ВАРІАНТ 1

1.Продовжити речення. Прикметники спритний, рухливий, прудкий, жвавий називаються ...

А спорідненими словами  (слова, які мають один корінь, але є різними частинами мови)

Б синонімами      (слова близькі за значенням, але різні за написанням)

В антонімами         (слова з протилежним лексичним значенням)

2.Вибрати групу іменників, які записано правильно.

А цвях, прозьба, шосе    (просьба, бо просити)

Б цвях, просьба, шосе

В цв'ях, просьба, шоссе    

3.Визначити, яке закінчення матимуть наведені іменники в орудному відмінку однини.

Учениця, тиша, яблуня, доля.

А -ою

Б -ею      (ученицею, тишею, яблунею, долею)

В -єю

4.Визначити, яке дієслово в тексті вжито у формі теперішнього часу.

Наше село розкинулося над річкою. Кожного року ми засаджуємо її береги вербами й вільхами. Цієї весни ми озеленимо нові вулиці рідного села.

А розкинулося       (що зробило? - минулий)

Б засаджуємо      (що робимо? - теперішній)

В озеленимо         (що зробимо?, що будемо робити? - майбутній)

5.Записати дієслова, вставляючи пропущені букви.

Привіта...мо, кле..мо, намалю...мо, побач...мо.

Привітаємо, клеїмо, намалюємо, побачимо.

7. Скласти і записати текст-розповідь "Літній день" (5-7 речень).

 

ВАРІАНТ 2

1.Продовжити речення. Слова мило, мильничка, милитися, мильний називаються ...

А антонімами                     (слова з протилежним лексичним значенням)

Б синонімами                      (слова близькі за значенням, але різні за написанням)

В спорідненими словами   (слова, які мають один корінь, але є різними частинами мови. Мило,

                                       мильничка- іменник, милитися-дієслово, мильний - прикметник)

2.Вибрати рядок, у якому всі іменники записано правильно.

А буря, стаття, боротьба

Б бур'я, стаття, боротьба

В буря, стаття, бородьба  (боротьба, бо боротися)

3.Визначити, яке закінчення матимуть наведені іменники в орудному відмінку однини.

Кінь, ніж, шахтар, калач.

А -єм

Б -ем          (конем, ножем, шахтарем, калачем)

В -ом

4.Визначити, яке дієслово в тексті вжито у формі минулого часу.

Посередині галявини росте кремезний дуб. Це могутнє дерево ши­роко розкинуло своє гілля. Приємно влітку відпочити під його зеленим шатром.

А росте                   (що робить? - теперішній час)   

Б розкинуло            (що зробило? - минулий час )

В відпочити              (що робити? - майбутній час)

5.Записати дієслова, вставляючи пропущені букви.

Біж...мо, співа...мо, сто...мо, розкаж...мо.

Біжимо, співаємо, стоїмо, розкажемо.

7. Скласти і записати текст-розповідь "Зимовий день" (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...