Детальну інформацію про збірник див. на сайті видавництва "Навчальна книга - БОГДАН" 

МАТЕМАТИКА. Відповіді. Пояснення.

Контрольна робота №1. Варіант 1.

Завдання 1.

1) п'ятсот одна тисяча шістдесят

 

Сотні

тисяч

Десятки

 тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні Десятки Одиниці
5 0 1 0 6 0

2) триста тисяч двісті

 

Сотні

тисяч

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні Десятки Одиниці
3 0 0 2 0 0

Завдання 2.

А 3/5   Б 2/6   В 2/5    Г 1/5

Завдання 3. 

А Правильно (віднімання в дужках – ділення - множення)

Б Правильно (ділення, віднімання в дужках, віднімання)

В Неправильно (ділення, множення)

Г Правильно (віднімання в дужках, ділення, множення)

Завдання 4. 

307 – х = 154          Розв'язком є число 153

Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

х = 307 – 154

х = 153

307 – 153 = 154 

Завдання 5. 

3 т 6 ц : 4 = 9 ц 

3 т 6 ц : 4 = (30 ц  + 6 ц) : 4 = 36 ц : 4 = 9 ц

Завдання б.

9853 : 59 - 7155 : 265 = 167 – 27 = 140

_9853| 59

 59     167

 395

 354

   413

   413

      0

_7155 | 265

  530    27

  1855

  1855

       0

Завдання 7. 

Прогулянка почалася о 10 год 35 хв і тривала 1 год 45 хв. Коли закінчилася прогулянка?

Розв'язання.

1) 10 год 35 хв + 1 год 45 хв = (10 год + 1 год) + (35 хв + 45 хв) = 11 год + 80 хв = 11 год + 60 хв + 20 хв = 11 год + 1 год + 20 хв = 12 год 20 хв.

Відповідь: прогулянка закінчилась о 12 год 15 хв.

Завдання 8.

Сад прямокутної форми має довжину 80 м і ширину 60 м. 5/8 площі саду займають яблуні, а решту — груші. Яку площу саду займають груші?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 80 • 60 = 4800 (м2) — площа саду.

2) 4800 : 8 • 5 = 3000 (м2) — площу займають яблуні.

3) 4800 - 3000 = 1800 (м2) – площу займають груші.

2 спосіб.

1) 80 • 60 = 4800 (м2) — площа саду;

2) 8 – 5 = 3 (ч.) – частини площі припадає на груші.

3) 4800 : 8 • 3 = 1800 (м2) — площу займають груші.

Відповідь: 1800 м2

 

Контрольна робота №1. Варіант 2.

Завдання 1.

1) двісті сімнадцять тисяч сто двадцять сім

 

Сотні

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні Десятки Одиниц
2 1 7 1 2 7

2) п'ятсот шість тисяч п'ятсот шість

 

Сотні

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні Десятки Одиниці
5 0 6 5 0 6

Завдання 2.

А 1/4        Б 2/3      В 3/6       Г 2/4

Завдання 3. 

А Неправильно (множення, віднімання в дужках, ділення) 

Б Правильно (множення, ділення)

В Правильно (ділення, ділення, додавання)

Г Правильно (ділення, множення, віднімання)

Завдання 4. 

х + 456 = 600   Розв'язком є число 144

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 600 – 456  

х = 144 

144 + 456 = 600 

Завдання 5.

2 т 7 ц : 5 = 540 кг

2 т 7 ц : 5 = (2000 кг  + 700 кг) : 5 = 2700 кг : 5 = 540 кг

Завдання 6. 

(253 + 488 : 2) + 36 : 6 = 503 

(253 + 488 : 2) + 36 : 6 = (253 + 244) + 6 = 253 + (244 + 6) = 253 + 250 = 503 

Завдання 7. 

Навчання у школі почалося о 8 год 30 хв і закінчилось о 13 год 05 хв. Скільки часу тривало навчання?

Розв'язання.

1) 13 год 05 хв - 8 год З0 хв = 12 год + 1 год + 05 хв - 8 год 30 хв = 12 год 65 хв – 8 год 30 хв = (12 год – 8 год) + (65 хв – 30 хв) = 4 год 35 хв

Відповідь: навчання тривало 4 год 35 хв. 

Завдання 8.

Сторона квітника квадратної форми 8 м. 7/16 — усієї площі засаджено  ромашками, а решту площі — чорнобривцями. Яка площа квітника засаджена чорнобривцями?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 8 • 8 = 64 (м2) — площа квітника.

2) 64 : 16 • 7 = 28 (м2) — площа, засаджена ромашками.

3) 64 - 28 = 36 (м2) – площа, засаджена чорнобривцями.

2 спосіб.

1) 8 • 8 = 64 (м2) — площа квітника.

2) 16 – 7 = 9 (ч) – частин площі припадає на чорнобривці.

3) 64 : 16 • 9 = 36 (м2) — площа, засаджена чорнобривцями.

Відповідь: 36 м2.

 

Контрольна робота № 2. Варіант 1.

Завдання 1.

а) 80 000 + 3 000 + 50 = 83 050

б) 900 000 + 4 000 + 30 + 6 = 904 036

Завдання 2. 

Серед дробів з однаковими знаменниками більший дріб той, у якого більший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо більшу кількість). 

А 5/9 > 4/9 

Б 3/9 < 4/9

В 4/9 = 4/9

Г 2/9 < 4/9

Завдання 3. 

А коло, трикутник, прямокутник

Б куля, конус, паралелепіпед

В циліндр, коло, піраміда

Г конус, куля, циліндр

Завдання 4. 

Якщо к = 28, тоді 190 + к = 190 + 28 = 218 

Завдання 5. 

32 км 024 м : 2 = (32 км + 024 м) : 2 = 16 км + 012 м = 16 км 012 м

Завдання 6. 

х + 871 = 640 384 : 32 

х + 871 = 20 012 

х = 20 012 – 871 38 

х = 19 141

19 141 + 871 = 20 012

640 384 : 32 = 20 012 

20 012 = 20 012 

_640384 | 32

  64        20012

      3

      0

      38

      32

       64

       64

         0 

Завдання 7. 

2614 + 1307 + 105 • 19 = 5916

х 105

    19

   945

  105

  1995

+ 2614

   1307 

   1995

   5916

Завдання 8. 

За 4 год турист пройшов 20 км. Скільки йому потрібно часу, щоб подолати відстань 60 км?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 20 : 4 = 5 (км) – проходить відстань за 1 год.

2) 60 : 5 = 12 (год) – потрібно часу.

2 спосіб.

1) 60 : 20 = 3 (р) – у стільки разів більшу відстань треба пройти туристові.

2) 4 год • 3 = 12 (год) – потрібно часу.

Відповідь: 12 годин.

 

Контрольна робота № 2. Варіант 2.

Завдання 1.

а) 90 000 + 900 + 90 = 90 990

б) 300 000 + 8 000 + 60 + 1 = 308 061

Завдання 2.

Серед дробів з однаковими знаменниками менший дріб той, у якого менший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо меншу кількість). 

А 2/7 < 3/7

Б 3/7 = 3/7

В 6/7 > 3/7

Г 7/7 > 3/7

Завдання 3.  

А еліпс, шестикутник, коло

Б ромб, прямокутник, трикутник

В куля, конус, паралелепіпед

Г куля, трикутник, прямокутник.

Завдання 4. 

Якщо с = 63, то с – 4 = 63 – 4 = 59

Завдання 5. 

8 км 45 м : 5 = (8000 м + 45 м) : 5 = 8045 м : 5 = 1609 м = 1 км 609 м

_8045 | 5

 5       1609

 30

 30

    4

    0

    45

    45

      0

Завдання 6. 

