Інші завдання дивись тут...

Тестова контрольна робота 2.

ВАРІАНТ 1

Познач правильну відповідь

1. Яка цифра стоїть у розряді сотень тисяч у записі числа 457 389?

а) 3;                  б) 7;               в) 4.

2. Яку цифру потрібно записати замість квадратика, щоб нерівність була правильною? 40 □ 92 > 40 892

40992 > 40 892

а) 9;                   б) 0;              в) 2.

3. Яке значення має вираз 1200 – 200 • 5 + 200?

1200 – 200 • 5 + 200 = 1200 – 1000 + 200 = 400

а) 5200;             б) 400;              в) 0.

4. За день було продано 600 зошитів. 3/10 з них були в клітинку, решта в лінію. Скільки було продано зошитів у лінію?

600 : 10 • 3 = 180 (зош.) - зошитів у клітинку.

600 - 180 = 420 (зош.) - продали зошитів у лінію.

а) 180;               б) 200;                в) 420.

5. Яке число є розв'язком рівняння 8 • х = 4700 – 700 ?

8 • х = 4700 – 700

8 • х = 4000

х = 4000 : 8

х = 500

а) 500;                 б) 32 000;             в) 3200.

6. Подай 600 хв у більших одиницях вимірювання.

Оскільки 60хв = 1год, 600хв =  10год

а) 60 год;              б) 100 год;       в) 10 год.

7. Із чисел 360, 240, 180, 60, 30 вибери ті, які можна підставити у квадратик нерівності. 200 + □ : 6 < 215

200 + х : 6 < 215

х : 6 < 215 – 200

х : 6 < 15

х < 15 • 6

х < 90

а) 30, 180;            б) 60, 180;            в) 60, 30.

Дай відповідь

8. Запиши у вигляді дробу, яку частину фігури зафарбовано.

/////

//////

/////

/////

 

/////

Відповідь:  5/6

9. Студенти почали практику з 1 травня. Практика тривала до кінця липня. Скільки днів студенти були на практиці?

Оскільки травень має 31 день, червень – 30 днів, липень - 31 день, тоді всього днів 31+30+31=92

Відповідь: 92 дні

10. Яке середнє арифметичне чисел 44, 72, 56, 28?

(44 + 72 + 56 + 28) : 4 = (44 + 56 + 72 + 28) : 4 = 200 : 4 = 50

Відповідь: 50              

11. Обчисли письмово.

а) Суму чисел 441 866 і 39 754 зменш у 69 разів.

(441 866 + 39 754) : 69 = 481 620 : 69 = 6 980

б) Різницю чисел 70 010 і 66 542 збільш у 45 разів.

(70 010 – 66 542) • 45 = 3 468 • 45 = 156 060

12. Розв'яжи задачу. У школі потрібно пофарбувати 3 однакові дошки. Ширина однієї дошки 2 м, довжина — 4 м. Чи достатньо буде 3 банок фарби, по 2 кг у кожній, якщо на кожний метр квадратний використовується 250 г фарби?

Розв’язання.

3 • (2 • 4) = 24 (м2) - площа трьох дошок разом.

24 • 250 = 6000 (г) = 6 (кг) - треба фарби.

3 • 2 = 6 (кг) - наявна фарба.

Відповідь: так, достатньо.

 

ВАРІАНТ 2

Познач правильну відповідь

1. Яка цифра стоїть у розряді десятків тисяч у записі числа 926 531?

а) 3;               б) 2;          в) 6.

2. Яку цифру потрібно записати замість квадратика, щоб нерівність була правильною? З □ 704 < 32 704

а) 4;                 б) 9;          в) 1.

3. Яке значення має вираз 1250 – 250 • 4 + 250?

1250 – 250 • 4 + 250 = 1250 – 1000 + 250 = 500

а) 500;             б) 4250;            в) 0.

4. Школярі зібрали 800 кг макулатури. 2/5 усього паперу зібрали  третьокласники, решту — четвертокласники. Скільки кілограмів макулатури зібрали четвертокласники?

800 : 5 • 2 = 320 (кг) - макулатури зібрали третьокласники

800 – 320 = 480 (кг) - макулатури зібрали четвертокласники

а) 320 кг;           б) 480 кг;             в) 160 кг.

5. Яке число є розв'язком рівняння х • 6 = 540 + 60 ?

х • 6 = 540 + 60

х • 6 = 600

х = 600 : 6

х = 100

а) 3600;                 б) 100;             в) 10.

6. Подай 700 ц у більших одиницях вимірювання.

Оскільки 1 ц = 100 кг, 700 ц = 70 000 кг = 70 т

а) 70 т;               б) 7 т;              в) 70 000 кг.

7. Із чисел 320, 280, 160, 120, 60 вибери ті, які можна підставити у квадратик нерівності. 400 + □ : 4 > 460

400 + х : 4 > 460

х : 4 > 460 – 400

х : 4 > 60

х > 60 • 4

х > 240

а) 160, 120;               б) 60, 120;             в) 320, 280.

Дай відповідь

8. Запиши у вигляді дробу, яку частину фігури зафарбовано.

Відповідь: 2/9            

9. Літні канікули тривають з 1 червня по 31 серпня. Скільки днів тривають літні канікули?

Оскільки в червні 30 днів, липні – 31 день, серпні – 31 день, тоді літні канікули тривають 30+31+31=92 дні.

Відповідь: 92 дні.

10. Яке середнє арифметичне чисел 57, 86, 33 і 24?

(57 + 86 + 33 + 24) : 4 = (57 + 33 + 86 + 24) : 4 = 200 : 4 = 50

Відповідь: 50

11. Обчисли письмово.

а) Число 984 756 зменш на добуток чисел 6073 і 86.

984 756 – (6073 • 86) = 984 756 – 522 278 = 462 478

б) Частку чисел 1344 і 42 збільш у 99 разів.

(1344 : 42) • 99 = 32 • 99 = 3 168

12. Чи достатньо 4 банок фарби, по 3 кг у кожній, для покриття підлоги в класі завдовжки 8 м, завширшки 6 м, якщо на кож­ний метр квадратний використовується 250 г фарби?

Розв’язання.

8 • 6 = 48 (м2) - площа підлоги.

48 • 250 = 12 000 (г) = 12 (кг) - треба фарби.

4 • 3 = 12 (кг) - наявна фарба.

Відповідь: так, достатньо.

Інші завдання дивись тут...