Інші завдання дивись тут...

ЯК ОДИН РАК ЗМІНИВ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ (Радой Кіров)

Виконай завдання,

1.Текст "Як один рак змінив життя на землі" — це ...

А легенда                  В літературна казка.

Б народна казка          Г оповідання

 

2. Хто є головним героєм твору?

А Рак      Б сонечко       В люди     Г діти

 

3. Коли відбулися події, описані в тексті?

А навесні      Б восени       В влітку      Г вранці

 

4. Чому люди почали жити навпаки?

А Бо сонечко свій шлях навпаки перемінило

Б бо сонечко зійшло на сході

В бо сонечко зійшло на заході

Г бо сонечко зникло

 

5. Кому жити навпаки було найважче?

А Старшим людям    Б дітям      В молоді     Г птахам

 

6. Доповни речення "І пожаліло сонечко... "

А людей     Б малят      В старців       Г птахів

 

7. Поясни значення слів.

Збагнути — зрозуміти.

Волати - кричати.

Немов корова язиком злизала - зникло.

 

8. Яка головна думка казки? Запиши.

Задумуватись над своїми вчинками, щоб не наробити лиха, прагнути до нових вершин. 

 

9. Випиши із твору речення, в якому йдеться проте, коли на землі життя появилось.

Так ми сягнемо первісної ери, — зітхали люди, — і повернемось в печери.

 

10. З'єднай стрілочками частини речень.

А все, чого у школі їх навчали, немов корова язиком злизала.

Нехай життя іде у звичний спосіб!

Про жарт невдалий згадувать не будем!

 

11. Склади і запиши два питання до тексту.

Що помітило сонце літнього ранку?

Що зробило сонечко?

Чому людям стало страшно жити?

 

 

12. Уяви собі, що ти потрапив у казку. Що б ти сказав сонечку?

Якби я потрапив у казку, я б познайомився із сонечком. Воно приносить радість, коли зранку стає над горизонтом. А ще би попрохав сонечко не ламати давніх звичаїв. Я уже був малям, тому мені цікаво рости, іти в наступний клас. А сонечко буде освітлювати мені цей невідомий шлях.   

Інші завдання дивись тут...