Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота № 5. 

Варіант 1.

Завдання 1. Цифр у записі частки чисел 389 114 : 506 

А 4 цифри 

Б 3 цифри 

В 2 цифри

Міркуємо так.

Шукаємо перше неповне ділене — це 3891, яке ділиться на 506, маємо одну цифру плюс ще дві цифри запису числа, що залишилися. У записі частки чисел 389 114 : 506 будемо мати 3 цифри.  

 

Завдання 2. Іменоване найбільше число

А 2 т 56 кг = 2 056 кг

Б 200 ц 56 кг = 20 056 кг

В 2 т 5 ц 6 кг = 2 506 кг

Міркуємо так.

2 т 56 кг = 2 т + 56 кг = 2 • 1 т + 56 кг = 2 • 1000 кг + 56 кг = 2000 кг + 56 кг =

= 2 056 кг

200 ц 56 кг = 200 • 1 ц + 56 кг = 200 • 100 кг + 56 кг = 20000 + 56 кг = 20 056 кг

2 т 5 ц 6 кг = 2 т + 5 ц + 6 кг = 2 • 1000 кг + 5 • 100 кг + 6 кг =

= 2 000 кг + 500 кг + 6 кг = 2 506 кг  

 

Завдання 3. Автобус Київ—Черкаси, яким збираються їхати Андрійко з мамою, відправляється в рейс о 14 год 20 хв. На дорогу з дому до автовокзалу їм потрібно витратити 45 хв. О котрій годині найпізніше може вийти з дому Андрійко з мамою, щоб встигнути на автобус?

А 13 год 15 хв 

Б 13 год 35 хв 

В 12 год 35 хв

Міркуємо так.

Розв'язання.

14 год 20 хв — 45 хв =(13 год + 1 год + 20 хв) — 45 хв =

= (13 год + 60 хв + 20 хв)—45 хв = 13 год 80 хв — 45 хв =

= 13 год 35 хв — час виходу з дому.

або

14 год 20 хв = 13 год + 1 год + 20 хв = 13 год + 60 хв + 20 хв=

= 13 год + 80 хв=13 год 80 хв

_ 13 год 80 хв

    0 год 45 хв

   13 год 35 хвЗавдання 4. Висловлювання з відповідним виразом однакового кольору.

Різницю чисел 102 і 17 збільшили на частку чисел

 81 і 3.

(102 — 17) + 81 : 3

102 + 17 • 3 — 81            

До числа 102 додали добуток чисел 17 і 3, резуль-

тат зменшили на 81.

102 + 17 • 3 — 81

17 • (102 — 81) : З

17 помножили на різницю чисел 102 і 81, результат зменшили в 3 рази.

17 • (102 — 81) : З

(102 — 17) + 81 : З

 

Завдання 5. Пронумеруй по порядку пункти плану розв'язування задачі.

У фермерському господарстві за день зібрали 12 ящиків полуниці й 9 ящиків малини, усього — 279 кг ягід. Маса одного ящика з полуницею — 12 кг. На скільки важчий ящик з малиною за ящик з полуницею?

4) На скільки важчий ящик з малиною за ящик з полуницею?

1) Яка маса всіх ящиків з полуницею? 

3) Яка маса одного ящика з малиною? 

2) Яка маса всіх ящиків з малиною?

Міркуємо так.

Розв'язання.

1) 12 • 12 = 144 (кг) — маса всіх ящиків з полуницею.

2) 279 — 144 = 135 (кг) — маса всіх ящиків з малиною.

3) 135 : 9 = 15 (кг) — маса 1 ящика з малиною.

4) 15 — 12 = 3 (кг) — на стільки важчий ящик з малиною за ящик з полуницею.

Відповідь: ящик з малиною на 3 кг важчий за ящик з полуницею.

 

Завдання 6. 58 838 : (307 • 89 — 27 250) = 806

х   307

      89

   2763

 2456  

 27323

_ 27323

   27250

        73

_58838 | 73  

  584       806

     43

       0

     438

     438

        0

 

Завдання 7. Стільниця кухонного стола має форму прямокутника, довжина якого — 21 дм, а ширина складає 2/7 довжини. Для встановлення мийки в стільниці вирізали отвір у формі квадрата площею 16 дм2. Якою стала площа стільниці?

Розв'язання.

1) 21 : 7 • 2 = 6 (дм) — ширина стільниці.

2) 21 • 6 = 126 (дм2) — площа стільниці спочатку.

