Інші завдання дивись тут...

Тестова контрольна робота 1.

ВАРІАНТ 1 

Познач правильну відповідь

1. У якому рядку числа розташовані в порядку зростання?

а) 326 734, 362 374, 374 326, 374 362;

б) 374 362, 374 326, 362 374, 326 734;

в) 326 734, 362 374, 374 362, 374 326.

2. Скільки всього десятків у числі 564 098?

а) 98;          б) 56 000;              в) 56 409.

3. При якому значенні а нерівність а : 9 > 700 : 70 буде правиль­ною?

(а:9>700:70, а : 9 ˃ 10, а ˃ 9 • 10, а ˃ 90)

а) 90;          б) 180;                  в) 9.

4. 3/5 маси мішка з цукром складає 30 кг. Чому дорівнює маса мішка?

30кг : 3 • 5 = 50 кг

а) 50 кг;      б) 18 кг;           в) 150 кг.

5. У якому виразі правильно позначено порядок дій?

а) 2940+60 • (7380-980)        (додавання, множення, віднімання);

б) 2940+60 • (7380-980)        (віднімання, множення, додавання);

в) 2940+60 • (7380-980)        (віднімання, додавання, множення).

6. Простеж закономірність. У якому рядку є «зайва» фігура? Обведи її.

7. Із першого червня починаються канікули. У цей день Тарас приїхав до бабусі із самого ранку. У гостях він пробув 2 місяці і 16 днів. Скільки днів гостював Тарас у бабусі?

Червень має 30днів, липень 31день. 30 + 31 + 16 = 77

а) 76;                  б) 78;            в) 77.

Дай відповідь

8. Довжина прямокутника в 3 рази більша за ширину. Ширина дорівнює 8 см. Яку площу має прямокутник?

8 • 3 = 24 (см) - довжина прямокутника.

8 • 24 = 192 (см2) - площа прямокутника.

Відповідь: 192 см2.      

9. Перший і другий автомобіль їхали зі швидкістю 65 км/год, третій — 70 км/год, а четвертий — 80 км/год. Визнач серед­ню швидкість автомобілів.

(65 + 65 + 70 + 80) : 4 = 280 : 4 = 70 (км/год)

Відповідь: 70 км/год           

10. Розв'яжи рівняння. Запиши тільки відповідь. 90 • х = 63 000

90 • х = 63 000

х = 63 000 : 90

х = 700

Відповідь: х = 700

11. Запиши вираз і обчисли. Від добутку чисел 4066 і 38 відняти їх частку.

4066 • 38 – 4066 : 38 = 154508 – 107 = 154401

12. Розв'яжи задачу. На складі було 4 т цукрового піску. До першого магазину відправили 1265 кг, до другого — на 375 кг більше, а в третій магазин 2/5 решти цукрового піску. Скільки цукрового  піску залишилося на складі?

Розв’язання. (1т = 1000кг)

1 Спосіб

1) 1265 + 375 = 1640 (кг) - відправили цукрового піску до другого магазину.

2) 4000 – (1265 + 1640) = 1095 (кг) - решта цукрового піску після відправки до першого та другого магазинів.

3) 1095 : 5 • 2 = 438 (кг) - відправили цукрового піску у третій магазин

4) 1095 - 438 = 657 (кг) - цукрового піску залишилося на складі.

2 Спосіб

1) 1265 + 375 = 1640 (кг) - відправили цукрового піску до другого магазину.

2) 4000 – (1265 + 1640) = 1095 (кг) - решта цукрового піску після відправки до першого та другого магазинів.

3) 1095 : 5 • 3 = 657 (кг) - цукрового піску залишилося на складі.

Відповідь: 657 кг

 

ВАРІАНТ 2

Познач правильну відповідь

1. У якому рядку числа розташовані в порядку зменшення?

а) 443 735, 434 735, 434 537, 434 357;

б) 443 735, 434 735, 434 357, 434 537;

в) 434 357, 434 537, 434 735, 443 735.

2. Скільки всього сотень у числі 609 757?

а) 600 000;               б) 6097;         в) 758.

3. При якому значенні Ь нерівність Ь : 6 > 900 : 100 буде правиль­ною?

(Ь : 6 > 900 : 100,  Ь : 6 > 9,  Ь > 9 • 6,  Ь > 54)

а) 15;           б) 10;           в) 60.         

4. 2/9 відстані складає 20 км. Чому дорівнює вся відстань?

20 : 2 • 9 = 90 (км)

а) 40 км;    б) 90 км;    в) 180 км.

5. У якому виразі правильно позначено порядок дій?

а) 50 750 -3 750 •2 (6903 -1 5947);

б) 50 750 -2 750 •3 (6903 -1 5947);

в) 50 750 -1 750 •3 (6903 -2 5947);

6. Простеж закономірність. Познач рядок, у якому є «зайва» фігура. Обведи її.

7. Оленчині дідусь і бабуся живуть у Карпатах. Дівчинка приїхала до них вранці 10 червня і відпочивала до кінця липня. А вночі 1 серпня виїхала до Києва. Скільки днів відпочивала Оленка в дідуся та бабусі?

(Оскільки червень має 30 днів, Оленка відпочивала 30 – 10 + 1 = 21 день, липень має 31 день, разом днів 21+31=52)

а) 51;           б) 52;        в) 50.

Дай відповідь

8. Ширина прямокутника в 4 рази менша за довжину. Яку пло­щу має прямокутник, довжина якого 40 см?

40 : 4 = 10 (см) - ширина прямокутника.

40 • 10 = 400 (см2) - площа прямокутника.

Відповідь: 400 (см2)                      

9. Перша гірлянда має 75 вогників, друга і третя по 90, а четвер­та — 65. Визнач середню кількість вогників у гірлянді.

(75 + 90 + 90 + 65) : 4 = 320 : 4 = 80

Відповідь: 80     

10. Розв'яжи рівняння. Запиши тільки відповідь. 700 : х = 35

700 : х = 35

х = 700 : 35

х = 20 

Відповідь: х = 20                           

11. Запиши вираз і обчисли. До частки 8055 і 45 додати добуток цих чисел.

(8055 : 45) + (8055 • 45) = 179 + 362 475 = 362 654

12. Розв'яжи задачу. Ремонтній бригаді потрібно було перевірити 3 км трамвайної колії. У перший день перевірили 286 м, у другий на 178 м

більше, а в третій 1/5 решти. Скільки метрів трамвайної колії залишилося перевірити ремонтній бригаді?

Розв’язання. (1км = 1000м)

1 спосіб.

286 + 178 = 464 (м) - перевірили у другий день.

3000 – (286 + 464) = 2250 (м) - решта колії для перевірки на третій день.

2250 : 5 • 1 = 450 (м) - перевірили на третій день.

2250 - 450 = 1800 (м) - залишилося перевірити бригаді.

2 спосіб.

286 + 178 = 464 (м) - перевірили у другий день.

3000 – (286 + 464) = 2250 (м) - решта колії для перевірки на третій день.

2250 : 5 • 4 = 1800 (м) - залишилося перевірити бригаді.

Відповідь: 1800м

Інші завдання дивись тут...

 

  • Лера
    Не то дпа а облошка та сама
    17 березня 2015 13:52
  • віка
    laughing winked wink у мене все получилось
    20 квітня 2015 19:58