х : 6 = 128 – 43  

х : 6 = 85

х = 85 • 6

х = 510 

510 : 6 = 85

128 – 43 = 85

85 = 85

Завдання 7. 

2989 + 11 – 102 • 26 = 3000 – 2652 = 348

х 102 

    26

  612

204

2652  

Завдання 8. 

Автомобіль за 2 години проїхав 160 км. За скільки годин він проїде 480 км?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 160 : 2 = 80 (км) – проходить відстань за 1 год.

2) 480 : 80 = 6 (год) – потрібно часу.

2 спосіб.

1) 480 : 160 = 3 (р) – у стільки разів більшу відстань треба пройти туристові.

2) 2 год • 3 = 6 (год) – потрібно часу.

Відповідь: 6 годин.

 

Контрольна робота № З. Варіант 1.

Завдання 1.

305 760 = 300 000 + 5 000 + 700 + 60

Завдання 2.

Знаменник показує на скільки частин поділили (записується під дробовою рискою), чисельник показує скільки взяли таких частин (записується над дробовою рискою).

Дріб із чисельником 5 та знаменником 8:

5

8

Завдання 3

Довжина відрізка становить 10 см.

Завдання 4.

х : 30 = 120   Розв'язком є число 3600

х = 120 • З0 

х = 3600 

3600 : З0 = 120

Завдання 5.

910 218 : 3 = 303 406

_910218 | 3 

 9          303406

  1

  0

  10

   9

   12

   12

      1

      0

      18

      18

        0 

Завдання 6.

713 : 31 + (197 + 25) • 3 = 23 + 222 • 3 = 23 + 666 = 689 

_713 | 31

 62    23

  93

  93

   0

+  197

     25

    222

Завдання 7. 

На виставці були представлені диня і головка капусти. Маса дині — 80 кг і вона в 5 разів важча від капусти. Яка маса головки капусти?

Розв'язання.

1) 80 : 5 = 16 (кг) - маса головки капусти.

Відповідь: 16 кг. 

Завдання 8.

Із двох міст, відстань між якими 520 км, вийшли одночасно назустріч один одному два поїзди і зустрілися через 4 год. Один поїзд ішов зі швидкістю 60 км/год. З якою швидкістю йшов другий поїзд?

Розв'язання.

1) 60 • 4 = 240 (км) — проїхав перший поїзд.

2) 520 – 240 = 280 (км) — проїхав другий поїзд.

3) 280 : 4 = 70 (км/год) – швидкість другого поїзда.

Відповідь: другий поїзд йшов зі швидкістю 70 км/год.

  

Контрольна робота № З. Варіант 2.

Завдання 1. 

160 016 = 100 000 + 60 000 + 10 + 6

Завдання 2.

Знаменник показує на скільки частин поділили (записується під дробовою рискою), чисельник показує скільки взяли таких частин (записується над дробовою рискою).

Дріб із чисельником 3 та знаменником 7:

3

7

Завдання 3.

Довжина відрізка становить 40 мм 

Завдання 4. 

40 • х = 240  Розв'язком є число 6

х = 240 : 40 

х = 6

40 • 6 = 240 

Завдання 5. 

28 480 : 8 = 3560

_28480 | 8   

 24       3560

   44 

   40

    48

    48

     0

Завдання 6

189 • 13 – (307 – 172) : 5 = 2457 – 135 : 5 = 2457 – (100 + 35) : 5 = 2457 – (20 + 7) = 2457 – 27 = 2430

х 189

    13

   567

 189

 2457

- 307

  172

  135 

Завдання 7. 

У школі 374 учні. Учнів середніх класів 114, що становить 3/5 учнів старших

класів. Решта — школярі початкових класів. Скільки учнів початкових класів у школі?

Розв'язання.

Оскільки 114 учнів середніх класів уже становить 3/5 учнів старших класів, тому

1) 114 : 3 • 5 = 190 (уч.) — учнів старших класів.

2) 114 + 190 = 304 (уч.) — учні середніх і старших класів разом.

3) 374 – 304 = 70 (уч.) – учнів початкових класів.

Відповідь: у школі 70 учнів початкових класів. 

Завдання 8. 

Від двох пристаней, відстань між якими 96 км, вирушили одночасно назустріч один одному два теплоходи. Один із них ішов зі швидкістю 26 км/год, а другий — 22 км/год. Через скільки годин теплоходи зустрінуться?

Розв'язання.

1) 26 + 22 = 48 (км) — проходять відстань за 1 год.

2) 96 : 48 = 2 (год) – потрібно часу до зустрічі.

Відповідь: теплоходи зустрінуться через 2 години.

 

Контрольна робота N 4. Варіант 1.

Завдання 1.

У числі 84 037 цифра 4 означає 

А число тисяч

Завдання 2.

Щоб знайти 5/8 від числа 56 000, треба

В 56 000 : 8 • 5

Завдання 3.

А ( неможливо отримати, оскільки у куба всі сторони рівні)

Завдання 4.

7 км 735 м = 7 000 м + 735 м = 7735 м

Завдання 5. 

60 100 - 7 308 =  52 792 

_60100

   7308

  52792

Завдання 6. 

400 000 – (537 + 163) • 86 = 400 000 – 700 • 86 = 339 800 

х 86

    700

 60200

Завдання 7.

У магазині за три дні продали 1 т цукру. Першого дня продали 300 кг, другого дня — у 2 рази більше, ніж першого. Щоб знайти, скільки кілограмів цукру продали третього дня, треба…

від усього проданого цукру відняти кількість цукру проданого за перший та другий день.

Розв'язання.

1) 300 • 2 = 600 (кг) — кілограмів цукру продали другого дня.

2) 300 + 600 = 900 (кг) — кілограмів цукру продали за перший та другий день.

3) 1000 – 900 = 100 (кг) – кілограмів цукру продали за третій день.

Відповідь: третього дня продали 100 кг цукру.

Завдання 8. 

Одна друкарка може надрукувати 100 сторінок за 5 днів, а друга — за 4 дні. За скільки днів надрукують 90 сторінок обидві друкарки, якщо продуктивність праці кожної з них не зміниться?

Розв'язання.

1) 100 : 5 = 20 (с.) — друкує сторінок перша друкарка за 1 день;

2) 100 : 4 = 25 (с.) — друкує сторінок друга друкарка за 1 день;

3) 20 + 25 = 45 (с.) — друкують сторінок дві друкарки разом за 1 день;

4) 90 : 45 = 2 (дн.) – потрібно днів.

Відповідь: обидві друкарки надрукують 90 сторінок за 2 дні.

 

Контрольна робота № 4. Варіант 2.

Завдання 1.

У записі 190 780 цифра 7 означає

Б число сотень

Завдання 2. 

Щоб знайти 5/8 від числа 56 000, треба

В 56 000 : 8 • 5 

Завдання 3. 

Б (неможливо, бо піраміда має тільки круглу та трикутні грані, а не квадратну)

Завдання 4.  

40 км 050 м = 40 050 м

40 км 050 м = 40 км + 50 м = 40 • 1000 м + 50 м = 40 000 м + 50 м = 40 050 м 

Завдання 5.

24 308 – 576 = 23 732

_24308

     576

  23732

Завдання 6.  

10 000 – 986 : 34 • 29 = 9159 

_986 | 34

  68    29

  306

  306

     0

х    29

     29

   261

   58

   841

_ 10000

      841

    9159

Завдання 7. 

Катер за 4 години подолав відстань 240 км. Яка швидкість катера?

Розв'язання.

1) 240 : 4 = 60 (км/год) – швидкість катера.

Відповідь: швидкість катера 60 км/год.

Завдання 8. 

