Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота № 4. 

Варіант 1.

Завдання 1. Запис є виразом: 

А 4 + 5 = 9  (рівняння)

Б 4 + 5      (вираз)

В 4 < 5       (нерівність)

 

Завдання 2. У якому рядку наведено зручний спосіб обчислення виразу 67 + 76 + 33 + 24?

А 67 + 76 + 33 + 24 = (67 + 76) + (33 + 24) = 200 

Б 67 + 76 + 33 + 24 = (67 + 33) + (76 + 24) = 100 + 100 = 200 

В 67 + 76 + 33 + 24 = (67 + 24) + (76 + 33) = 200

 

Завдання 3. Циліндр зображено на рисунку

А куля

Б циліндр

В коло

 

Завдання 4. Пронумеруй порядок дій у виразі 25 — (18 + 3 • 4) : 5.

1) 3 • 4

2) 18 + □

4) 25 — □

3) □ : 5

 

Завдання 5. Задача з її розв'язанням однакового кольору.

Горобець за 2 год польоту подолав 78 км. З якою швидкістю летів горобець?

Розв'язання.

78 : 2 = 39 (км/год) — швидкість горобця.

78 + 2 = 80                   

Швидкість голуба 78 км/год. Яку відстань він подолає за 2 год, якщо летітиме з такою самою швидкістю?

Розв'язання.

78 • 2 = 156 (км) — подолає відстань за 2 год.

78 : 2 = 39

Спочатку автомобіль рухався зі швидкістю 78 км/год, а потім поїхав на 2 км/год швидше. Якою стала швидкість автомобіля?

Розв'язання.

78 + 2 = 80 (км/год) — стала швидкість автомобіля.

78 • 2 = 156

 

Завдання 6. Знайди значення виразів письмово. Нагадаємо, що

1 т = 10 ц = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 м = 100 см, 1 год = 60 хв.

70 т — 489 ц 35 кг = 21065 кг = 210 ц 65 кг або 21 т 65 кг

489 ц 35 кг = 489 ц + 35 кг = 489 • 100 кг + 35 кг = 48900 кг + 35 кг = 48935 кг

або

_70000 кг

 48935 кг

 21065 кг 

або

_70000

  48935

  21065 (кг)

Скільки центнерів у 21065 кг?

Міркуємо так. 100 кг = 1 ц. Отже, у 100 кг стільки центнерів, скільки сотень у числі 21065, тобто 210, тому 21065 кг = 210 ц 65 кг.

Скільки тонн у 21065 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1000 кг стільки тонн, скільки тисяч у числі 21065, тобто 21, тому 21065 кг = 21 т 65 кг. 

 

З год 58 хв + 4 год 15 хв = (3 год + 4 год) + (58 хв + 15 хв) = 7 год + 73 хв =

= 7 год + 60 хв + 13 хв = 7 год + 1 год + 13 хв = 8 год 13 хв

або

   3 год 58 хв

+ 4 год 15 хв

   7 год 73 хв

   8 год 13 хв

Пояснення: 

7 год 73 хв = 7 год + 60 хв + 13 хв = 7 год + 1 год + 13 хв = 8 год + 13 хв = 8 год 13 хв

 

6 ц 8 кг • 703 = (6 ц + 8 кг) • 703 =(6 • 100 кг + 8 кг• 703 =(600 кг + 8 кг) • 703 =

= 608 кг • 703 = 427 424 кг = 427 000 кг + 400 кг + 24 кг = 427 т 4 ц 24 кг  

або

6 ц 8 кг = 6 ц + 8 кг = • 100 кг + 8 кг = 608 кг

х   608

    703

   1824

4256   

427424 (кг)

Скільки тонн у 427424 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1000 кг стільки тонн, скільки тисяч у числі 427424, тобто 427, тому 427424 кг = 427 т 424 кг. 

Скільки центнерів у 424 кг?

