Варіант 1

1. Порівняй вирази та познач нерівність.

А 278 • 49 < 58 • 278                     В 65 • 99 + 65 = 65 • 100

65 • 99 + 65 = 65 (99 + 1) = 65 • 100

2. Познач рядок, у якому послідовність арифметичних дій відповідає розв'язанню задачі.

Тривалість життя ялини 600 років, що на 400 років більше, ніж яблуні. а тривалість життя осики у 2 рази менша, ніж яблуні. Яка тривалість життя осики?

Розв'язання.

1) 600 - 400 = 200 (р.) - тривалість життя яблуні.

2) 200 : 2 = 100 (р.) - тривалість життя осики.

Відповідь: 100 років

А додавання, ділення         Б віднімання, ділення         В множення, віднімання

3. Познач розв'язок задачі.

Протягом 3 год поїзд рухався зі швидкістю 57 км/год. Яку відстань він подолав?

Розв'язання.

57  3 = 171 (км) - відстань подолав поїзд.

Відповідь: 171 кілометр.

А 19 км           Б 171 км           В 60 км

4. Знайди значення виразів без письмових обчислень.

805 • 10 + (5078 - с) : 6, якщо с = 2078

805 • 10 + (5078 - 2078) : 6 = 8050 + 3000 : 6 = 8050 + 500 = 8550 

(8849 - Ь) • (3800 : 10 + 20), якщо Ь = 8849

(8849 - 8849) • (3800 : 10 + 20) = 0

5. Запиши вирази і виконай обчислення з перевіркою:

а) знайти частку чисел 39 648 і 56;

39 648 : 56 = 708

_39648 | 56

  392   | 708

     44

       0

     448

     448

        0

Перевірка

х   708

      56

   4248

  3540

  39648

б) число 37 067 збільшити на 9508.

37 067 + 9508 = 46575

+ 37067

    9508

  46575

Перевірка

- 46575

    9508

   37067

6. Виконай дії з іменованими числами.

8 т - 37 ц = 80 ц - 37 ц = 43 ц

4 год 47 хв + 2 год 25 хв = (4 год + 2 год) + (47 хв + 25 хв) = 6 год + 72 хв = 6 год + (60 хв + 12 хв) = 6 год + 1 год + 12 хв = 7 год 12 хв

26 ц 8 кг • 406 = (26 ц + 8 кг) • 406 = (26 • 100 кг + 8 кг) • 406 = 2608 кг • 406 = 1058848 кг = 10588 ц 48 кг =1058 т 848 кг

Скільки центнерів у 1058848 кг? Міркуємо так. 100 кг = 1 ц. Отже, у 1058848 кг стільки центнерів, скільки всього сотень у числі 1058848, тобто 10588, тому 1058848 кг = 10588 ц 48 кг.

Скільки тонн у 1058848 кг? Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1058848 кг стільки тонн, скільки всього тисяч у числі 1058848, тобто 1058, тому 1058848 кг = 1058 т 848 кг.

25 м 83 см : 7 см = (25 м + 83 см) : 7 см = (25 • 100 см + 83 см) : 7 см = 2583 см : 7 см = 369 

х   2608

      406

   15648

10432   

1058848

_2583| 7

  21  |369

   48

   42

     63

     63

      0

7. Розв'яжи задачу з поясненням.

Командам-переможцям турніру з легкої атлетики присуджено премії загальною сумою 18 000 грн. Сума другої премії 6000 грн, що становить 2/3 - першої премії.  Скільки гривень становить третя премія?

Розв'язання.

1) 6000 : 2  3 = 9000 (грн) - сума першої премії.

2) 6000 + 9000 15000 (грн) - сума першої і другої премії разом.

3) 18000 - 15000 = 3000 (грн) - сума третьої премії.

Відповідь: 3000 грн. 

8. Накресли прямокутник, довжина якого 5 см, а периметр - 16 см. Знайди його площу. Заштрихуй 2/3 площі прямокутника.

Розв'язання.

1) 5  2 = 10 (см) - подвійна довжина прямокутника.

2) 16 - 10 = 6 (см) - подвійна ширина прямокутника.

