ВАРІАНТ 1

1.Продовжити твердження.

Текст — це ...

А окремі речення

Б група окремих речень

В зв'язне висловлювання

2  Вибрати рядок, у якому всі наведені слова — числівники.

А один, сто, сотник

Б перший, сто, сотий

В одинак, сто, сотий

3.Вибрати рядок, у якому всі прикметники записано правильно.

А осіннього, прекрасна, український

Б осіннього, прекрасна, україньський

В осінього, прекрасна, україньський

4.Визначити, яке закінчення матиме дієслово плавати у формі 2-ої особи однини.

А -їш

Б -іш

В -єш

5.Виписати граматичну основу речення.

Вільха   струсила  останнє листячко зі своїх чорних лап.

7. Скласти і записати текст-опис "Калина навесні" (5-7 речень).

 

ВАРІАНТ 2

1.Продовжити твердження.

Мета тексту-міркування — ...

А описати предмет

Б довести щось

В розповісти про якусь подію

2Вибрати рядок, у якому всі наведені слова — займенники.

А два, ти, я, воно, ви

Б я, ми, ним, йому, вони

В вона, один, він, вони, ви

3.Вибрати рядок, у якому всі прикметники записано правильно.

А раннього, примудрий, святкова

Б ранього, премудрий, св'яткова

В раннього, премудрий, святкова

4.Визначити, яке закінчення матиме дієслово мріяти у формі 2-ої особи множини.

А -єте

Б -їте

В -яте

5.Виписати граматичну основу речення.

Вранішнє сонце золотими промінцями залоскотало пожовклі каштани.

7. Скласти і записати текст-опис "Верба" (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...