Варіант 1

1. Спиши текст, вставляючи пропущені букви й розкриваючи дужки.

Чи знаєш ти, що школа наша, виявляється, дуже стара. їй уже двадцять чотири століття.

3явилася вона в Стародавній Греції. Називали її схоле. Це було місце, де діти проводили свій вільний час. У школі були свої порядки. Дітей рабів до шко­ли не приймали. Не ходили до школи й дівчатка.

Школи були різні. Починалося навчання з початко­вої, де вчили читати, писати й рахувати. З такої школи діти переходили до іншої, де навчали співів, музики, поезії. Завершувалося навчання в спеціальній школі, де готували майбутніх воїнів.

2. Вибери рядок, у якому найточніше визначено тему тексту

А Розповідається, що школа виникла дуже давно.

Б Йдеться про те, хто навчався в давньогрецькій школі.

В Розповідається про перші давньогрецькі школи.

Г Повідомляється, де з'явилася перша школа.

3. Вибери рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку матимуть закінчення -ем.

А зошит, олівець, пенал     В окунь, лящ, ставок

Б ніж, стіл, стілець           Г м'яч, кінь, лось   (м'ячем, конем, лосем)

4. З'єднай стрілочками відповідні групи слів.

синоніми •         • радіти, веселитися

антоніми •         • радіти, сумувати

5. Спиши речення, записуючи числівники словами.

Велика перерва розпочинається після третього уроку і триває п'ятнадцять хвилин.

6. Спиши слова за алфавітом. Постав у кожному наголос.

Добу́ток, завда́ння, посере́дині, сантиме́тр, чо́вен, чотирна́дцять.

7. Напиши, про що ти дізнався зі списаного тексту (5-7 речень).

    Зі списаного тексту я дізнався цікаві факти про виникнення школи. Вона була відкрита у сиву давнину в Греції. Школа наша дуже стара. Її називали схоле, ця назва схожа на сучасну.

    Але у ті давні часи не всі діти могли проводити там вільний час. Діти рабів та дівчата не відвідували школу. У давнину були початкові школи. Там вчили писати, читати й рахувати. У наступній школі вчили співів, поезії, музики. Завершувалось навчання у школі, де вчили майбутніх воїнів.

   Сучасні учні теж довго вчаться. Спочатку у початкових, а потім у старших класах. Продовжують навчання у інших учбових закладах. Мені цікаво було дізнатися про виникнення школи.

   

Варіант 2

1. Спиши текст, вставляючи пропущені букви й розкриваючи дужки.

Метро - зручний підземний транспорт. Але, щоб по­чуватися в ньому безпечно, треба знати й виконува­ти правила користування метро.

Почнемо зі східців. Вони називаються еска­латором. їдучи ним, треба триматися за поручень, щоб не впасти. Не можна підходити близько до краю платформи, щоб не посковзнутися.

Метро розраховане на вихованих пасажирів. Кинута на платформу бананова шкірка може стати загрозою для багатьох. А не притриманими дверима вестибюля можна набити комусь ґулю. Памятай про це.

2. Вибери рядок, у якому найточніше визначено тему тексту.

А Розповідається, що метро - підземний транспорт.

Б Повідомляється про правила користування метро.

В Йдеться про те, що метро призначено для вихованих пасажирів.

Г Розповідається, чому метро є зручним транспортом.

3. Вибери рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку матимуть закінчення -ом.

А молоток, цвях, плащ    В вулик, мед, рій

Б листок, кущ, корінь     Г садок, ліс, город  (садком, лісом, городом)

4. З'єднай стрілочками відповідні групи слів.

синоніми •         • працювати, лінуватися

антоніми •         • працювати, трудитися

5. Спиши речення, записуючи числівники словами.

Я прокидаюсь о сьомій годині, через двадцять хвилин снідаю і йду до школи.

6. Спиши слова за алфавітом. Постав у кожному наголос.

Вірші́́, дециме́тр, одина́дцять, о́лень,  украї́нський, чита́ння. 

7. Напиши, про що ти дізнався зі списаного тексту (5-7 речень).

  Зі списанного тексту я дізнався про метро. Цей підземний транспорт дуже зручний.   

  Щоб там почуватися у безпеці, треба знати і виконувати правила поведінки у метро. А вони не такі уже й складні. На ескалаторі треба триматися за поручні, щоб не впасти. Не можна підходити близько до краю платформи. Притримувати двері у вестибюлі. Не засмічувати довкілля.

   Тоді поїздка у метро буде безпечною та зручною.  

́