ВАРІАНТ 1

1. Використовуючи цифри 1, 8, 5, 3, 0, запиши найбільше й най­менше можливі п'ятицифрові числа. У кожному із цих чисел підкресли клас тисяч.

85310; 10358

2. Перевір, чи правильно виконане обчислення. 60 450 : 15 = 430

430 • 15 = 6 450 обчислення виконано неправильно.

3. Розв'яжи вираз, останньою дією якого буде ділення.

(803 1 205 +2 1385) :3 830 –5 196 :4 28

(320 •1·600 –2 3000) :4 (632 +3 368)

(320 •·600 – 3000) : (632 + 368) = (192000 – 3000) : 1000 = 189000 : 1000 = 189

4. Розв'яжи задачу. У фермерському господарстві на одній пасіці було 85 вуликів, а на іншій 55 вуликів. Із першої пасіки зняли на 1620 кг меду більше, ніж із другої. Скільки кілограмів меду зняли з кож­ної пасіки, якщо з кожного вулика одержали меду порівну?

Розв'язання.

85 – 55 = 30 (в.) на стільки більше вуликів було на першій пасіці.

1620 : 30 = 54 (кг) кілограмів меду збирають з кожного вулика.

85 • 54 = 4590 (кг) кілограмів меду зібрали з першої пасіки.

4590 – 1620 = 2970 (кг) кілограмів меду зібрали з другої пасіки.

Відповідь: 4590 кг , 2970 кг.

5. Виконай дії з іменованими числами.

124м 23см – 69м 35см = 12423см – 6935см = 5488см = 54м 88см

82т 407кг + 5т 916кг = 82407кг + 5916кг = 88323кг = 88т 323кг

6. Розв'яжи задачу. Ширина прямокутника дорівнює 4 см, а довжина в 6 разів більша. Знайди площу прямокутника.

Розв'язання.

4 • 6 = 24 (см) довжина прямокутника.

Оскільки площа прямокутника S= ab, де a – довжина, b– ширина прямокутника, тоді

4 • 24 = 96 (см2) площа прямокутника.

Відповідь: 96 см2.

 

 

ВАРІАНТ 2

1. Використовуючи цифри 2, 9, 0, 4, 6, запиши найбільше й най­менше можливі п'ятицифрові числа. У кожному із цих чисел підкресли клас одиниць.

96420, 20469

2. Перевір, чи правильно виконане обчислення. 45 001 • 23 = 1035023

45001 • 23 = 1035023

1035023 : 23 = 45001

3. Розв'яжи вираз, останньою дією якого буде множення.

400 000 –3 (537 +1 163) •2 196

(48 •1 50 +2 200) •4 (458 –3 358)

(48 • 50 + 200) • (458 – 358) = (2400 + 200) • 100 = 2600 • 100 = 260000

4. Розв'яжи задачу. В один поїзд завантажили 1200 т зерна, а в інший 950 т. У першому поїзді було на 5 вагонів більше, ніж у другому. Скільки вагонів було в кожному поїзді, якщо в кожний вагон завантажили зерна порівну?

Розв'язання.

1200 – 950 = 250 (т) на стільки більше зерна було в першому поїзді.

250 : 50 = 50 (т) зерна було в одному вагоні.

1200 : 50 = 24 (в.) вагонів було в першому поїзді.

24 – 5 = 19 (в.) вагонів було в другому поїзді.

Відповідь: 24 вагони, 19 вагонів.

5. Виконай дії з іменованими числами.

32кг 750г – 16кг 375г = 32750г – 16375г = 16375г = 16кг 375г

17км 891м + 5км 098м = 17891м + 5098м = 22989г = 22кг 989г

6. Розв'яжи задачу.

Довжина прямокутника дорівнює 18 см, а ширина в 6 разів менша. Знайди площу прямокутника.

Розв'язання.

18 : 6 = 3 (см) довжина прямокутника.

Оскільки площа прямокутника S = ab, де a – довжина, b– ширина прямокутника, тоді

18 • 3 = 54 (см2) площа прямокутника.

Відповідь: 54 см2.