ВАРІАНТ 1

1. Заміни дані числа сумою розрядних доданків 63 050, 709 801.

63 050 = 60 000 + 3 000 + 50

709 801 = 700 000 + 9 000 + 800 + 1

2. Запиши вираз, знайди його значення. Від добутку чисел 504 і 48 відняти суму чисел 5807 і 4325.

(504 • 48) – (5 807 + 4 325) = 24 192 – 10 132 = 14 060

3. Розв'яжи задачу. Автотуристи за 3 дні проїхали 360 км. У перший день вони  проїхали 2/5, а в другий 3/8 від усього шляху. Скільки кілометрів проїхали автотуристи в третій день?

Розв'язання.

360 : 5 • 2 = 144 (км) проїхали автотуристи за перший день.

360 : 8 • 3 = 135 (км) проїхали автотуристи за другий день.

360 – 144 – 135 = 81 (км) проїхали автотуристи за третій день.

Відповідь: 81км.

4. Розв'яжи рівняння.

(1545 +х) : 83 = 70

1545 + х = 70 • 83

1545 + х = 5810

х = 5810 – 1545

х = 4265

(1545 + 4265) : 83 = 5810 : 83 = 70

5. Знайди значення виразів.

57 км 892 м : 82 = 57 892м : 82 = 706м

8 кг 450 г • 18 = 152 100г

6. Периметр квадратного дитячого майданчика дорівнює 540 см. Знайди пло­щу дитячого майданчика.

Розв'язання.

Оскільки периметр квадрата Р = а • 4 , де а – довжина сторони, тоді

540 : 4 = 135 (см) довжина сторони квадрата.

Оскільки площа квадрата S = a • а, де a - довжина сторони квадрата, тоді

135 • 135 = 18 225 (см2) площа дитячого майданчика.

Відповідь: 18 225 см2.

 

ВАРІАНТ 2

1. Заміни дані числа сумою розрядних доданків 83 542, 84 521.

83 542 = 80 000 + 3 000 + 500 + 40 + 2

84 521 = 80 000 + 4 000 + 500 + 20 + 1

2. Запиши вираз, знайди його значення. До частки чисел 756 і 12 додати різницю чисел 5248 і 2163.

(756 : 12) + (5 248 – 2 163) = 63 + 3085 = 3 148

3. Розв'яжи задачу.

Відстань між двома пунктами 1840 км. Із цих пунктів назу­стріч один одному одночасно виїхали два поїзди. Перший поїзд проїхав 5/8, а другий 3/10 від усього шляху. На якій відстані один від одного перебувають ці поїзди?

Розв'язання.

->________________<-

 

1840 : 8 • 5 = 1150 (км) проїхав перший поїзд.

1840 : 10 • 3 = 552 (км) проїхав другий поїзд.

1840 – 1150 – 552 = 138 (км) на такій відстані один від одного перебувають поїзди.

Відповідь: 138 км.

4. Розв'яжи рівняння.

х:12 + 109 = 211

х : 12 = 211 – 109

х : 12 = 102

х = 102 • 12

х = 1 224

1 224 : 12 + 109 = 102 + 109 = 211

5. Знайди значення виразів.

7кг 750г • 24 = 7 750г • 24 = 186 000г = 186кг

4ц 80кг : 16 = 480кг : 16 = 30кг

6. Площа ділянки прямокутної форми — 2700 м2. Знайди пери­метр цієї ділянки, якщо відомо, що її довжина складає 30 м.

Розв'язання.

Оскільки площа прямокутника S = ab, де a - довжина, b– ширина  тоді

2700 : 30 = 90 (м) ширина прямокутної ділянки.

Оскільки периметр прямокутника Р = (а + в) • 2 , де а – довжина, b– ширина, тоді

(30 + 90) • 2 = 240 (м) периметр прямокутної ділянки.

Відповідь: 240 метрів.