т 800 кг борошна, а друга 4 т 250 кг. Скільки мішків борошна отримала кожна пекарня?

Розвязання. (1т = 1000кг)

3800 + 4250 = 8050 (кг) - борошна отримали дві пекарні разом.

8050 : 161 = 50 (кг) - борошна в одному мішку.

3800 : 50 = 76 (м) - мішків борошна отримала перша пекарня.

161 – 76 = 85 (м) - мішків борошна отримала друга пекарня.

Відповідь: 76 мішків, 85 мішків.

2. Знайди значення виразу.(70 000 – а : 36)+Ь, якщо а = 16 668, b = 847 903.

(70 000 – 16 668 : 36) + 847 903 = (70 000 – 463) + 847 903 = 69 537 + 847 903 = 917 440

3. Розстав знаки арифметичних дій серед чисел 4800 □ 10 □ 100 таким чином, щоб у відповіді було 480.

4800 • 10 : 100 = 480

4. Порівняй вирази.

1/3 год + 25хв <  90 хв 

(1год = 60хв, 1/3год = 60хв : 3 • 1 = 20хв, 20хв+25хв=45хв, 45хв<90хв)

2 ц + 15 кг <  320 кг         

(1ц=100кг, 2ц + 15кг = 200кг + 15кг = 215кг, 215кг < 320кг)

5. Запиши найбільше чотирицифрове число. Спочатку збільш йо­го у 26 разів, а потім результат зменш на 48 965.

9999 • 26 – 48 965 = 259 974 – 48 965 = 211 009

6. Довжина садової ділянки становить 45 м, а ширина на 23 м менша. Знайди площу ділянки.

Розвязання.

45 – 23 = 22 (м) - ширина садової ділянки.

45 • 22 = 990 (м2) - площа садової ділянки.

Відповідь: 990 м2.

 

ВАРІАНТ 2

1. Розв'яжи задачу.

На два міських базари завезли 234 однакові ящики з фрук­тами. На один привезли 2 т 650 кг, на другий — 3 т 200 кг. Скільки ящиків завезли на кожний базар?

Розвязання. (1т = 1000кг)

2650 + 3200 = 5850 (кг) - фруктів привезли на два базари разом.

5850 :  234 = 25 (кг) - фруктів у одному ящику.

2650 : 25 = 106 (ящ.) - ящиків з фруктами привезли на перший базар.

234 – 106 = 128 (ящ.) - ящиків з фруктами привезли на другий базар.

Відповідь: 106 ящиків, 128 ящиків.

2. Знайди значення виразу. 43 • ( а : 302 – b), якщо а = 363 608, b = 397.

43 • (363 608 : 302 – 397) = 43 • (1204 – 397) = 43 • 807 = 34 701

3. Розстав знаки арифметичних дій серед чисел (340 □ 660) □ 10 таким чином, щоб у відповіді було 100.

(340 + 660) : 10

4. Порівняй вирази.

40 см +1/2 дм ˃ 3 дм 

(1дм=10см,40см+1/2дм=40см+10см:2•1=45см=4дм5см, 4дм5см>3дм)

3 т ˂ 27 ц + 7300 кг    

(1т=1000кг,1ц=100кг, 27ц+7300кг=2700кг+7300кг=10000кг=10т, 3т<10т)

5. Запиши найменше п'ятицифрове число. Спочатку зменш його в 25 разів, а потім збільш на 976.

10000 : 25 + 976 = 400 + 976 = 1376

6. Ширина городу становить 15 м, а довжина на 7 м більша. Знай­ди площу городу.

Розвязання.

15 + 7 = 22 (м) - довжина городу.

15 • 22 = 330 (м2) - площа городу.

Відповідь: 330 м2.

 

    

  • bhjfarik77
    круть
    21 травня 2015 08:09