Перший насос може викачати 24 т води за 6 год, а другий — за 3 год. За скільки годин викачають цю воду два насоси, якщо будуть працювати одночасно?

Розв'язання.

1) 24 : 6 = 4 (т) — викачує води перший насос за 1 год.

2)  24 : 3 = 8 (т) — викачує води другий насос за 1 год.

3)  4 + 8 = 12 (т) — викачують води два насоси разом за 1 год.

4)  24 : 12 = 2 (год) – потрібно годин.

Відповідь: цю воду викачають два насоси за 2 години. 

 

Контрольна робота № 5. Варіант 1.

Завдання 1.

а) у розряді тисяч числа 583 421 записано цифру

В 3

б) у розряді десятків числа 17 525 записано цифру

В 2

Завдання 2.

Серед дробів з однаковими знаменниками найбільший дріб той, у якого найбільший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо найбільшу кількість). 

А 4/9    Б 6/9      В 8/9     Г 3/9

Завдання 3.

Плоскою фігурою є круг.

Завдання 4. 

17 500 м = 17 км 500 м

17 500 м = 17 000 м + 500 м = 17 км + 500 м = 17 км 500 м

Завдання 5.

408 • 72 = 29 376

х  408 

     72

   816

2856

29376

 Завдання 6.  

280 240 : 4 – (4750 – 949) = 66 259

_280240 |   4

  28        70060

      2

      0

      24

      24

        0

_4750

   949

  3801

_70060

   3801

  66259

Завдання 7.

Довжина шкільного майданчика прямокутної форми 18 м, а ширина - 12 м. Скільки метрів огорожі потрібно, щоб обгородити майданчик?

Розв'язання.

1) (18 + 12) • 2 = 60 (м) – периметр майданчика, тобто потрібно огорожі.

Відповідь: потрібно 60 м огорожі, щоб обгородити майданчик.

Завдання 8.

На продуктовій базі розфасували 5870 кг борошна. Вийшло 640 пакунків, по 3 кг борошна в кожному. Решту борошна розклали в пакунки по 5 кг у кожному. Скільки було пакунків по 5 кг борошна в кожному?

Розв'язання.

1) 3 • 640 = 1920 (кг) — кілограмів борошна було в пакунках по 3 кг.

2)  5870 – 1920 = 3950 (кг) — решта борошна.

3)  3950 : 5 = 790 (п.) – було пакунків по 5 кг.

Відповідь: було 790 пакунків по 5 кг борошна у кожному.

 

Контрольна робота № 5. Варіант 2.

Завдання 1.

а) у розряді одиниць числа 142 843 цифра

А 3

б) у розряді десятків тисяч числа 138 654 цифра

Б 3

Завдання 2.

Серед дробів з однаковими знаменниками найменший дріб той, у якого найменший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо найменшу кількість). 

А 5/8    Б 4/8      В 3/8      Г 6/8 

Завдання 3. 

Геометричним тілом є об'ємна фігура.

А Куб.

Завдання 4.

5040 м = 5 км 40 м

5040 м = 5000 м + 40 м = 5 км + 40 м = 5 км 40 м

Завдання 5.

4008 • 62 = 248 496

х    4008

        62

     8016

  24048

  248496

Завдання 6. 

53 010 : 3 – (4851 + 890) = 11 929

_531010 |  3   

 3          17670

 23

 21

   20

   18

     21

     21

       0

+ 4851

    890

   5741

_ 17670

    5741

   11929

 Завдання 7. 

Скільки метрів огорожі потрібно, щоб обгородити город завдовжки 25 м і завширшки 10 м?

Розв'язання.

1) (25 + 10) • 2 = 70 (м) – периметр города, тобто потрібно огорожі.

Відповідь: потрібно 70 м огорожі, щоб обгородити город.

Завдання 8.

У магазині розфасували картоплю у 40 малих пакетів, по 3 кг, і у великі пакети, по 5 кг. Всього розфасували 360 кг картоплі. Скільки великих пакетів  використали?

Розв'язання.

1) 3 • 40 = 120 (кг) — кілограмів картоплі в малих пакетах.

2)  360 – 120 = 140 (кг) — кілограмів картоплі у великих пакетах.

3)  140 : 5 = 28 (п.) – використали великих пакетів.

Відповідь: використали 28 великих пакетів.

 

Контрольна робота № 6. Варіант 1.

Завдання 1.

а) Найбільше число А 6973

б) найменше число В 65032

Завдання 2. 

А 3/10

Б 2/10

В 5/10

Г 6/10

Завдання 3.

В 80 мм

Завдання 4.

А

Завдання 5.

1 т 350 кг + 780 кг = 2 т 130 кг

1 т 350 кг + 780 кг = 1 т + (350 кг + 780 кг) = 1 т + 1130 кг = 1 т + 1000 кг + 130 кг = 2 т + 130 кг = 2 т 130 кг

Завдання 6.  

Ь : (649 - 637) = 8 

Ь : 12 = 8 

Ь = 8 • 12 

Ь = 96  

96 : (649 - 637) = 8 

8 = 8 

Завдання 7.  

4840 + 12 903 - 80 125 : 5 = 1718

_80125 | 5

 5         16025

 30

 30

    1

    0

    12

    10

     25

     25

      0

+ 12903

    4840

   17743

_17743

 16025

   1718

Завдання 8.

Один вертоліт пролетів 420 км, а другий — 700 км. Перший вертоліт був у польоті на 2 год менше, ніж другий. Скільки годин був у польоті кожен вертоліт, якщо їх швидкість однакова?

Розв'язання.

1) 700 - 420 = 280 (км) — на стільки кілометрів більше пролетів другий вертоліт, ніж перший.

2)  280 : 2 = 140 (км/год) — швидкість вертольотів.

3)  420 : 140 = 3 (год) — був у польоті перший вертоліт.

4)  700 : 140 = 5 (год) — був у польоті другий вертоліт. 

Відповідь: перший вертоліт був у польоті 3 години, другий вертоліт — 5 годин.

 

Контрольна робота № 6. Варіант 2.

Завдання 1.

а) найменше число 2811

б) найбільше число 84041

Завдання 2.

А ½

Б 1/5

В 2/5

Г 1/5

Завдання 3.

9 см.

Завдання 4.

Правильно виконано ділення у прикладі В.

Завдання 5.

1 км 650 м – 770 м = 880 м

1 км 650 м – 770 м = 1650 м – 770 м = 880 м  

Завдання 6. 

(280 + 130) : х = 10 

410 : х = 10

х = 410 : 10

х = 41  

(280 + 130) : 41 = 10 

10 = 10 

Завдання 7. 

34 020 : 3 – (2771 + 980) = 7589

_34020 |  3

 3       11340

  4

  3

  10

    9

   12

   12

    0

+ 2771

    980

   3751

_11340

   3751

   7589

Завдання 8.

Два поїзди рухалися з однаковою швидкістю. Один поїзд був у де 8 год, а другий — 12 годин. Перший пройшов на 240 км менше, ніж др> Скільки кілометрів проїхав кожен поїзд?

Розв'язання.

1) 12 - 8 = 4 (год) — на стільки годин менше був у дорозі перший поїзд, ніж другий.

2)  240 : 4 = 60 (км/год) — швидкість поїздів.

3)  60 • 8 = 480 (км) — проїхав перший поїзд.

4)  60 12 = 720 (км) — проїхав другий поїзд. 

Відповідь: перший поїзд проїхав 480 км, а другий — 720 км.

 

Контрольна робота № 7. Варіант 1.

Завдання 1.

а) у числі 659 321 сотень

б) у числі 659 321 тисяч 9

Завдання 2.

Серед дробів з однаковими знаменниками більший дріб той, у якого більший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо більшу кількість). 

