ВАРІАНТ 1

1.Продовжити твердження. У реченні прислівник буває...

А другорядним членом      (обставиною)

Б присудком

В підметом

2.Вибрати рядок, у якому всі слова є синонімами до слова спостерігати.

А спостереження, спостережливий, спозирати

Б дивитися, споглядати, помічати      (слова близькі за значенням, але різні за написанням)

В погляд, уважність, спостережливість

3.Вибрати групу іменників, які в орудному відмінку всі матимуть закінчення -ом.

А каток, місто, дощ         (катком, містом, дощем)

Б рід, поріг, будинок    (родом, порогом, будинком)

В дуб, герой, степ          (дубом, героєм, степом)

4.Визначити відмінок займенника у поданому реченні.

Прийшла весна, а з нею і тепло настало.

А давальний         

Б родовий

В орудний         (нею/чим?)

5.Встановити зв'язки між членами речення за допомогою питань.

Радо пташка лісова виспівує веснянку.

(Хто?)   пташка       (що робить?) виспівує;

           пташка      (яка?) весняна;

          виспівує     (що?) веснянку;      

          виспівує     (яК?) радо.     

7. Скласти і записати текст-міркування "Чому треба берегти рідну мову" (5-7 речень).

 

 

ВАРІАНТ 2

1.Продовжити речення. Прикметник завжди стоїть у тому числі, роді й відмінку, що й зв 'язаний з ним ...

А прислівник        

Б іменник

В прийменник

2.Вибрати рядок, у якому всі слова є синонімами до слова думати.

А міркування, здогад, думка

Б міркувати, гадати, мислити   (слова близькі за значенням, але різні за написанням)

В вдумливо, розмірковування, замислитись

3.Вибрати рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку матимуть закінчення -ем.

А майстер, край, товариш      (майстром, краєм, товаришем)

Б явір, плащ, інженер           (яворем, плащем, інженером )

В учитель, гай, кущ              (учителем, гаєм, кущем)

Нема правильної відповіді.

4.Визначити відмінок займенника у поданому реченні. У нього очі, наче волошки в житі. 

А знахідний

Б родовий        (нього/кого?)

В називний

5.Встановити зв'язки між членами речення за допомогою питань.

По пшениці теплий вітер хвилями гуляє.

(Що?) вітер (що робить?) гуляє;

         вітер (який?) теплий;     

         гуляє (по чому?) по пшениці;

         гуляє (чим?) хвилями

7. Скласти і записати текст-міркування "Чому українську мову називають солов'їною" (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...