3) 126 — 16 = 110 (дм2) — стала площа стільниці.

Відповідь: площа стільниці стала 110 дм2.

 

Контрольна робота № 5. 

Варіант 2.

Завдання 1. Цифр у записі частки чисел 235 683 : 609

А 4 цифри 

Б 3 цифри 

В 2 цифри

Міркуємо так.

Шукаємо перше неповне ділене — це 2356, яке ділиться на 609, маємо одну  цифру плюс ще дві цифри запису числа, що залишилися. У записі частки чисел 235 683 : 609 будемо мати 3 цифри.  

 

Завдання 2. Найменше іменоване число

А 30 дм 47 мм = 3 047 мм

Б З0 047 мм 

В З0 м 47 см = 30 470 мм

Міркуємо так. 

30 дм 47 мм = 30 дм + 47 мм = 30 • 100 мм + 47 мм = 3000 мм + 47 мм =

= 3 047 мм

30 м 47 см = 30 м + 47 см = 30 • 1000 мм + 47 • 10 мм = 30 000 мм + 470 мм =

= 30 470 мм

 

Завдання 3. Бабуся чекає Максимка в гості в неділю о 12 год. На дорогу до бабусі хлопчикові треба витратити 4 год 25 хв. О котрій годині йому треба вийти з дому, щоб вчасно приїхати до бабусі?

А 8 год 35 хв 

Б 7 год 35 хв 

В 8 год 15 хв

Міркуємо так.

Розв'язання.

12 год — 4 год 25 хв = (11 год + 1 год) — 4 год 25 хв =

= 11 год 60 хв — 4 год 25 хв (11 год — 4 год) + (60 хв — 25 хв) =

= 7 год 35 хв — час виходу з дому.

або

12 год = 11 год + 1 год = 11 год + 60 хв = 11 год 60 хв

_11 год 60 хв

   4 год 25 хв 

   7 год 35 хв

 

Завдання 4. Висловлювання з відповідним виразом однакового кольору.

Добуток чисел 90 і 5 зменшили на частку чисел 132 і 4.

90 • 5 — 132 : 4

132 — 90 : 5 • 4         

Добуток числа 90 і суми чисел 4 і 5 зменшили на 132.

90 • (4 + 5) — 132

90 • 5 — 132 : 4

Від числа 132 відняли частку чисел 90 і 5, яку збільшили в 4 рази.

132 — 90 : 5 • 4

90 • (4 + 5) — 132

 

Завдання 5. Пронумеруй по порядку пункти плану розв'язування задачі.

За 7 наборів шахів та за 12 наборів шашок заплатили 1572 грн. Ціна набору шахів — 96 грн. На скільки гривень набір шахів дорожчий за набір шашок?

4). На скільки дорожчий набір шахів за набір шашок? 

1). Яка вартість усіх наборів шахів?

3). Яка ціна набору шашок?

2). Яка вартість усіх наборів шашок?

Міркуємо так.

Розв'язання.

1) 96 • 7 = 672 (грн) — вартість усіх наборів шахів.

2) 1572 — 672 = 900 (грн) — вартість усіх наборів шашок.

3) 900 : 12 = 75 (грн) — ціна набору шашок.

4) 96 — 75 = 21 (грн) — на стільки дорожчий набір шахів за набір шашок.

Відповідь: набір шахів на 21 грн дорожчий за набір шашок.

 

Завдання 6. 408 • (395 — 19 712 : 64) = 35 496

_19712 | 64  

 192       308

    51

     0

    512

    512

       0

_ 395

   308

    87

х  408

     87

  2856

3264

35496

 

Завдання 7. За дизайнерським задумом 2/9 площі стіни кімнати пофарбували у світло—зелений колір, а решту — в жовтий. Яка площа стіни жовтого кольору, якщо довжина кімнати — 12 м, а висота — 3 м?

Міркуємо так.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 12 • 3 = 36 (м2) — площа стіни кімнати.

2) 36 : 9 • 2  = 8 (м2) — площа стіни зеленого кольору.

3) 36 — 8 = 28 (м2) — площа стіни жовтого кольору.

2 спосіб.

1) 12 • 3 = 36 (м2) — площа стіни кімнати.

2) 9 — 2 = 7 (частин) — частин складає площа стіни жовтого кольору.

2) 36 : 9 • 7 = 28 (м2) — площа стіни жовтого кольору.

Відповідь: площа стіни жовтого кольору 28 м2.

Інші завдання дивись тут...