Щоб порівняти дроби, треба звести їх до однакових знаменників.

В 2/7 < 4/7

Завдання 3.

Не має граней таке геометричне тіло : куля.

Завдання 4.

х : 30 = 19   Розв'язком є число 570

х = 19 • 30

х = 570 

570 : 30 = 19

Завдання 5. 

6 м 85 см • 7 = 47 м 95 см

1 спосіб.

6 м 85 см • 7 = (6 м + 85 см) • 7 = 6 м • 7 + 85 см • 7 = 42 м + 595 см = 42 м + 500 см + 95 см = 42 м + 5 м + 95 см = 47 м 95 см

2 спосіб.

6 м 85 см • 7 = 685 см • 7 = 4795 см = 47 м 95 см  

Завдання 6.

64 040 – 8000 : 40 + 3070 = 66 910 

- 64040

     200

  63840 

+63840

   3070

  66910 

Завдання 7. 

Якщо за 9 хв автомат закриває 630 банок, то за 7 хв він закриє 490 банок.

Розв'язання.

1) 630 : 9 = 7 (б.) – закриває банок за 1 хв.

2) 7 • 7 = 490 (б.) – закриє банок.

Відповідь: за 7 хвилин автомат закриє 490 банок.

Завдання 8. 

У теплиці виростили 100 000 гвоздик. 44 650 квіток відправили в одне

місто, а 5/6 решти — в друге місто. Скільки квітів відправили в друге місто?

Розв'язання.

1) 100 000 – 44 650 = 55 350 (к.) — решта квіток.

2)  55 350 : 6 • 5 = 46 125 (к.) — квітів відправили в друге місто.

Відповідь: у друге місто відправили 46 125 квітів.

 

Контрольна робота № 7. Варіант 2.

Завдання 1.

а) у числі 328 456 всього одиниць 

328 456.

б) у числі 328 456 всього сотень тисяч 

3  

Завдання 2. 

Серед дробів з однаковими знаменниками більший дріб той, у якого більший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо більшу кількість). 

Щоб порівняти дроби, треба звести їх до однакових знаменників.

А, Б, Г – неправильні

В – правильний.

Завдання 3.

Тінь від грані циліндра може бути кругла, прямокутна, квадратна. Не можна отримати тінь 

В Трикутну.

Завдання 4. 

х • 12 = 1872  Розв'язком є число 156

х = 1872 : 12

х = 156

156 • 12 = 1872

Завдання 5. 

7 км 256 м • 4 = 29 км 24 м

1 спосіб.

7 км 256 м • 4 = (7 км + 256 м) • 4 = 28 км + 1024 м = 28 км + 1000 м + 24 м = 29 км 24 м

2 спосіб.

7 км 256 м • 4 = 7256 м • 4 = 29024 м = 29000 м + 24 м = 29 км 24 м

Завдання 6. 

59 819 – 60 • 800 – 9070 = 2749

_59819

 48000

 11819

_11819

   9070

   2749

Завдання 7. 

Якщо робітник за 6 год виготовляє 54 деталі, то за 8 год він виготовить 72 деталі.

Розв'язання.

1) 54 : 6 = 9 (д.) – виготовляє деталей за 1 год.

2) 9 • 8 = 72 (д.) – виготовить деталей.

Відповідь: за 8 годин робітник виготовить 72 деталі.

Завдання 8.  

На автобазі 1000 легкових і вантажних автомобілів, причому легкових 416. ¾  вантажних автомобілів відправили на збирання врожаю. Скільки вантажівок поїхало на збирання врожаю?

Розв'язання.

1) 1000 – 416 = 584 (ав.) — вантажних автомобілів.

2)  584 : 4 • 3 = 438 (ав.) — автомобілів відправили на збирання врожаю. Відповідь: на збирання врожаю поїхало 438 вантажних автомобілів.

 

Контрольна робота № 8. Варіант 1

Завдання 1.

Сусідами числа 19 999 є 

19 998 і 20 000

Завдання 2.

2/5 від 1 км = 1 км : 5 • 2 = 1000 м : 5 • 2 = 400 м

Завдання 3.

Формула площі прямокутника

Р = а • б , де а, б – сторони прямокутника.

А 7 см2

Б 15 см2

В 16 см2

Г 6 см2

Завдання 4.

А 28 784 : 7 

Завдання 5. 

20 грн 72 к : 7 = 2 грн 96 коп

20 грн 72 к : 7 = 2072 к : 7 = 296 к = 200 к + 96 к = 2 грн 96 к

Завдання 6

Якщо а = 18103, то а - а : 43 = 18103 – 18103 : 43 = 18 103 – 421 = 17 682

Завдання 7. 

Довжина прямокутника 12 см, ширина — на 4 см менша. Знайди площу прямокутника.

Розв'язання.

1) 12 – 4 = 8 (см) — ширина прямокутника.

2) 12 • 8 = 96 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 96 см2.

Завдання 8.

Два автобуси одночасно виїхали з однієї автостанції у протилежних напрямках. Швидкість першого автобуса 60 км/год, а другого — на 10 км/год більша. Яка відстань буде між автобусами через 5 годин?

Розв'язання.

1 спосіб.

1)  60 + 10 = 70 (км/год) — швидкість другого автобуса.

2)  60 + 70 = 130 (км/год) — швидкість віддалення.

3) 130 • 5 = 650 (км) – відстань між автобусами.

2 спосіб.

1)  60 + 10 = 70 (км/год) — швидкість другого автобуса.

2)  60 + 70 = 130 (км) — відстань між автобусами за 1 год.

3) 130 • 5 = 650 (км) – відстань між автобусами за 5 год.

Відповідь: відстань між автобусами становитиме 650 км.

 

Контрольна робота № 8. Варіант 2

Завдання 1.

Сусідами числа 3239 є числа

3238 і 3240

Завдання 2.

¾ від 1 т = 1 т : 4 • 3 = 1000 кг : 4 • 3 = 250 кг • 3 = 750 кг

Завдання 3. 

Формула площі прямокутника

Р = а • б , де а, б – сторони прямокутника.

А 7 см2

Б 12 см2

В 16 см2

Г 12 см2

Завдання 4. 

36 075 : 37 

Завдання 5.

60 грн 78 к : 6 = 10 грн 13 к

1 спосіб

60 грн 78 к : 6 = (60 грн + 78 к) : 6 = 60 грн : 6 + 78 к : 6 = 10 грн 13 к

2 спосіб

60 грн 78 к : 6 = 6078 к : 6 = 1013 к = 1000 к + 13 к = 10 грн 13 к

Завдання 6.

Якщо к = 11 016, то к + к : 27 = 11016 + 11016 : 27 = 11016 + 408 = 11424 

Завдання 7. 

Ширина підвіконня 20 см, а його довжина — на 80 см більша. Яка площа підвіконня?

Розв'язання.

1) 20 + 80 = 100 (см) — довжина підвіконня.

2) 20 • 100 = 2000 (см2) – площа підвіконня.

Відповідь: площа підвіконня 2000 см2.

Завдання 8. 

Два електропоїзди одночасно відійшли від однієї станції у протилежних напрямках. Швидкість першого поїзда 130 км/год, а швидкість другого – на 30 км/год менша. Яка відстань буде між електропоїздами через 4 години?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 130 – 30 = 100 (км/год) — швидкість другого поїзда.

2) 130 + 100 = 230 (км/год) — швидкість віддалення.

3)  230 • 4 = 920 (км) – відстань між поїздами.

2 спосіб.

1) 130 – 30 = 100 (км/год) — швидкість другого поїзда.

2) 130 + 100 = 230 (км) —  відстань між поїздами за 1 год.

