Інші завдання дивись тут...

ВИРОСТИМО САД (Олександр Зима).

Виконай завдання.

1. Визнач жанр прочитаного твору.

а) Казка;

б) легенда;

в) оповідання.

2. В оповіданні Олександра Зими "Виростимо сад" розповідь ведеться від імені...

а) тата;

б) автора;

в) Василька.

3. Що тато вирішив посадити біля нового будинку?
а) Кущі;

б) квіти;

в) великий сад.

4. Визнач головну думку твору Олександра Зими "Виростимо сад".

а) Найголовніші помічники садівника.

б) Щоб мати — треба працювати.

в) Велика радість — виростити сад.

5. Притча — це...

а) влучний народний вислів з повчальним змістом;

б) алегоричне оповідання з повчальним змістом;

в) драматичний твір, призначений для вистави на сцені.

6. Поєднай відповідні частини прислів'ів.
Без охоти             за себе скаже.

Руки малі,            день роком стає.

Робота сама          нема роботи.

Без роботи           та до роботи вдалі.

Без охоти нема роботи.
Руки малі, та до роботи вдалі.

Робота сама за себе скаже.
Без роботи день роком стає.

7. Заміни вислів одним словом.

Сяк-так, абияк — недобросовісно.

Всупереч усьому — наперекір.

8. Склади і запиши розповідь про те, як ти допомагаєш своїм батькам (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...