Варіант 1

Вибери правильну відповідь і познач її

1. Яке число є значенням виразу 70 000 + 400 + 8?

А 7408         Б 70 408         В 74 008

2. Яке число найбільше?

Серед дробів з одинаковим чисельником у більшого дроба менший знаменник.

А 2/5     Б 2/7         В 2/3

3. У якому рядку числа розміщено в порядку зростання?

А 735 см, 736 м, 738 дм

Б 164 мм, 163 см, 162 дм

В 86 дм, 860 см, 8600 мм

4. Який вираз має таке саме значення, що й вираз 753 • 203?

А 753 • 200 • 3

Б 753 • 202 + 753,       бо 753 • 202 + 753 = 753  (202 + 1) = 753 • 203 

В 753 • 204 - 204

Запиши коротку відповідь.

5. Добери і запиши три числа, які є розв'язками нерівності 1200 : Ь < 600.

Відповідь: Ь = 3, 4, 12  

6. За схемою склади і розв'яжи задачу, запиши відповідь.

Назустріч вийшли дві черепахи. Перша черепаха повзла з швидкістю 12 м/хв, а друга -  15 м/хв. Яку відстань подолали черепахи, якщо вони зустрілися через 3 хв? 

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 12 • 3 = 36 (м) - пройшла перша черепаха.

2) 15 • 3 = 45 (м) - пройшла друга черепаха.

3) 36 + 45 = 81 (м) - загальна відстань.

2 спосіб.

1) 12 + 15 = 27 (м) - проходять дві черепахи за 1 год разом (оскільки числове значення швидкості можна розглядати як відстань за 1 год).

2) 27 • 3 = 81 (м) - загальна відстань.

Відповідь: 81 метр. 

Запиши розгорнуту відповідь

7. Знайди значення виразу. Обчислення запиши окремими діями.

274 • 39 + (15 024 - 26 265 : 85) = 25401

  274

  39

 2466

  822

10686

2626585

255   309

   76

    0   

   765

   765

      0

15024

-  309

14715

  10686

+14715

  25401

8. Розв'яжи задачу з поясненням.

По периметру спортивного майданчика прямокутної форми натягнули сітку, ціна якої 130 грн за метр. Скільки грошей витратили на сітку для огорожі майданчика, якщо його площа 210 м2, а ширина - 14 м?

Розв'язання.

1) 210 : 14 = 15 (м) - довжина майданчика.

2) (14 + 15) • 2 = 58 (м) - периметр майданчика.

3) 130 • 58 = 7540 (грн) - витратили грошей (вартість покупки).

Відповідь: 7540 гривень.

 

Варіант 2

Вибери правильну відповідь і познач її

1. Яке число є значенням виразу 600 000 + 3000 + 80?

А 63 080          Б 630 080               В 603 080

2. Яке число найменше?

Серед дробів з одинаковим чисельником у меншого дроба більший знаменник.

А 3/7     Б 3/8      В 3/5

3. У якому рядку числа розміщено в порядку зростання?

А 453 см, 456 м, 459 дм

Б 828 мм, 826 см, 824 дм

В 35 дм, 350 см, 3500 мм

4. Який вираз має таке саме значення, що й вираз 437 • 38?

А 437 • ЗО • 8

Б 437 • 39 - 39           

В 437 • 37 + 437            бо 437 • 37 + 1 = 437  (37 + 1) = 437 • 38

Запиши коротку відповідь

5. Добери і запиши три числа, які є розв'язками нерівності 1600 : Ь > 160.

Відповідь: Ь = 4, 2, 1  

6. За схемою склади і розв'яжи задачу усно, запиши відповідь.

Назустріч летіли ластівка зі швидкістю 17 м/c та чайка - зі швидкістю 14 м/c. Яку відстань подолали птахи, якщо вони зустрілися через 6 c? 

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 17 • 6 = 102 (м) - пролетіла ластівка.

2) 14 • 6 = 84 (м) - пролетіла чайка.

3) 102 + 84 = 186 (м) - загальна відстань.

2 спосіб.

1) 17 + 14 = 31 (м) - пролітають дві пташки за 1 год разом (оскільки числове значення швидкості можна розглядати як відстань за 1 год).

2) 31 • 6 = 186 (м) - загальна відстань.

Відповідь: 186 метрів

Запиши розгорнуту відповідь

7. Знайди значення виразу. Обчислення запиши окремими діями.

238 • 43 + (12 005 - 31 824 : 78) = 21831  

   238

   43

   714

  952 

10234

3182478

312   408

   62

    0   

   624

   624

      0

12005

-  408

11597

  10234

+11597

  21831

8. Розв'яжи задачу з поясненням.

Клумба має форму прямокутника, периметр якого 42 м, а довжина - 12 м. На кожному квадратному метрі клумби висадили по 12 кущиків хризантем. Скільки всього кущиків хризантем висадили на цій клумбі?

Розв'язання.

1) 42 - 2 • 12 = 18 (м) - подвійна ширина клумби.

2) 18 : 2 = 9 (м) - ширина клумби.

3) 12 • 9 = 108 (м2) - площа клумби.

3) 108 • 12 = 1296 (к.) - висадили кущиків.

Відповідь: 1296 кущиків.