ВАРІАНТ 1

1. Виконай обчислення письмово. В отриманих відповідях під­кресли загальну кількість сотень.

37906+276098 = 314004

87116 : 29 = 3004

800100 760 208 = 39892

7207  302 = 2176514

2. Порівняй.

2дм2 > 18 см2         2 • 1дм • 1дм = 2 • 10см • 10см = 2 • 100см2 = 200см2

64:4:2 =б4:8

7 м2 > 70 дм2             7 • 1м • 1м = 7 • 10дм • 10дм = 700 дм2  

96 : (6 • 4) = 96 : 6 : 4

3. Розв'яжи задачу. Перший том тритомного видання коштує 11 грн 40 к., дру­гий — 10 грн 80 к., а третій — 12 грн 30 к. Скільки в серед­ньому коштує один том видання?

Розв'язання.

(1140 + 1080 + 1230) : 3 = 1150 (к.) = 11грн 50к середня ціна одного тома.

Відповідь: 11грн 50к.

4. Знайди значення виразу 20 000 – 28 • 75 + х + 989, якщо х = 47.

20 000 – 28 • 75 + х + 989 = 20000 – 2100 + х + 989 = 18889 + х = 18889 + 47 = 18936

5. Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

515 мм = 5 дм 15 мм               1дм = 10см = 100мм, 1см = 10мм

5 год 15 хв =  315 хв.              5год 15хв = 5 • 60хв + 15 хв = 315хв

5. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру пря­мокутника зі сторонами 2 см і 4 см.

Розв'язання.

Оскільки периметр прямокутника Р = (а + в) • 2 , де а – довжина, b– ширина, тоді

(2 + 4) • 2 = 12 (м) - периметр прямокутної ділянки.

Оскільки периметр квадрата Р = 4а, де а – довжина сторонни квадрата.

12 : 4 = 3 (см) - довжина сторони квадрата.

Відповідь: 3 см.

 

ВАРІАНТ 2

1. Виконай обчислення письмово. В отриманих відповідях під­кресли загальну кількість десятків.

95 004 + 104 937 =  199 941

70100 – 9038 = 61 062

57 810 : 82 = 705

5109 • 106 = 541 554

2. Порівняй.

15см2 <  1дм2                     1дм2 = 1дм • 1дм = 10см • 10см = 100см2

2 >  490 дм2                    2 = 5 • 1м • 1м = 5 • 10дм • 10дм = 500дм2

48 : 2 : 4  < 48 : 6

72 : (3 • 8) = 72 : 3 : 8

3. Розв'яжи задачу. На пошиття першого плаща витратили 4 м 30 см тканини, другого — 3 м 75 см, а третього — 4 м 70 см. Скільки в серед­ньому тканини витратили на пошиття одного плаща?

Розв'язання.

(430 + 375 + 470) : 3 = 425 см = 4м 25см тканини в середньому витратили на пошиття одного плаща.

Відповідь: 4м 25см.

4. Знайди значення виразу 6868 : (2437 – а • 55)+ 334, якщо а = 44.

6868 : (2437 – 44 • 55)+ 334 = 6868 : (2437 – 2420) + 334 = 6868 : 17 + 334 = 738

5. Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

515кг = 5ц 15кг

5хв 15с = 315с                    5хв 15с = 5 • 60с + 15с = 315с

6. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру пря­мокутника зі сторонами 5 см і 3 см.

Розв'язання.

Оскільки периметр прямокутника Р = (а + в) • 2 , де а – довжина, b– ширина, тоді

(5 + 3) • 2 = 16 (м) - периметр прямокутної ділянки.

Оскільки периметр квадрата Р = 4а, де а – довжина сторонни квадрата.

16 : 4 = 4 (см) - довжина сторони квадрата.

Відповідь: 4 см.