ВАРІАНТ 1

1.Вибрати слово, яким можна замінити вислів бити на сполох.

А битися

Б тривожитися

В спахалувати

2.Визначити, які букви пропущено у числівнику три...ять.

А -тц-

Б -дц-

В -ц-

3.Визначити, які з поданих прикметників є спільнокореневими до іменника весна.

А веселий, веснянка, напровесні

Б весняночка, весняний, веселка

В весняне, веснонька, навесні   (слова, які мають один корінь, але є різними частинами мови. Весняне -

                                              прикметник, веснонька - іменник, навесні - прислівник)

4.Вибрати рядок, у якому всі іменники жіночого роду.

А сім'я, вулиця, сіль, мужність (сім'я/вона? вулиця/вона? сіль/вона? мужність/вона?)  

Б дитина, земля, радість, життя   (дитина/вона? земля/вона? радість/вона? життя/воно?)

В зима, сестра, сонце, ніч           (зима/вона? сестра/вона? сонце/воно? ніч/вона?)

5.Записати речення, поставивши пропущені розділові знаки (виділити звертання).

Грай моя сопілко дзвінко вигравай!

Учися мій хлопче відмінником будь. 

Грай, моя сопілко, дзвінко вигравай!

Учися, мій хлопче, відмінником будь. 

7. Скласти і записати текст-міркування "Чому місяць квітень має таку назву" (5-7 речень).

 

ВАРІАНТ 2

1.Вибрати слово, яким можна замінити вислів набрати води в рот.

А мовчати

Б ображатися

В полоскати

2.Визначити, які букви пропущено у числівнику п'я...есят.

А -тт-

Б -тд-

В -тьд-

3.Визначити, які з поданих прикметників є спільнокореневими до іменника дорога.

А доріжка, подорожній, дорогий

Б подорож, доріжечка, подорожувати   (слова, які мають один корінь, але є різними частинами мови.

                                                         Подорож, доріжечка - іменник, подорожувати - дієслово)

В доріженька, подорожчати, дорого

4.Вибрати рядок, у якому всі іменники жіночого роду.

А сіль, кров, тюль, гай             (сіль/вона? кров/вона? тюль/вона? гай/він?)

Б любов, край, сестра, родина   (любов/вона? край/він? сестра/вона? родина/вона?)  

В мати, радість, весна, тінь   (мати/вона? радість/вона? весна/вона? тінь/вона?)

5.Записати речення, поставивши пропущені розділові знаки (виділити звертання).

Заходьте дружно та сміливо маленькі учні в світлий клас. 

Червона калино чого в лузі гнешся? 

Заходьте дружно та сміливо, маленькі учні, в світлий клас. 

Червона калино, чого в лузі гнешся?

7. Скласти і записати текст-міркування "Чому місяць листопад має таку назву" (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...