Міркуємо так. 100 кг = 1 ц. Отже, у 100 кг стільки центнерів, скільки сотень у числі 424, тобто 4, тому 424 кг = 4 ц 24 кг.

Отримуємо, що 427424 кг = 427 т 4 ц 24 кг.

 

25 м 83 см : 7 см = (25 м + 83 см) : 7 см = (25 • 100 см  + 83 см) : 7 см =

(2500 см  + 83 см) : 7 см = 2583 см : 7 см = (2100 см + 420 см + 63 см):7 см =

= 2100 см : 7 см + 420 см : 7 см + 63 см : 7 см = 300 + 60 + 9 = 369

або

25 м 83 см = 25 • 1 м + 83 см = 25 • 100 см + 83 см = 2500 см + 83 см = 2583 см

_ 2583|7 

  21     369

   48

   42

    63

    63

     0

Завдання 7. Сім'я має на рахунку в банку 20 000 грн. Частину грошей планує витратити на покупку телевізора й нетбука. Ціна телевізора — 5000 грн, що становить 4/5  вартості нетбука. Скільки грошей залишиться на рахунку сім'ї в банку після придбання нової техніки?

Розв'язання.

Якщо 5000 грн уже становить 4/5 від вартості нетбука, тоді 

1) 5000 : 4 • 5 = (4000 + 800 + 200) : 4 • 5 = (4000 : 4 + 800 : 4 + 200 : 4) • 5 =

= (1000 + 200 + 50) • 5 = 1000 • 5 + 200 • 5 + 50 • 5 = 5000 + 1000 + 250 =

= 6250 (грн) — вартість нетбука.

2) 5000 + 6250 = 11 250 (грн) — вартість покупки.

3) 20 000 — 11 250 = 8 750 (грн) — залишиться грошей на рахунку.

Відповідь: після придбання нової техніки на рахунку сім'ї залишиться 8 750 гривень.

 

Контрольна робота № 4. 

Варіант 2.

Завдання 1. Запис є виразом:

А 14 : 7 = 2  (рівняння)

Б 14 > 7   (нерівність) 

В 14 : 7   (вираз)

 

Завдання 2. У якому рядку наведено зручний спосіб обчислення виразу 48 + 57 + 52 + 43?

А 48 + 57 + 52 + 43 = (48 + 43) + (57 + 52) = 200 

Б 48 + 57 + 52 + 43 = (48 + 52) + (57 + 43) = 100 + 100 = 200 

В 48 + 57 + 52 + 43 = (48 + 57) + (52 + 43) = 200

 

Завдання 3. Зображено піраміду на рисунку

А трикутник

Б конус

В піраміда.

 

Завдання 4. Пронумеруй порядок дій у виразі 90 + (68 — 21 : 7) • 5.

4) 90 + □

2) 68 — □

1) 21 : 7 

3) □ • 5

 

Завдання 5. Задача з її розв'язанням однакового кольору.

640 м бджола пролетіла за 2 хв. З якою швидкістю летіла бджола?

Розв'язання.

640 : 2 = 320 (м/хв) — швидкість бджоли.

640 — 2 = 638                        

Літак летів 2 год зі швидкістю 640 км/год. Яку відстань подолав літак?

Розв'язання.

640 • 2 = (600 + 40) • 2 = 1200 + 80 = 1280 (км) — подолав відстань за 2 год.

640 : 2 = 320

До зупинки поїзд пройшов 640 км, а після зупинки — на 2 км менше. Скільки кілометрів пройшов поїзд після зупинки?

Розв'язання.

640 — 2 = 638 (км) — на стільки менше пройшов поїзд після зупинки, ніж до зупинки.

640 • 2 = 1280

 

Завдання 6. Знайди значення виразів письмово. Нагадаємо, що

1 т = 10 ц = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 год = 60 хв, 1 км = 1000 м = 100000 см, 1 м = 100 см

80 т — 267 ц 58 кг = 80 000 кг — 267 58 кг = 53 242 кг = 53 000 кг + 200 кг + 42 кг = 53 т 2 ц 42 кг

або

_ 80000 кг

  26758 кг

  53242 кг

_ 80000

  26758

  53242 (кг) = 53 т 2 ц 42 кг

Скільки тонн у 53242 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1000 кг стільки тонн, скільки тисяч у числі 53242, тобто 53, тому 53242 кг = 53 т 242 кг. 

