ВАРІАНТ 1

1. Продовжити твердження.Іменники змінюються за ...

А родами і числами

Б родами, числами і відмінками

В числами і відмінками

2.Замінити виділені слова близьким за значенням прислівником.

Знати, як свої п'ять пальців.

А добре

Б мало

В багато

3.Вибрати речення, у якому прикметник ужито в родовому відмінку однини.

А Верба стала символом українського народу.  (українського/якого?/Р.в.)

Б У зелень своїх кіс берізка вплітає золоті стрічки.    (золоті/які?/Зн.в.)

В А ми тую червону калину підіймемо.                   (червону/яку?/Зн.в.)

4.Визначити особу виділеного займенника.

Серед пташок, які зимують у нас, є багато друзів зелених насаджень.

А 3-тя особа      (він, вона, воно, вони)

Б 2-га особа      (ти, ви)

В 1-ша особа    (я,ми)

5.Від поданих дієслів утворити дієслова третьої особи однини теперішнього часу (що робить?).

Лежати —  лежить                              

Бачити —   бачить

Писати —   пише   

7. Скласти і записати текст-опис рослини, яка квітує влітку (5-7 речень).

 

 ВАРІАНТ 2

1.Продовжити твердження. Рід можна визначити у займенників ...

А першої особи однини

Б другої особини однини

В третьої особи однини

2.Вибрати речення, в якому вжито кількісні числівники.

А О дев'ятій годині розпочався урок.          (о дев'ятій/ о котрій?)

Б Перерва тривала десять хвилин.        (десять/скільки?)

В Ось уже третій день іде дощ.                 (третій/ котрий?)

3.Вибрати рядок, у якому всі іменники записано у формі звертання.

А Києву, землю, батьку

Б Київ, земля, батько

В Києве, земле, батьку          (кличний відмінок)

4.Вибрати рядок, у якому всі дієслова належать до першої дієвідміни.

До першої дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -еш (-єш), -е (-є), -емо (-ємо), -ете (-єте), -уть (-ють). До другої дієвідміни належать дієслова з особовими закінченнями: -у (-ю), -иш (-їш), -ить (-їть), -имо (-їмо), -ите (-їте), -ать (-ять).

А летить, кричите, стоїш

Б знає, будуєш, подорожуємо

В клеїш, говорить, бачите

5.Записати займенники у потрібній формі.

З (вона), під (вони), перед (ми), у (він).

З нею, під ними, перед нами, у нього

7. Скласти і записати текст-опис рослини, яка квітує восени (5-7 речень).