3) 230 • 4 = 920 (км) – відстань між поїздами за 4 год.

Відповідь: відстань між електропоїздами буде 920 км.

 

Контрольна робота № 9. Варіант 1.

Завдання 1.

Сусідами числа 6899 є числа

6898 і 6900

Завдання 2.

Якщо 2/3 від числа уже становить 32, тоді 

32 : 2 • 3 = 48 – шукане число.

Завдання 3.

Б 29 • 3 + 60 : 5 (множення, ділення, додавання)

Завдання 4 

х : 4 = 32

х =  32 • 4 

х = 128

128 : 4 = 32

Завдання 5.

8 год 15 хв - Згод 20 хв = 4 год 55 хв

8 год 15 хв - Згод 20 хв = 7 год + 1 год + 15 хв – 3 год 20 хв = 7 год 75 хв – 3 год 20 хв = (7 год – 3 год) + (75 хв – 20 хв) = 4 год 55 хв

Завдання 6.

6840 + (8000 – 600 : 4) = 14 690 

600 : 4 = (400 + 200) : 4 = 100 + 50 = 150

_8000

   150

  7850

+ 6840

   7850

  14690

Завдання 7.

Маслозавод відправив у три магазини 2800 кг масла, причому в перший магазин — 1/4 від цієї кількості. Скільки кілограмів масла відправив в перший магазин?

Розв'язання.

2800 : 4 • 1 = 700 (кг) 

Відповідь: у перший магазин відправили 700 кг масла.

Завдання 8. 

Теплохід пройшов 768 км за 32 год. За скільки годин він подолає 864 км, :що його швидкість збільшити на 12 км за годину?

Розв'язання.

1) 768 : 32 = 24 (км/год) — швидкість теплохода;

2)  24 + 12 = 36 (км/год) — швидкість теплохода після збільшення;

3)  864 : 36 = 24 (год).

Відповідь: 864 км теплохід подолає за 24 години. 

 

Контрольна робота № 9. Варіант 2.

Завдання 1.

Сусідами числа 7599 є числа

7598 і 7600

Завдання 2.

Якщо 3/5 від числа уже становить 30, тоді 

30 : 5 • 3 = 18 – шукане число.

Завдання 3. 

А 18 • 5 – 14 • 6 (множення, множення, віднімання)

Завдання 4 

х – 8 = 90

х = 90 + 8

х = 98

Завдання 5.

7 год 9 хв – 4 год 19 хв = 2 год 50 хв

7 год 9 хв – 4 год 19 хв = 6 год + 60 хв + 9 хв – 4 год 19 хв = 6 год 69 хв – 4 год 19 хв = (6 год – 4 год) + (69 хв – 19 хв) = 2 год 50 хв

Завдання 6.  

720 + (4000 – 200 : 5) = 4680

4000 – 200 : 5 = 4000 – 40 = 3960 

+ 3960

    720

   4680

Завдання 7.

На овочевий склад завезли 9 т 6 ц картоплі. До обіду розвантажили 1/3 частину картоплі. Скільки центнерів картоплі розвантажили до обіду?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 96 : 3 = 32 (ц) = 3 т 2 ц

2 спосіб 

9 т 6 ц : 3 = 9 т : 3 + 6 ц : 3 = 3 т 2 ц

Відповідь: до обіду розвантажили 3 т 2 ц картоплі.

Завдання 8.  

Від будинку до річки 60 км. Мотоцикліст до річки їхав зі швидкістю 20 км/год, а назад повертався зі швидкістю - на 5 км/год меншою. Скільки часу витратив мотоцикліст на всю поїздку?

Розв'язання.

1)  60 : 20 = 3 (год) — час на дорогу вперед.

2) 20 – 5 = 15 (км/год) — швидкість мотоцикліста дорогою назад.

3)  60 : 15 = 4 (год) — час на дорогу назад.

4)  3 + 4 = 7 (год) – час на всю поїздку.

Відповідь: на всю поїздку мотоцикліст витратив 7 годин. 

 

Контрольна робота № 10. Варіант 1.

Завдання 1.

а) з дванадцяти тисяч і двадцяти одиниць складається число

12 020

б) з дев'яти тисяч і дев'яносто п'яти одиниць складається число

9 095 

Завдання 2.

Щоб знайти 3/7 від числа 42 000, треба

42 000 : 7 • 3

Завдання 3.

У кубі вершин 8.

Завдання 4. 

А 4 км 300 м > 700 м 

Б 2 год 48 хв < 12 хв 

В 60 кг > 80 кг 

Г 18 грн 50 к. < 1850 к.

Завдання 5. 

5 год 32 хв + 2 год 45 хв = 8 год 17 хв 

5 год 32 хв + 2 год 45 хв = (5 год + 2 год) + (32 хв + 45 хв) = 7 год 77 хв = 7 год + 60 хв + 17 хв = 8 год 17 хв

Завдання 6. 

10 ц 08 кг - 4 ц 12 кг < 10 ц 80 кг - 412 кг  

Розглянемо дві різниці, від'ємники рівні 4 ц 12 кг = 4 • 100 кг + 12 кг = 412 кг,

Зменшуване лівої половини менше, тому різниця зліва менша.

20 800 м + 4003 м > 20 км 008 м + 4 км 030 м 

Розглянемо дві суми, перший доданок лівого виразу на 792 більший, ніж перший доданок правого виразу, другий доданок лівого виразу на 27 менший, ніж другий доданок правого виразу, тому сума зліва більша.

Завдання 7.  

78 940 – (7000 – 900 : 2) = 72 390

78 940 – (7000 – 900 : 2) = 78 940 – (7000 – 450) = 78 940 – 6550 = 72390

_ 7000

    450

   6550

_78940

   6550

  72390

Завдання 8.  

Першого дня у магазин завезли 540 м тканини, другого — 460 м такої тканини. Всього в магазин завезли 50 сувоїв тканини. Скільки сувоїв тканини завозили в магазин кожного дня?

Розв'язання.

1) 540 + 460 = 1000 (м) — завезли всього метрів тканини.

2)  1000 : 50 = 20 (м) — метрів тканини в одному сувої.

3)  540 : 20 = 27 (с.) — завезли сувоїв першого дня.

4)  460 : 20 = 23 (с.) — завезли сувоїв другого дня. 

Відповідь: першого дня завезли 27 сувоїв, другого дня — 23 сувої.

 

Контрольна робота № 10. Варіант 2

Завдання 1.

а) з сімнадцяти тисяч і семи одиниць складається число

17 007

б) зі ста тисяч триста одиниць складається число

100 300

Завдання 2.

Щоб знайти 4/9 від числа 8100, треба

8100 : 9 • 4

Завдання 3. 

У розгортці куба 6 квадратів (4 бокові, один верхній, один нижній)

Завдання 4. 

А 1200 кг > 11 т           (неправильно, бо 1200 кг < 11 000 кг)

Б 1 хв 20 с > 90 с         (неправильно, бо правильно 80 с < 90 с)

В 870 дм > 780 дм 

Г 5 грн 72 к. < 572 к.  (неправильно, бо 572 к = 572 к)

Завдання 5.  

9 год 52 хв + 3 год 25 хв = 13 год 17 хв

9 год 52 хв + 3 год 25 хв = (9 год + 3 год) + (52 хв + 25 хв) = 12 год 77 хв = 12 год + 60 хв + 17 хв = 13 год 17 хв 

Завдання 6.  

а) 10 001 • 9 □ 101 101 • З 

    10 076 • 8 □ 107 600 • 2

б) 37 050 • 4 > 3 705 • 4 (у виразі зліва перший множник більший, другий однаковий, тому добуток зліва більший)

    80 070 • 5 > 8 007 • 5 (у виразі зліва перший множник більший, другий однаковий, тому добуток зліва більший)

Завдання 7.  