Скільки центнерів у 242 кг?

Міркуємо так. 100 кг = 1 ц. Отже, у 100 кг стільки центнерів, скільки сотень у числі 242, тобто 2, тому 242 кг = 2 ц 42 кг.

Отримуємо, що 53242 кг = 53 т 2 ц 42 кг

 

8 год 35 хв — 6 год 57 хв = 1 год 38 хв 

8 год 35 хв = 7 год + 1 год + 35 хв = 7 год + 60 хв + 35 хв = 7 год 95 хв

7 год 95 хв — 6 год 57 хв = (7 год — 6 год) + (95 хв — 57 хв) = 1 год 38 хв 

або

_ 8 год 35 хв

  6 год 57 хв

  1 год 38 хв

Пояснення: 8 год 35 хв = 7 год + 1 год + 35 хв = 7 год + 60 хв + 35 хв = 7 год 95 хв

_ 7 год 95 хв

  6 год 57 хв

  1 год 38 хв

 

7 м 8 см • 306 = (7 м + 8 см)• 306 =(7• 1 м + 8 см)• 306 =(7• 100 см + 8 см)• 306 =

=(700 см + 8 см)• 306 = 708 см • 306 = 216 648 см = 2166 м + 48 см = 2 км 166 м 48 см

 або

х   708

     306

   4248

2124   

216648 (см)=2 км 166 м 48 см

Скільки кілометрів у 216648 см?

Міркуємо так. 100000 см = 1 км. Отже, у 100000 м стільки км, скільки сотень тисяч у числі 216648, тобто 2, тому 216648 см = 2 т 16648 см. 

Скільки метрів у 166648 см?

Міркуємо так. 100 см = 1 м. Отже, у 100 см стільки метрів, скільки сотень у числі 16648, тобто 166, тому 16648 см = 166 м 48 см.

Отримуємо, що 216648 см = 2 км 166 м 48 см

 

18 ц 9 кг : 9 кг = 201

18 ц 9 кг = 18 ц + 9 кг = 18 • 1 ц + 9 кг = 18 • 100 кг + 9 кг = 1800 кг + 9 кг = 1809 кг

1809 кг : 9 кг = (1800 кг + 9 кг) : 9 кг = 1800 кг : 9 кг + 9 кг : 9 кг = 200 + 1 = 201  

 або

18 ц 9 кг = 18 ц + 9 кг = 18 • 1 ц + 9 кг = 18 • 100 кг + 9 кг = 1800 кг + 9 кг = 1809 кг

_ 1809|9 

  18     201

      9

      9

      0

Завдання 7. Підприємство випустило 50 000 акцій. 9000 акцій придбала фірма «Весна», що становило 4/5 тих акцій, які придбала фірма «Пролісок». Решту акцій отримали працівники підприємства. Скільки акцій отримали працівники підприємства?

Розв'язання.

Якщо 9000 акцій уже ставить дріб 4/5 від інших акцій, тоді

1) 9000 : 4 • 5 = (8000 + 800 + 200) : 4 • 5 = (8000 : 4 + 800 : 4 + 200 : 4) • 5 =

=(2000 + 200 + 50) • 5 = 2000 • 5 + 200 • 5 + 50 • 5 = 10 000 + 1 000 + 250 =

= 11 250 (акц.) — придбала акцій фірма "Пролісок".

2) 9000 + 11 250 = 20 250 (акц.) — придбали акцій дві фірми.

3) 50 000 — 20 250 = 29 750 (акц.) — отримали акцій працівники підприємства.

Відповідь: працівники підприємства отримали 29 750 акцій.

Інші завдання дивись тут...