ВАРІАНТ 1

1. Продовжити твердження.Дієслова в неозначеній формі закінчуються на... (що робити?, що зробити?)

А -ить, -ять, -уть  

Б -ить, -іть, -їть

В -ти, -тися; -ть, -ться

2. Вибрати словосполучення, в якому прикметник ужито в переносному значенні.

А срібний годинник       

Б срібне волосся

В срібна ложка

3. Вибрати групу іменників, які в орудному відмінку пишуться з апострофом.

А ніч, юність, подорож    (ніччю, юністю, подорожжю)

Б молодість, річ, мідь      (молодістю, річчю, міддю)

В любов, кров, мати   (ким? чим? любов'ю, кров'ю, матір'ю)

4. Вибрати речення, в якому підмет виражений займенником.

А У нічному небі спалахнула зірка, за нею — друга...

Б А я дивлюсь і серцем лину в темний садочок на Україну.   (хто? я)

В У неї очі, немов волошки.

5. Списати речення, вставляючи пропущені розділові знаки.

Нерідко початок вересня дивує своїм теплом яскравістю. Сонце ще довго сяє на ясному небосхилі але вже не таке гаряче, як влітку.

 

Нерідко початок вересня дивує своїм теплом, яскравістю. Сонце ще довго сяє на ясному небосхилі, але вже не таке гаряче, як влітку.

7. Скласти і записати текст-міркування "Чому журавлі повертаються з вирію" (5-7 речень).

 

ВАРІАНТ 2

1.Продовжити твердження.Числівники восьмий, сімдесятий, одинадцятий називаються...

А кількісними       

Б порядковими

В складними

2.Вибрати словосполучення, в якому прикметник ужито в переносному значенні.

А золота каблучка

Б золотий ланцюжок

В золота осінь

3.Вибрати групу іменників, які в орудному відмінку всі матимуть подовжені приголосні звуки.

А мідь, тінь, піч               (міддю, тінню, піччю)

Б молодість, радість, річ     (молодістю, радістю, річчю)

В любов, сіль, молодь        (любов'ю, сіллю, молоддю)

4.Вибрати речення, в якому присудок виражений дієсловом минулого часу.

А На правому березі Дніпра здіймаються високі гори.  (здіймаються, що роблять? теперішній час)

Б Місто Київ розкинулося обабіч Дніпра.           (розкинулось, що зробило? минулий час)

В Я хочу дізнатися про історію рідного краю.            (дізнатися, що зробити? майбутній час)

5.Списати речення, вставляючи пропущені розділові знаки. У лісі ще голо а під купинами вже в рожевих та бузкових квітах вовче лико. На зігрітих сонцем галявинах з'являються підсніжники проліски квіти мати-й-мачухи.

У лісі ще голо, а під купинами вже в рожевих та бузкових квітах вовче лико. На зігрітих сонцем галявинах з'являються підсніжники, проліски, квіти мати-й-мачухи.

7. Скласти і записати текст-міркування "Чому потрібно допомагати птахам узимку" (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...