580 + (6000 – 400 : 8) = 6530

580 + 6000 – 50 = 6580 – 50 = 6530 

Завдання 8.

В їдальню привезли однакову кількість дволітрових і трилітрових банок із соком, всього 150 л. Скільки літрів соку привезли у дволітрових і трилітрових банках окремо?

Розв'язання.

1) 2 + 3 = 5 (л) — літрів соку в дволітровій і трилітровій банках разом.

2)  150 : 5 = 30 (б.) — привезли банок.

3)  2 • 30 = 60 (л) — літрів соку в дволітрових банках.

4)  3 • 30 = 90 (л) — літрів соку в трилітрових банках. 

Відповідь: у дволітрових банках привезли 60 л соку, а в трилітрових — 90 л соку.

 

Контрольна робота № 11. Варіант 1

Завдання 1. 

а) одиниці розряду тисяч підкреслено у числі

29834 

б) одиниці розряду десятків підкреслено у числі

3897

Завдання 2. 

Всього частин (квадратів) 4 • 4 = 16, зафарбовано 4 частини, тобто

4/16

Завдання 3. 

За формулою площі прямокутника маємо S = a • b, де a,b – довжини сторін  прямокутника, тому площа прямокутника зі сторонами 2 см і 5 см дорівнює  

2 см • 5 см = 10 см2

Завдання 4.

З кабелю 67 м можна нарізати 6 кусків по 11 метрів.

67 : 11 = 6 (ост. 1)

Буде 6 кусків по 11 метрів та ще 1 метр кабелю.

Завдання 5. 

23 000 •  □ < 46 000 : 10 

А 1; 0        

Завдання 6.  

(15 131 + 601) : 36 • 16 = 6992

(15 131 + 601) : 36 • 16 = 15732 : 36 • 16 = 6992

_15732 |  36

 144     437

   133

   108

    252

    252

       0

Завдання 7.

Від міста до селища 780 км. За скільки годин автобус подолає цю від якщо його швидкість становить 65 км/год?

Розв'язання.

780 : 65 = 12 (год) 

Відповідь: автобус подолає відстань за 12 годин.

Завдання 8.

Ширина шкільної дошки 2 м, а довжина — 4 м. Скільки грамів фарби значиться для фарбування цієї дошки, якщо на 1 м2 витрачають 250 г фарби?

Розв'язання.

1) 2 • 4  = 8 (м2) — площа шкільної дошки.

2)  250 • 8 = 2000 (г) = 2 (кг)

Відповідь: для фарбування цієї дошки знадобиться 2 кг фарби.

 

Контрольна робота № 11. Варіант 2.

Завдання 1. 

а) одиниці розряду десятків тисяч підкреслено у числі

13398 

б) одиниці розряду сотень підкреслено у числі

31824

Завдання 2. 

Всього частин (трикутників) 8 • 2 = 16, зафарбовано 4 частини, тобто

4/16

Завдання 3. 

За формулою площі прямокутника маємо S = a • b, де a,b – довжини сторін  прямокутника, тому площа прямокутника зі сторонами 3 м і 6 м дорівнює 3 м • 6 м  = 18 м2

Завдання 4.

З кабелю довжиною 405 м можна нарізати 5 кусків по 80 метрів.

405 : 80 = 5 (ост. 5)

Буде 5 кусків по 80 метрів та ще 5 метрів кабелю.

Завдання 5. 

□ • 40 > 800 : 20 

Г 2;3        

Завдання 6.

25 • (124 + 693) + 24 012 : 12 = 22 426

25 • (124 + 693) + 24 012 : 12 = 25 •  817 + 1001 = 20425 + 1001 = 22 426

+124

  693

  817

х  817

     25

  4085

 1634

 20425

_24012 | 12_

 24       1001

      1

      0

      12

      12

        0

Завдання 7.  

Відстань між двома містами 512 км. З якою швидкістю має рухатися поїзд, щоб подолати цю відстань за 8 годин?

Розв'язання.

1) 512 : 8 = 64 (км/год)

Відповідь: поїзд мас рухатися із швидкістю 64 км/год.

Завдання 8.  

Ширина прямокутної площі 60 м, а довжина 100 м. Скільки кілограмів асфальту потрібно для покриття цієї площі, якщо на 1 м2 витрачають 5 кг асфальту?

Розв'язання.

1) 60 • 100 = 6000 (м2) — площа прямокутної поверхні. 

2) 50 6000 = 300 000 (кг) = 300 (т) – потрібно асфальту.

Відповідь: для покриття цієї площі потрібно 300 т асфальту.

 

Контрольна робота № 12. Варіант 1.

Завдання 1.

Найбільше число 

9999

Завдання 2.

Серед дробів з однаковими знаменниками більший дріб той, у якого більший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо більшу кількість). 

2/7 > 1/7

Завдання 3.

Величина 1 дм2 означає

Б площа квадрата зі стороною 1 дм.

Завдання 4.

7 + х = 12

х = 12 – 7

 

х • 70 = 490

х = 490 : 70

х = 7

 

х – 7 = 92

х = 92 + 7 

х = 99

 

7 – х = 49

х = 7 – 49

Завдання 5.

400 : □ > 20

Б 10

Завдання 6. 

Якщо а = 240, то а • 15 – а = 240 • 15 – 240 = 240 • (15 – 1) = 240 • 14 = 3360

х 240

   14

  960  

240

3360

Завдання 7.  

За поданим планом ділянки знайди, яку площу відведено під кріп.

Розв'язання.

1) 12 - 5 = 7 (м) — ширина ділянки під кропом.

2)  18 - 12 = 6 (м) — довжина ділянки під кропом.

3)  7 • 6 = 42 (м2) – площа ділянки під кропом.

Відповідь: під кріп відведено 42 м2.

Завдання 8.

Трьома косарками за 7 год скосили 42 га трави. Скільки гектарів трави скосить одна така косарка за 1 годину, якщо продуктивність праці кожної і них не зміниться?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 42 : 7 = 6 (га) — скосять гектарів трьома косарками за 1 год.

2) 6 : 3 = 2 (га) — скосять гектарів однією косаркою за 1 год. 

2 спосіб.

1) 42 : 3 = 14 (га) — скосять гектарів одною косаркою за 7 год.

2) 14 : 7 = 2 (га) — скосять гектарів однією косаркою за 1 год. 

Відповідь: одна така косарка за 1 годину скосить 2 га трави.

 

Контрольна робота N 12. Варіант 2.

Завдання 1.

Найменше число 

10

Завдання 2.

Серед дробів з однаковими знаменниками більший дріб той, у якого більший чисельник (щось ділимо на однакову кількість, а беремо більшу кількість). 

3/8 > 2/8

Завдання 3.

Величина 1 м2 означає

Б площа квадрата зі стороною 1 м.

Завдання 4.

с : 100 = 5 

с = 5 • 100

с = 500

 

х • 30 = 150

х = 150 : 30

х = 5

 

х – 5 = 95

х = 95 + 5

х = 100

 

125 – х = 25

х = 125 – 25 

х = 100

Завдання 5.

60 • □ < 120

А 0

Завдання 6.  

Якщо с = 530, то с + с • 23 = 530 + 530 • 23 = 530 • (1 + 23) = 530 • 24 = 12 720

 

х  530 

   24 

 2120

1060

12720

Завдання 7. 

За поданим планом ділянки знайди, яку площу відведено під кабачки.

Розв'язання.

1) 30 – (10 + 14) = 6(м) — ширина ділянки під кабачками.

2) 10 • 6 = 60 (м2) – площа ділянки під кабачками.

