ВАРІАНТ 1

1. Вибрати рядок, у якому всі наведені слова — прикметники.

А срібні, золото, кольорове                 (срібні/які? золото/що? кольорове/яке?) 

Б срібні, золота, колір                        (срібні/які? золота/яка? колір/що?) 

В сріблястий, золотий, кольорова    (сріблястий/який? золотий/який? кольорова/яка?)

2. Вибрати рядок, у якому всі іменники записано правильно.

А апельсин, черемха, св'ято

Б апильсин, черемха, свято

В апельсин, черемха, свято

3. Визначити відмінок, у якому вжито займенник у поданому реченні.

Мені дуже подобаються уроки читання і музики.

А родовий  

Б давальний        (Мені/кому?)

В місцевий

4. Визначити, яку частину слова виділено у прислівниках влітку, смачно, добре.

А префікс   

Б суфікс            (прислівник - незмінювана частина мови)

В закінчення

5.Записати математичний вираз словами, вживаючи прийменник до. 80 + 20 = 100.

До вісімдесяти додати двадцять дорівнює сто.

7. Скласти і записати текст-розповідь "На річці" (5-7 речень).

 

 

ВАРІАНТ 2

1. Вибрати рядок, у якому всі наведені слова — прислівники.

А вечір, гірко, весело          (вечір/що? гірко/як? весело/як?) 

Б увечері, вгору, весело   (увечері/коли? вгору/куди? весело/як?)

В вечірнє, уважно, гірке       (вечірнє/яке? уважно/як? гірке/яке?)

2.Вибрати рядок, у якому всі іменники записано правильно.

А четвер, буряк, молотьба

Б четверг, буряк, молодьба       (молотьба, бо молоти) 

В четвер, бур'як, молотьба

3.Вибрати рядок, у якому записано займенники третьої особи.

А я, ми

Б ти, ви

В він, вона, воно, вони

4.Визначити, яку частину слова виділено у прикметниках прекрасне, сільський, зимова.

А префікс

Б корінь

В суфікс

5.Записати математичний вираз словами, вживаючи прийменник від. 60 - 40 = 20.

Від шістдесяти відняти сорок дорівнює двадцять.

7. Скласти і записати текст-розповідь "На морі" (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...