Варіант 1

Вибери правильну відповідь і познач її

1. Який вираз є сумою розрядних доданків числа 403 048?

А 40 000 + 3000 + 40 + 8

Б 400 000 + 3000 + 40 + 8

В 403 000 + 40 + 8

2. Яке число дорівнює сумі чисельників Дробів 5/9 7/9 2/9 4/9?

А 22          Б 36       В 18     (5+7+2+4=18))

3. Яка рівність відповідає розв'язанню рівняння х : 96 = 6?

А х = 96 : 6              Б х = 96 • 6                 В х = 96 + 6

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

4. Який вираз має таке саме значення, що й частка 836 : 4?

А 800 : 4 - 36 : 4              

Б 800 + 36 : 4            

В 800 : 4 + 36 : 4              , бо 800 : 4 + 36 : 4 = (800 + 36) : 4 = 836 : 4

Встанови відповідність між записами

5. З'єднай стрілочками рівні за значенням величини.

 

16 000 кг 1 т 6 кг 
16   160 см
1 м 6 дм 16 т
10 ц 6 кг 1 дм 6 см

16 000 кг = 16 т

Скільки тонн у 16 000 кг? Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 16 000 кг стільки тонн, скільки всього тисяч у числі 16 000, тобто 16, тому 16 000 кг = 16 т.

16 дм = 1 дм 6 см , бо 1дм 6см = 10 см + 6см = 16 см

1 м 6 дм = 160 см , бо 1м 6 дм = 100 см + 60 см = 160 см

10 ц 6 кг = 1 т 6 кг , бо 1 т 6 кг = 10 ц + 6 кг = 10 ц 6 кг

6. З'єднай задачу з виразом, який є її розв'язанням.

У 6 однакових ящиках лежить Ь кг

яблук. Скільки кілограмів яблук у 4 та-  

ких самих ящиках?

 

(6 • Ь) : 4 

Швидкість метелика Ь дм/с, а сонечка - 

на 6 дм/с менша. Яку відстань подолає

сонечко за 4 с?

Ь : 6 • 4

 

Город прямокутної форми, довжина 

якого 6 м, а ширина Ь см, розділили

на 4 рівні ділянки. Яка площа однієї

такої ділянки?

(Ь - 6) • 4

Виконай завдання з повним записом розв язання

7. Запиши вираз та знайди його значення. Від добутку чисел 679 і 408 відняти частку чисел 47 804 і 68.

(679  408 ) - (47 804 : 68) = 276329

     679

  •  408

    5432

 2716   

 277032

4780468

476   703

   20

    0   

   204

   204

      0

277032

-   703

276329

8. Розв'яжи задачу з поясненням.

Оксанка хоче сплести з блакитних намистин 15 волошок. На кожну волошку йде 112 намистин. Третина всіх потрібних намистин в Оксанки є. Скільки намистин їй треба докупити?

Розв'язання.

1) 112 • 15 = 1680 (н.) - потрібно намистинок для волошок.

2) 1680 : 3 = 560 (н.) - намистинки і Оксани.

3) 1680 - 560 = 1120 (н.) - потрібно докупити намистинок.

Відповідь: 1120 намистинок.

 

Варіант 2

Вибери правильну відповідь і познач її

1. Який вираз є сумою розрядних доданків числа 6 440 046?

А 600 000 + 440 000 + 400 + 6

Б 6 000 000 + 400 000 + 40 000 + 40 + 6

В 6 000 000 + 40 000 + 40 + 6

2. Яке число дорівнює сумі знаменників дробів 1/7 3/7 5/7 6/7

А 15        Б 28        В 43               (7+7+7+7=28)

3. Яка рівність відповідає розв'язанню рівняння 621 : х = З?

А х = 621 - З             Б д: = 3 • 621            В х = 621 : З

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.

4. Який вираз має таке саме значення, що й добуток 429 • 5?

А 400 • 5 - 29 • 5        

Б 400 + 29 • 5          

В 400 • 5 + 29 • 5            (бо 400 • 5 + 29 • 5 = (400 + 29) • 5 = 429 • 5)

Встанови відповідність між записами

5. З'єднай стрілочками рівні за значенням величини.

27 000 кг •  • 2 т 7 кг
27 см • • 270 см
2 м 7 дм • • 27 т
20 ц 7 кг • • 2 дм 7 см

27 000 кг = 27 т

Скільки тонн у 27 000 кг? Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 27 000 кг стільки тонн, скільки всього тисяч у числі 27 000, тобто 27, тому 27 000 кг = 27 т.

27 см = 2 дм 7 см, бо 2 дм 7 см = 20 см + 7 см = 27 см

2 м 7 дм = 270 см, бо 2 м 7 дм = 200 см + 70 см = 270 см

20 ц 7 кг = 2 т 7 кг, бо 2 т 7 кг = 20 ц + 7 кг = 20ц 7 кг

6. З'єднай текст задачі з виразом, що є її розв'язанням.

Швидкість зайця Ь км/год, а вовка - на 5 км/год

менша. Яку відстань подолає вовк за 2 год?

Ь : 3 • 5

 У саду в 3 однакових рядах росте Ь кущів

смородини. Скільки кущів смородини у 5

таких рядах?

(Ь • Ь) : 5

Довжина ділянки квадратної форми Ь м. 1/5

її площі засадили помідорами. Яка площа

засадженої помідорами ділянки?

(Ь - 5) • 2 

 

Виконай завдання з повним записом розв'язання

7. Запиши вираз та знайди його значення.

До добутку чисел 359 і 408 додати частку чисел 35 409 і 87.

(359  408) + (35 409 : 87) =146879

     х 359

       408

 +  2872

 1436

 146472

3540987

348   407

   60

     0   

   609

   609

      0

146472

+   407

146879

8. Розв'яжи задачу з поясненням.

Для малюків з дитячого садка учні виготовили 16 ляльок-мотанок. На кожну ляльку йшло 85 г пряжі. Чверть усієї пряжі була білого кольору, а решта - блакитного. Скільки грамів пряжі блакитного кольору витратили учні на виготовлення ляльок-мотанок?

Розв'язання.

1) 85 • 16 = 1360 (г.) - витратили грамів пряжі для ляльок.

2) 1360 : 4 = 340 (г.) - витратили білої пряжі.

3) 1360 - 340 = 1020 (г.) - витратили блакитної пряжі.

Відповідь: 1020 грамів.

  

 • дима
  супер сайт!!!! wink wink
  10 березня 2016 19:39
 • Влад
  клас!!! wink супер сайт
  23 березня 2016 18:01
 • денис
  wink wink wink клас!!!! сайт супер купер
  24 квітня 2016 22:22
 • оксана
  спасибо за сайт!!! wink
  9 травня 2016 19:57