Інші завдання дивись тут...

Тестова контрольна робота 4.

ВАРІАНТ 1

1. Запиши тільки відповіді. а) Число, у якому 400 одиниць другого класу;

400 000

б) число, яке на 800 більше за 54 тисячі;

54 000 + 800 = 54 800

в) число, яке на 25 тисяч більше за 75 тисяч;

75 000 + 25 000 = 100 000

г) число, на яке потрібно розділити 20 000, щоб отримати 20.

1000                   (20 000 : х = 20, х = 20 000 : 20, х = 1 000)

2. Запиши найменування, яких недостає.

4 м= 400 см             (1м = 100см)

2 = 900 дм2            (9м • 1м = 90дм • 10дм = 900дм2)

3. Обчисли значення виразу. 830 032 - 410 516 : 68  + 6794 • 23

830 032 – 410 516 : 68 + 6 794 • 23 = 830 032 – 6 037 + 156 262 = 980 257

4. Виправ помилки в неправильних рівностях. Запиши їх пра­вильно.

75грн 84 к. = 75 084 к.       8м 7дм = 87дм       З доби = 180 год

75грн 84к = 7 584к.         (75грн 84к = 7 500к + 84к = 7584к)

8м 7дм = 87дм

3 доби = 72год                (3доби = 24год • 3 = 72год)

5. Розв'яжи задачу. Вулик дає 70 кг меду. 2/5 його потрібно залишити на зиму бджолам. Скільки кілограмів меду можна взяти з 8 вуликів?

Розвязання.

70 : 5 • 2 = 28 (кг) меду треба залишити в одному вулику.

70 – 28 = 42 (кг) меду можна взяти з одного вулика.

42 • 8 = 336 (кг) меду можна взяти зі всіх вуликів.

Відповідь: 336 кг

6. При яких значеннях змінної нерівність х • 34 <170 буде пра­вильною?

х < 170 : 34

х < 5, при х=0, 1, 2, 3, 4.

 

ВАРІАНТ 2

1. Запиши тільки відповіді.

а) Число, в якому 250 одиниць другого класу;

250 000

б) число, яке на 600 менше за 90 тисяч;

90 000 – 600 = 89 400

в) число, яке на 45 тисяч більше за 55 тисяч;

55 000 + 45 000 = 100 000

г) число, на яке потрібно розділити 45 000, щоб отримати 45.

1000           (45 000 : х = 45, х = 45 000 : 45, х = 1 000)

2. Запиши найменування, яких недостає.

8м2=8м2

2 = 800дм2           (8м • 1м = 80дм • 10дм = 800дм2)

3дм2 = 300 см2         (3дм • 1дм = 30см • 10см = 300см2)

3. Обчисли значення виразу. 780117 : 39 + (5700 : 75 • 8)

780117 : 39 + (5700 : 75 • 8) = 20 003 + (76 • 8) = 20 003 + 608 = 20 611

4. Виправ помилки в неправильних рівностях, запиши їх пра­вильно.

6ц3кг = 603кг             4доби2год = 42год                   25см = 205мм

(1ц = 100кг,  1доба = 24год, 1см = 10мм)

6ц3кг = 603кг     

4доби 2год = 24год • 4 + 2год = 98год

25см = 25 • 10мм = 250мм                  

5. Розв'яжи задачу. Із трьох тонн зібраної пшениці 3/4 складає зерно вищого ґатунку. Забраковане зерно (нижчого ґатунку) відправили на корм до трьох птахоферм порівну. Скільки кілограмів забракованого зерна отримала кожна птахоферма?

Розвязання. (1т = 1000кг)

3000 : 4 • 3 = 2250 (кг) зібрали зерна вищого ґатунку.

3000 – 2250 = 750 (кг) зерна відправили на корм.

750 : 3 = 250 (кг) забракованого зерна отримала кожна птахоферма.

Відповідь: 250 кг

6. При яких значеннях змінної нерівність 45 • х ˂ 180 буде пра­вильною?

х ˂ 180 : 45

х ˂ 4, при х=0, 1, 2, 3.

Інші завдання дивись тут...