3) 6 : 2 = 3 (см) - ширина прямокутника.

4) 5 • 3 = 15 (см2) - площа прямокутника. 

Відповідь: 15 см2. 

Варіант 2

1. Порівняй вирази і познач рівність.

А 7848 : 24 > 7848 : 36              Б 26 • 101 - 26 = 26 • 100

26 • 101 - 26 = 26 (101 - 1) = 26 • 100

2. Познач рядок, у якому послідовність арифметичних дій відповідає розв'язанню задачі.

Миколка читає 87 слів за хвилину, що на 19 слів менше, ніж Марійка, А Ростик читає у 2 рази повільніше за Марійку. Скільки слів за хвилину читає Ростик?

Розв'язання.

1) 87 + 19 = 106 (сл.) - слів читає Марійка за хвилину.

2) 106 : 2 = 53 (сл.) - слів читає Ростик за хвилину.

Відповідь: 53 слова

А віднімання, ділення    Б множення, віднімання       В додавання, ділення

3. Познач розв'язок задачі.

Автомобіль рухається зі швидкістю 84 км/год. Яку відстань він подолає за 4 год?

Розв'язання.

84  4 = 336 (км) - відстань подолає автомобіль.

Відповідь: 336 кілометрів.

А 21 км             Б 336 км             В 88 км

4. Знайди значення виразів без письмових обчислень.

(36 058 - с) : 8 - 4380 • 100, якщо с = 4058

(36 058 - 4058) : 8 - 4380 • 100 = 32000:8 - 438000 = 4000 - 438000 Помилка в умові завдання.

(1730 + Ь) : 28 • (4637 - 4637), якщо Ь = 1070

(1730 + 1070) : 28 • (4637 - 4637) = 0

5. Запиши вирази і виконай обчислення з перевіркою:

а) знайти добуток чисел 904 і 47;

904 • 47 = 42488

  904

     47

  6328

3616

42488

Перевірка

_42488| 47

  423   |904

     18

       0

     188

     188

        0

б) число 53 094 зменшити на 9709.

-  53094

     9709

   43385

Перевірка

+ 43385

    9709

  53094

6. Виконай дії з іменованими числами.

7 ц - 37 кг = • 100 кг - 37 кг = 700 кг - 37 кг = 663 кг

8 год 35 хв - 6 год 57 хв = (7 год + 60 хв + 35 хв) - (6 год + 57 хв) = (7 год - 6 год) + (60 хв + 35 хв - 57 хв) = 1 год + 38 хв = 1 год 38 хв

37 м 8 см • 306 = (37 • 100 см + 8 см) • 306 = 3708 см • 8 = 29664 см = 296 м 64 см

Скільки метрів у 29664 см? Міркуємо так. 100 см = 1 м. Отже, у 29664 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 29664, тобто 296, тому 29664 см = 296 м 64 см.

18 ц 9 кг : 9 кг = (18 • 100 кг + 9 кг) : 9 кг = 1809 кг : 9 кг = 201

  3708

        8

  29664

7. Розв'яжи задачу.

Підприємство випустило 50 000 акцій. 10 000 акцій придбала фірма «Весна», що становило 4/5 тих акцій, які придбала фірма «Пролісок». Власниками решти акцій стали працівники підприємства. Скільки акцій розподілили між собою працівники підприємства?

 Розв'язання.

1) 10000 : 4  5 = 12500 (ак.) - акцій придбала фірма "Пролісок".

2) 10000 + 12500 = 22500 (ак.) - акцій придбали дві фірми разом.

3) 50000 - 22500 = 27500 (ак.) - акцій розподілили між собою працівники.

Відповідь: 27500 акцій. 

8. Накресли прямокутник, довжина якого 6 см, а периметр - 20 см. Знайди його площу. Заштрихуй 3/4 площі прямокутника.

Розв'язання.

1) 6  2 = 12 (см) - подвійна довжина прямокутника.

2) 20 - 12 = 8 (см) - подвійна ширина прямокутника.

3) 8 : 2 = 4 (см) - ширина прямокутника.

4) 6 • 4 = 24 (см2) - площа прямокутника. 

Відповідь: 24 см2.