ВАРІАНТ 1

1.Вибрати речення, у якому дієслово вжито в переносному значенні.

А Цвітуть у полі волошки сині.

Б У степу під снігом спить озимина.

В Осіннє листя на стежку падає з гілля.

2.Вибрати рядок, у якому записано тільки прислівники.

А хмарний, ввечері, зима       (хмарний/який? ввечері/коли? зима/що?)

Б вдень, восени, вечоріє        (вдень/коли? восени/коли? вечоріє/що робить?)

В хмарно, вчора, взимку    (хмарно/як? вчора/коли? взимку/коли?)

3.Вибрати рядок, у якому всі дієслова належать до першої дієвідміни.

А летить, кричите, стоїш

Б знає, будуєш, подорожуємо

В клеїш, говорить, бачите

4.Визначити відмінок, у якому вжито прикметник у поданому реченні.

Мурахи зносять у мурашники шкідливих комах.

А родовий  

Б знахідний      (шкідливих/яких?)

В називий

5.Утворити і записати словосполучення з числівниками.

О 7 (година), 6 (слово), 2 (сестра), 5 (олівець).

О сьомій годині, шість слів, дві сестри, п'ять олівців.

7. Скласти і записати текст-міркування "Чому потрібно захищати мурашники" (5-7 речень).

 

ВАРІАНТ 2

1.Вибрати речення, у якому дієслово вжито в переносному значенні.

А Заспівали діти пісеньку дзвінку.

Б 3 півдня повернулися перші птахи.

В Одягнувся в біле мереживо ліс.

2.Вибрати рядок, у якому записано тільки прислівники.

А вгору, вниз, осінній          (вгору/куди вниз/куди осінній/який)

Б низько, восени, вдень   (низько/як восени/коли вдень/коли)

В низька, сьогодні, день      (низька/яка сьогодні/коли день/що)

3.Вибрати рядок, у якому всі дієслова належать до другої дієвідміни.

А носить, стоїть, спиш

Б веде, бачить, біжить

В читаєте, мріє, вчить

4.Визначити відмінок, у якому вжито прикметник у поданому реченні. Бджоли летять із поля до пахучих стільників.

А місцевий

Б родовий    (пахучих/яких?)

В знахідний

5.Утворити і записати словосполучення з числівниками.

З (брат), о 10 (година), 4 (дерево), 7 (горобець).

Три брати, о десятій годині, чотири дерева, сім горобців.

7. Скласти і записати текст-міркування "Чому колорадські жуки - шкідники" (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...