Інші завдання дивись тут...

Тестова контрольна робота 3.

ВАРІАНТ 1

Познач правильну відповідь

1. У якому рядку записано число, яке складається із 40 тисяч, 5 десятків, 2 одиниць?

а) 40 502;               б) 40 052;          в) 40 520.

2. Яке з чисел записане у вигляді суми таких розрядних доданків:

60000 + 600 + 6?

а) 60 660;                б) 66 006;          в) 60 606.

3. Яку нерівність задовольняє значення Ь = 45 ?

900 : 45 = 20,  20 > 5

а) 900 : Ь > 40;             б) 900 : Ь > 5;       в) 900 : Ь > 20.

4. У класі 40 учнів. Із них 5/8 дівчаток. Скільки в класі хлопчиків?

40 : 8 • 5 = 25

40 - 25=15

а) 15;                 б) 25;            в) 10.

5. Обери рядок, у якому результат ділення 5981:100 записано правильно.

а) 598 (ост. 1);              б) 5 (ост. 981);            в) 59 (ост. 81).

6. Визнач площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 15 см і 5 см.

(15 + 5) • 2 = 40 (см) - периметр прямокутника та квадрата.

40 : 4 = 10 (см) - сторона квадрата.

10 • 10 = 100 (см2) - площа квадрата.

а) 100 см2;        б) 10 см2;          в) 40 см2.

7. Яке значення має числовий вираз 54 000 : 60 – 900 : 9 ?

54 000 : 60 – 900 : 9 = 900 – 100 = 800

а) 0;                   б) 8900;           в) 800.

8. Подай 16 хв 30с у секундах.

1хв=60с

16хв 30с = 16 • 60с + 30с = 960с + 30с = 990с

а) 1630 с;            б) 990 с;          в) 1110 с.

Дай відповідь

9. Скільки всього днів налічують зимові місяці?

Грудень налічує 31 день, січень – 31 день, лютий у високосному році 29 днів, інакше 28 днів.

Відповідь: 90 днів або 91 день., в залежності від того, скільки днів має місяць лютий.

10. Запиши розв'язання задачі виразом.

За 3 хв насос може викачати 90 л води. Скільки часу потрібно працювати насосу, щоб викачати а води?

90 : 3 = 30 (л) - викачує насос за 1 хв.

а : (90 : 3) (хв.) - треба працювати насосу.

Відповідь: а : (90 : 3)

11. Обчисли приклади та зроби перевірку. 31312 : 304;   6203 • 57

31 312 : 304 = 103,  перевірка 103 • 304 = 31 312

6 203 • 57 = 353 571, перевірка 353 571 : 57 = 6 203

12. Розв'яжи задачу. Кондитерська фабрика мала відправити до супермаркетів 7200 кг кондитерських виробів в однакових коробках. До обіду відправили 150 коробок кондитерських виробів. Після цього залишилось відправити 1200 кг печива і 1500 кг цукерок. Скільки залишилось коробок із печивом і скільки з цукерками?

1200 + 1500 = 2700 (кг) - залишилось відправити виробів.

7200 – 2700 = 4500 (кг) - відправили виробів до обіду.

4500 : 150 = 30 (кг) - виробів знаходиться в одній коробці.

1200 : 30 = 40 (к.) = коробок печива залишилось відправити.

1500 : 30 = 50 (к.) - коробок цукерок залишилось відправити.

Відповідь: 40 коробок печива та 50 коробок цукерок.

 

ВАРІАНТ 2

Познач правильну відповідь

1.У якому рядку записано число, яке складається з 20 тисяч, 8 сотень, 4 одиниць?

а) 20 084;              б) 2084;             в) 20 804.

2. Яке з чисел записане у вигляді суми таких розрядних доданків: 500000 + 7000 + 80?

а) 507 800;              б) 507 080;            в) 57 080.

3. Яку нерівність задовольняє значення а = 50 ?

1000 : 50 = 20, 20 > 10

а) 1000 : а > 35;              б) 1000 : а > 50;              в) 1000 : а > 10 .

4. У цеху працює 80 робітників. 3/8 із них — жінки. Скільки в цеху чоловіків?

80 : 8 • 3 = 30

80 - 30 = 50

а) 50;                   б) 10;           в) 30.

5. Обери рядок, у якому результат ділення 47 356 : 1000 записа­но правильно.

а) 473 (ост. 56);             б) 47 (ост. 356);               в) 4 (ост. 7356).

6. Визнач площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 10 см і 4 см.

(10 + 4) • 2 = 28 (см) - периметр прямокутника та квадрата.

28 : 4 = 7 (см) - сторона квадрата.

7 • 7 = 49 (см2) - площа квадрата.

а) 28 см2;                 б) 40 см2;            в) 49 см2.

7. Яке значення має числовий вираз 72 000 : 900 – 80 : 5 ?

72 000 : 900 – 80 : 5 = 80 – 16 = 64

а) 784;             б) 0;          в) 64.

8. Подай 14 год 40 хв у хвилинах.

1 год=60хв

14год 40хв = 14 • 60хв + 40хв = 840хв + 40хв = 880хв

а) 880 хв;             б) 1440 хв;         в) 86 400 хв.

Дай відповідь

9. Скільки всього днів нараховують весняні місяці?

У березні 31 день, квітні 30 днів, травні 31 день, всього днів 92

Відповідь: 92 дні

10. Запиши розв'язання задачі виразом. На перший пором завантажили 36 мішків борошна, по 60 кг у кожному. На другий пором завантажили в а разів менше. Скільки борошна завантажили на другий пором?

36 • 60 = 2160 (кг) - завантажили борошна на перший паром.

(36 • 60) : а (кг) - завантажили борошна на другий паром

Відповідь: (36 • 60) : а

11. Обчисли приклади та зроби перевірку. 81606 : 402;  5074 • 93.

81606 : 402 = 203,  перевірка 203 • 402 = 81606

5074 • 93 = 471 882, перевірка 471 882 : 93 = 5074

12. Розв'яжи задачу. На складі в однакових ящиках було 9600 кг макаронних виробів. До магазину відвезли 225 ящиків. Після цього зали­шилося 2400 кг макаронів і 3600 кг локшини. Скільки зали­шилось ящиків із макаронами і скільки з локшиною?

2400 + 3600 = 6000 (кг) - залишилось відправити макаронних виробів.

9600 – 6000 = 3600 (кг) - відвезли макаронних виробів до магазину.

3600 : 225 = 16 (кг) - макаронних виробів знаходиться в одному ящику.

2400 : 16 = 150 (ящ.) - ящиків макаронів залишилось відправити.

3600 : 16 = 225 (ящ.) - ящиків локшини залишилось відправити.

Відповідь: 150 ящиків макаронів та 225 ящиків локшини.

Інші завдання дивись тут...