Відповідь: під кабачки відведено 60 м2.

Завдання 8.  

Сім однакових автобусів за три рейси перевезли 1092 пасажири. Скільки пасажирів перевозив один автобус за один рейс?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 1092 : 3 = 364 (п.) — перевезуть пасажирів сім автобусів за 1 рейс. 

2) 364 : 7 = 52 (п.) – перевезе пасажирів один автобус за один рейс.

2 спосіб.

1) 1092 : 7 = 156 (п.) — перевезе пасажирів один автобус за 3 рейси. 

2) 156 : 3 = 52 (п.) – перевезе пасажирів один автобус за один рейс.

Відповідь: за один рейс один автобус перевезе 52 пасажири.

 

Контрольна робота № 13. Варіант 1.

Завдання 1.

Число сорок тисяч двісті сорок один цифрами записують 

В 40 241 

Завдання 2.

У саду 400 плодових дерев. П'ята їх частина — вишні. Скільки в саду вишень?

400 : 5 = 80 (в.) 

Завдання 3.

Щоб обчислити периметр (сума сторін)  трикутника зі сторонами 2 см, 6 см, 5 см, треба

А 2 + 6 + 5 

Завдання 4. 

2100 : b < 210 

b = 100

Завдання 5.

11 т 2 ц : 2 ц = 56

11 т 2 ц : 2 ц = (11 • 10 ц + 2 ц) : 2 ц = 112 ц : 2 ц = (100 ц + 12 ц) : 2 ц = 50 + 6 = 56

Завдання 6. 

3010 – 5614 : 7 + 9042 = 11 250

5614 : 7 = (5600 + 14) : 7 = 800 + 2 = 802

_3010

   802

 2208

+2208

  9042

11250

Завдання 7.

Периметр квадрата – сума довжин сторін квадрата, оскільки у квадрата всі сторони рівні, маємо Р = а • 4. Тому

а = 20 : 4 = 5 (см) – довжина сторони квадрата.

Оскільки дві клітинки дорівнюють 1 см, будуємо квадрат з довжиною сторони 10 клітинок. 

Завдання 8.

Ширина поля прямокутної форми 25 м, довжина — на 50 м більша.

2/5 площі поля засіяно пшеницею. Яка площа засіяна пшеницею?

Розв'язання.

1) 25 + 50 = 75 (м) — довжина поля.

2) 25 • 75 = 1875 (м2) — площа поля.

3) 1875 : 5 • 2 = 750 (м2) – площа засіяна пшеницею.

Відповідь: пшеницею засіяно 750 м2 поля.

 

Контрольна робота № 13. Варіант 2.

Завдання 1. 

Сім тисяч сто одинадцять цифрами записують ...

7 111

Завдання 2. 

Якщо дуб може рости до 400 років, а ялинка ¾ цієї кількості років, тоді ялинка може рости

400 : 4 • 3

Завдання 3. 

Нагадаємо формулу периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2 = а + а + b + b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Щоб обчислити периметр прямокутника зі сторонами 4 см і 2 см, треба

Б 4 + 4 + 2 + 2

Завдання 4. 

540 000 : а < 540

В а = 10 000

Завдання 5.

6 м 120 мм : 9 мм = 680

6 м 120 мм : 9 мм = (6 м + 120 мм) : 9 мм = (6 • 1000 мм + 120 мм) : 9 мм = 6120 мм : 9 мм = 680 

_6120 | 9

 54      680

  72

  72

   0

Завдання 6.

36 000 : (62 + 14 • 2) = 400

36 000 : (62 + 28) = 36 000 : 90 = 400

Завдання 7.

Периметр квадрата – сума довжин сторін квадрата, оскільки у квадрата всі сторони рівні, маємо Р = а • 4. Тому

а = 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Оскільки дві клітинки дорівнюють 1 см, будуємо квадрат з довжиною сторони 8 клітинок. 

Завдання 8. 

Ширина саду 30 м, а довжина — у 3 рази більша. 5/9 площі саду займають фруктові дерева, а решту — ягідні кущі. Яку площу займають ягідні кущі?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 30 • 3 = 90 (м) — довжина саду.

2) 30 • 90 = 2700 (м2) — площа саду.

3)  2700 : 9 • 5 = 1500 (м2) — площу займають фруктові дерева;

4) 2700 – 1500 = 1200 (м2) – площу займають ягідні кущі.

2 спосіб.

1) 30 • 3 = 90 (м) — довжина саду.

2) 30 • 90 = 2700 (м2) — площа саду.

3) 9 – 5 = 4 (ч.) – частини саду припадає на ягідні кущі. 

3) 2700 : 9 • 4 = 1200 (м2) — площу займають ягідні кущі.

Відповідь: ягідні кущі займають 1200 м2 саду.

 

Контрольна робота № 14. Варіант 1.

Завдання 1.

2835 : 7 = (2800 + 35) : 7 = 400 + 5 = 405

Завдання 2.

Коли в діжку влили 40 л води, то заповнили п'яту її частину. Скільки літрів води вміщує бочка?

Якщо 40 л води вже займає 1/5, тоді

40 : 1 • 5 = 200 (л) – літрів води вміщує бочка.

Завдання 3. 

Порядок виконання дій у виразі

         2      1    3

Б  (48 – 160 : 8) : 2 

Завдання 4.

а) Щоб виразити 300 ц у більших одиницях згадаємо, що 1 т = 10 ц

В 30 т

1 спосіб.

300 ц = 30 • 10 ц = 30  • 1 т = 30 т 

2 спосіб.

Ділимо на 10, маємо

300 ц = 30 т

б) Щоб виразити 5000 м у більших одиницях згадаємо, що 1 т = 1000 кг

А 5 т  

1 спосіб.

5000 м = 5 • 1000 кг = 5  • 1 т = 5 т 

2 спосіб.

Ділимо на 1000, маємо

5000 м = 5 т

Завдання 5. 

5 грн 25 к : 5 = 1 грн 5 к

1 спосіб.

5 грн 25 к : 5 = (5 грн + 25 к) : 5 = 5 грн : 5 + 25 к : 5 = 1 грн 5 к

2 спосіб.

5 грн 25 к : 5 = (5 • 100 к + 25 к) : 5 = 525 к : 5 = 105 к = 1 грн 5 к

Завдання 6.

87 366 : (4 • 9 : 6) = 14 561

87 366 : (4 • 9 : 6) = 87 366 : (36 : 6) = 87 366 : 6 = 14 561

_87366 |  6__

 6         14561

 27

 24

  33

  30

   36

   36

      6

      6

      0

Завдання 7.

Знайди довжину кімнати прямокутної форми, коли відомо, що її площа 28 м2, а ширина — 4 м. (Формула площі прямокутника S = a • b, де a, b – довжини сторін  прямокутника).

Розв'язання.

1) 28 : 4 = 7 (м) – довжина прямокутної кімнати.

Відповідь: довжина кімнати 7 метрів.

Завдання 8.

Перша машина може привезти на будівництво 120 т піску за 40 рейсів, а друга — за 24 рейси. За скільки рейсів перевезуть цей пісок обидві машини, працюючи разом?

Розв'язання.

1) 120 : 40 = 3 (т) — перевезе піску за 1 рейс перша машина.

2) 120 : 24 = 5 (т) — перевезе піску за 1 рейс друга машина.

3)  3 + 5 = 8 (т) — перевезуть піску за 1 рейс дві машини разом.

4)  120 : 8 = 15 (р.) – треба зробити рейсів.

Відповідь: працюючи разом, дві машини перевезуть пісок за 15 рейсів.

 

Контрольна робота № 14. Варіант 2.

Завдання 1.

