ВАРІАНТ 1

1. Склади й запиши вираз, знайди його значення. Число 288 помножити на різницю чисел 32 786 і 2804.

288 • (32 786 – 2804) = 288 • 29982 = 8634816

2. Напиши пояснення до кожної дії розв'язання задачі. Дай від­повідь на питання задачі. У мами було 70 грн. Вона купила 3 кг яблук по 8 грн. Чи ви­стачить їй грошей, щоб купити ще 2 кг груш по 7 грн?

1) 3 • 8 = 24 (грн.) вартість яблук.

2) 2 • 7 = 14 (грн.) вартість груш;

3) 24 + 14 = 38 (грн.) вартість яблук та груш разом;

4) 70 – 38 = 32 (грн.) залишилося грошей у мами.

3. Розв'яжи рівняння.

27 401 : х – 119 = 398

27 401 : х = 398 + 119

27 401 : х = 517

х = 27 401 : 517

х = 53

27401 : 53 – 119 = 796 – 119 = 398

4. Розв'яжи задачу.

На одному складі було 199т 750 кг овочів, на іншому на 39т 500 кг менше. 3/5 від усіх овочів становила картопля. Скільки картоплі було на складах?

Розв'язання.

199750 – 39500 = 160250 (кг) - було овочів на другому складі.

199750 + 160250 = 360 000 (кг) - було овочів на двох складах.

360 000 : 5 • 3 = 216 000 (кг) = 216 (т) - картоплі було на складах.

Відповідь: 216 т.

5. Запиши розв'язання задачі виразом і обчисли його значення. Катер ішов 4 години зі швидкістю 30 км/год і 3 години зі швидкістю 35 км/год. Яку відстань пройшов катер?

Розв'язання.

4 • 30 + 3 • 35 = 225 (км) - відстань пройшов катер.

Відповідь: 225 км.

6. Порівняй вирази, не обчислюючи їх значення.

320 • 40 = 320 • 4 • 10

540 • 3 + 540 • 10 < 540 • 20           540 • 3 + 540 • 10 = 540 • (3 + 10)

 

ВАРІАНТ 2

1. Склади й запиши вираз, знайди його значення. Добуток чисел 125 і 80 збільшити на частку чисел 3280 і 164.

(125 • 80) + (3280 : 164) = 10000 + 20 = 10020

2. Напиши пояснення до кожної дії розв'язання задачі. Дай від­повідь на питання задачі. У бабусі було 90 грн. Вона купила 4 пари шкарпеток по 8 грн і 2 пари рукавичок по 15 грн. Чи вистачить їй грошей, щоб купити хустку вартістю 28 грн?

1) 4 • 8 = 32 (грн.) - вартість шкарпеток;

2) 2 • 15 = 30 (грн.) - вартість рукавичок;

3) 32 + 30 = 62 (грн.) - вартість шкарпеток та рукавичок разом;

4) 90 – 62 = 28 (грн.) - залишилося грошей.

3. Розв'яжи рівняння.

2400 : (317 + х) = З

317 + х = 2400 : 3

317 + х = 800

х = 800 – 317

х = 483

2400 : (317 + 483) = 2400 : 800 = 3

4. Розв'яжи задачу. В одному класі школярі зібрали 160 кг 500 г макулатури, а в іншому на 78 кг 250 г більше. У результаті її обробки отримали папір для письма, що склав 3/5 від усієї макулатури. Скільки отримали паперу для письма з усієї макулатури?

Розв'язання.

160500 + 78250 = 238750 (кг) зібрали макулатури в другому класі.

160500 + 238750 = 399250 (кг) зібрали макулатури всього.

399250 : 5 • 3 = 239550 (кг) = 239т 550 кг отримали паперу.

Відповідь: 239т 550кг

5. Запиши розв'язання задачі виразом і обчисли його значення. Автобус їхав 3 години зі швидкістю 60 км/год і 2 години зі швидкістю 65 км/год. Яку відстань проїхав автобус?

Розв'язання.

3 • 60 + 2 • 65 = 310 (км) відстань пройшов автобус.

Відповідь: 310 км.

6. Порівняй вирази, не обчислюючи їх значення.

600 : (6 • 2) = 600 :12

180 • 50 > 180 • 4 •10