ВАРІАНТ 1

1.Визначити, яке слово є антонімом до слова розповідати.

А спілкуватися

Б говорити

В слухати      (антоніми - слова з протилежним лексичним значенням)   

2.Визначити, яке слово у реченні є прислівником.

Понад ставом увечері шепче зелена осока.

А понад                 (прийменник)

Б увечері              (коли? прислівник)

В зелена                (яка? прикметник)

3.Визначити, у якій формі вжито дієслова у поданому прислів'ї.

Поспішиш — людей насмішиш.

А перша особа однини       (я поспішу/насмішу)

Б друга особа однини     (ти поспішиш/насмішиш)

В друга особа множини      (ви поспішите/насмішите)

4.Вибрати речення, у якому іменник село вжито в знахідному відмінку.

А У суботу ми поїдемо в село.    (Зн.в.)

Б Село розкинулося над річкою.      (Н.в.)

В Дорога вивела нас до села.         (Р.в.)

5.Записати словосполучення, поставивши прикметники у відповідній формі.

У (синій) море. У синє море.    

(Осінній) дня.  Осіннього дня.                                                              

Під (гарячий) промінням. Під гарячим промінням.

7. Скласти і записати текст-опис "Пролісок" (5-7 речень).

 

ВАРІАНТ 2

1.Визначити, яке слово є антонімом до слова мерзнути.

А холонути

Б зігріватися (антоніми - слова з протилежним лексичним значенням) 

В замерзати

2.Визначити, яке слово в реченні є прислівником.

Спів пташок знадвору чути крізь відчинене вікно.

А знадвору   (де? прислівник)

Б крізь          (прийменник)

В відчинене    (яке? прикметник)

3.Визначити, у якій формі вжито дієслова у поданому прислів'ї.

Хто влітку працює до поту, взимку поїсть в охоту.

А друга особа однини           (ти працюєш/поїси)

Б третя особа однини        (він працює/поїсть)

В третя особа множини         (вони працюють/поїдять)

4.Вибрати речення, у якому іменник море вжито в знахідному відмінку.

А Море здіймало високі хвилі.    (Н.в.)

Б Вийшли в море кораблі.     (Зн.в.)

В Влітку ми поїдемо до моря.     (Р.в.)

5.Записати словосполучення, поставивши прикметники у відповідній формі.

У (теплий) шапці. У теплій шапці.

(Ранній) зими.      Ранньої зими.

(Домашній) хлібом. Домашнім хлібом.

7. Скласти і записати текст-опис "Конвалія" (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...