ВАРІАНТ 1

1.Продовжити твердження. Початковою формою іменника є форма...

А називного відмінка

Б знахідного відмінка

В родового відмінка

2.Вибрати рядок, у якому всі дієслова належать до II дієвідміни.

А носити, водити, бігати

Б носити, водити, бачити                           (носять, водять, бачать)

В нести, вести, брати

3.Вибрати рядок, у якому всі числівники записано без помилок.

А дванадцять, шіснадцять, п'ятсот

Б дванадцять, шіснацять, п'ятьсот

В дванадцять, шістнадцять, п'ятсот

4.Визначити, до якого відмінка множини належать подані моделі прикметників.

закінчення -им, -ім   (ким?чим?)

А давального       

Б орудного

В місцевого

5. Перебудувати подане речення у спонукальне. Учні добре вчаться, щоб у майбутньому принести користь своєму народові.

Учні, добре вчіться, щоб у майбутньому принести користь своєму народові.

7. Скласти і записати текст-міркування "Хліб - усьому голова" (5-7 речень).

 

ВАРІАНТ 2

1.Продовжити твердження.Займенниками другої особи є слова...

А воно, вони, він, вона

Б ти, ви

В я, ми

2.Вибрати рядок, у якому всі дієслова належать до І дієвідміни.

А возити, в'язати, вивчати

Б везти, в'язати, вивчати                 (везуть, в'яжуть, вивчають)

В везти, в'язати, вчити

3.Вибрати рядок, у якому всі числівники записано без помилок.

А дев'ятнадцять, п'ятдесят, шістсот

Б дев'ятнадцять, п'ятьдесят, шістсот

В дев'ятнацять, п'ятдесят, шіссот

4.Визначити, до якого відмінка множини належать подані моделі прикметників.

закінчення -ими, -іми       (якими?)

А давального

Б орудного

В місцевого

5. Перебудувати подане речення у спонукальне. Школярі оберігають і примножують природні багатства рідного краю.

 

Школярі, оберігайте і примножуйте природні багатства рідного краю.

7. Скласти і записати текст-міркування "Чому природу треба берегти" (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...