4806 : 9 = (4500 + 270 + 36) : 9 = 4500 : 9 + 270 : 9 + 36 : 9 = 500 + 30 + 4 = 534

Завдання 2

Іванко читає 60 слів за хвилину, що становить 3/5 того, що читає Оленка. Скільки слів за хвилину читає Оленка?

Якщо 60 слів уже становить 3/5, тоді

60 : 3 • 5 = 100 (с.) – слів на хвилину читає Оленка.

Завдання 3. 

       2      1   3

А 80 – 20 • 5 + 6 

Завдання 4.

а) Щоб виразити 700 м у менших одиницях згадаємо, що 1 м = 10 дм

700 м = 700 • 1 дм = 700  • 10 дм = 7000 дм 

б) Щоб виразити 4 т у менших одиницях згадаємо, що 1 т = 10 ц

4 т = 4 • 1 ц = 4  • 10 ц = 40 ц 

Завдання 5. 

8 кг 482 г : 2 = 4 кг 241 г

1 спосіб.

8 кг 482 г : 2 = (8 кг + 482 г) : 2 = 8 кг : 2 + 482 г : 2 = 4 кг + 241 г = 4 кг 241 г

2 спосіб.

8 кг 482 г : 2 = (8000 г + 482 г) : 2 = 8482 г : 2 = 4241 г = 4000 г + 241 г = 4 кг 241 г

Завдання 6.  

(90 – 42 : 3 • 2) : 2 = 31

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 30 : 3 + 12 : 3 = 10 + 4 = 14

14 • 2 = (10 + 4) • 2 = 10 • 2 + 4 • 2 = 20 + 8 = 28

90 – 28 = 90 – 20 – 8 = 70 – 8 = 62

62 : 2 = (60 + 2) : 2 = 60 : 2 + 2 : 2 = 30 + 1 = 31

Завдання 7.

Знайди ширину стола прямокутної форми, коли відомо, що його площа 126 дм2, а довжина — 14 дм (Формула площі прямокутника S = a • b, де a, b – довжини сторін  прямокутника).

Розв'язання.

126 : 14 = 126 : 2 : 7 = 63 : 7 = 9 (дм) 

Відповідь: ширина стола 9 дм.

Завдання 8.

Перший садівник за три дні обрізав 150 дерев, а другий таку ж кількість дерев — за 6 днів. За скільки днів обріжуть таку кількість дерев обидва садівники, працюючи разом?

Розв'язання.

1) 150 : 3 = 50 (д.) — обрізав дерев за 1 день перший садівник.

2) 150 : 6 = 25 (д.) — обрізав дерев за 1 день другий садівник.

3)  50 + 25 = 75 (д.) — обрізають дерев обидва садівники за 1 день.

4)  150 : 75 = 2 (дн.)

Відповідь: обидва садівники обріжуть дерева за 2 дні.

 

Контрольна робота № 15. Варіант 1

Завдання 1.

41 488 : 4 = (40 000 + 1200 + 200 + 80 + 8) : 4 = 10 000 + 300 + 50 + 20 + 2 = 10 372

Завдання 2.

1/3 від 9 ц 03 кг становить 

9 ц 03 кг : 3 = (9 • 100 кг + 3 кг) : 3 = 903 кг : 3 = 301 кг 

Завдання 3. 

Якщо діаметр кола дорівнює 9 см, тоді 

9 см : 2 = 4 см 5 мм – радіус кола.

Завдання 4.

5 • (16 + 21) = 5 • 16 + 5 • 21

Завдання 5.

3879 + 534 =  4413

+ 3879

    534

   4413

Завдання 6. 

Якщо а = 678, то 430 : 10 + (122 + а) • 5 = 43 + (122 + 678) • 5 = 43 + 800 • 5 = 43 + 4000 = 4 043

Завдання 7.

Асфальтованою дорогою автомобіль за 5 год подолав 350 км, а ґрунтовою  дорогою — за 3 год 120 км. На скільки кілометрів за годину швидкість  автомобіля асфальтованою дорогою більша від його швидкості ґрунтовою  дорогою?

Розв'язання.

1) 350 : 5 = 70 (км/год) — швидкість автомобіля асфальтованою дорогою.

2)  120 : 3 = 40 (км/год) — швидкість автомобіля ґрунтовою дорогою.

3)  70 – 40 = З0 (км/год) – на стільки більша швидкість асфальтованою дорогою, ніж ґрунтовою.

Відповідь: швидкість автомобіля асфальтованою дорогою на 30 км/год більша, ніж ґрунтовою дорогою.

Завдання 8.

Взуттєва фабрика виготовила 8000 пар дитячого, жіночого і чоловічого взуття. Жіночого взуття було виготовлено 2800 пар, що становить 2/3 кількості пар чоловічого взуття. Скільки пар дитячого взуття виготовила фабрика?

Розв'язання.

Якщо 2800 пар уже становить 2/3 від чоловічого, тоді 

1) 2800 : 2 • 3 = 4200 (п.) — виготовлено пар чоловічого взуття.

2) 2800 + 4200 = 7000 (п.) — виготовлено пар чоловічого і жіночого

взуття разом.

3)  8000 – 7000 = 1000 (п.) — виготовлено пар дитячого взуття. 

Відповідь: фабрика виготовила 1000 пар дитячого взуття.

 

Контрольна робота № 15. Варіант 2.

Завдання 1.

4003 • 20 = (4000 + 3) • 20 = 4000 • 20 + 3 • 20 = 80 000 + 60 = 80 060

Завдання 2.

1/6 від 720 м становить

720 м : 6 • 1 = 720 м : 6 = (600 м + 120 м) : 6 = 600 м : 6 + 120 м : 6 = 100 м + 20 м = 120 м

Завдання 3. 

Якщо радіус кола дорівнює 3 см 5 мм, тоді 

3 см 5 мм • 2 = (3 см + 5 мм) • 2 = 6 см + 10 мм = 7 см – діаметр кола.

Завдання 4.

4 • 5 • 20 • 40 = (4 • 20) • (5 • 40)

Завдання 5.

6294 + 309 = 6603

+6294

   309

  6603

Завдання 6.  

Якщо а = 2464, то 406 • 10 + (9634 - а) : 2 = 4060 + (9634 – 2464) : 2 = 7645

_9634

  2464

  7170

7170 : 2 = (6000 + 1000 + 120 + 40 + 10) : 2 = 3000 + 500 + 60 + 20 + 5 = 3585

+ 4060

   3585

   7645

Завдання 7.  

За течією моторний човен проплив 72 км за 4 год. Цю ж відстань проти течії човен подолав за 6 год. На скільки кілометрів за годину швидкість руху човна за течією більша від швидкості його руху проти течії?

Розв'язання.

1) 72 : 4 = 18 (км/год) — швидкість човна за течією річки.

2) 72 : 6 = 12 (км/год) — швидкість човна проти течії річки.

3) 18 – 12 = 6 (км/год) – на стільки швидкість за течію більша, ніж проти течії.

Відповідь: швидкість човна за течією на 6 км/год більша, ніж проти течії.

Завдання 8.

у бібліотеку привезли 4500 художніх, дитячих та науково-популярних книг. З них дитячих — 1200 книжок, що становить 4/5 кількості художніх. Скільки науково-популярних книг привезли в бібліотеку?

Розв'язання.

Якщо 1200 книжок уже становить 4/5 від кількості художніх книг, тоді

1) 1200 : 4 • 5 = 3000 (кн.) — привезли художніх книг.

2) 1200 + 3000 = 4200 (кн.) — привезли дитячих і художніх книг разом.

3) 4500 – 4200 = 300 (кн.) — привезли науково-популярних книг. 

Відповідь: у бібліотеку привезли 300 науково-популярних книг.