Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота № 6. 

Варіант 1.

Завдання 1. Значення виразу 3 год 48 хв + 5 год 57 хв 

А 9 год 5 хв 

Б 9 год 45 хв 

В 8 год 45 хв

Міркуємо так.

3 год 48 хв + 5 год 57 хв=(3 год + 5 год) + (48 хв + 57 хв)=8 год + 105 хв=

=8 год + 60 хв + 45 хв=8 год + 1 год + 45 хв=9 год 45 хв

або

+ 3 год 48 хв

   5 год 57 хв

   8 год 105 хв

   9 год 45 хв

Пояснення.

8 год 105 хв=8 год + 105 хв=8 год + 60 хв + 45 хв=8 год + 1 год + 45 хв=

=9 год 45 хв

 

Завдання 2. З 25 кг соняшнику одержують 18 кг насіння. Скільки кілограмів насіння можна одержати з 75 кг соняшнику? 

А 54 кг 

Б 3 кг 

В 100 кг

Міркуємо так.

25 кг соняшнику — 18 кг насіння.

75 кг соняшнику — ? кг насіння.

Розв'язання.

1) 75 : 25 = 3 (рази) — у стільки разів більше взяли соняшника.

2) 18 • 3 = 54 (кг) — можна одержати насіння.

Відповідь: з 75 кг соняшнику можна одержати 54 кг насіння.

 

Завдання 3. У якому рядку всі числа є розв'язками нерівності 4200 : а > 70? 

А 7, 10, 100 

Б З0, 40, 60 

В 6, 7, 10

Міркуємо так.

Розглянемо рівняння 

4200 : а = 70

а = 4200 : 70

а = 60

4200 : 60 = 70

Тепер можна записати так

4200 : а ˃ 4200 : 60

Частка більша там, де дільник менший, тому а < 60

Розв'язки 6, 7, 10.

 

Завдання 4. Вирази з однаковими значеннями без письмових обчислень однакового кольору.

27 • 16   15 • 2 • 14
34 • 15  27 • 17 — 27
15 • 28 34 • 10 + 34 • 5

Міркуємо так.

27 • 16 = 27 • (17 — 1) = 27 • 17 — 27

34 • 15 = 34 • (10 + 5) = 34 • 10 + 34 • 5 

15 • 28 = 15 • (2 • 14) = 15 • 2 • 14

 

Завдання 5. Порядок плану розв'язування задачі.

Настуся зробила коробочку для намистин, дно якої має форму прямокутника площею 66 см2. Довжина сторони коробочки — 11 см. Якої довжини треба взяти клейку стрічку, щоб один раз обгорнути нею стінки коробочки?

6) Записати відповідь на запитання задачі.

3) Знайти ширину дна коробочки за відомою площею і довжиною.

4) Скласти вираз на знаходження периметра прямокутника.

2) Визначити, чи є в умові задачі всі дані для знаходження периметра прямокутника.

5) Обчислити значення виразу на знаходження периметра прямокутника.

1) Визначити величину, яку необхідно знайти, щоб обчислити довжину клейкої стрічки для обгортання стінок коробочки.

Міркуємо так.

Розв'язання.

66 : 11 = 6 (см) — ширина коробочки.

Р = (11 см + 6 см) • 2 = 17 см • 2 = 34 см — периметр прямокутника.

 

Завдання 6. 204 • (603 — 34 103 : 67) = 19 176

_34103 | 67  

 335       509

    60

      0

     603

     603

        0 

_ 603

   509

     94

х   204

      94

    816

 1836  

 19176

 

Завдання 7. Катруся і Василько вийшли разом з музичної школи й пішли в протилежних напрямках, кожен до свого дому. Через 8 хв відстань між ними була 904 м. Василько рухався зі швидкістю 65 м/хв. З якою швидкістю йшла додому Катруся?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 904 : 8 = (800 + 80 + 24) : 8 = 113 (м/хв) — швидкість віддалення.

2) 113 — 65 = 48 (м/хв) — швидкість Катрусі.

2 спосіб

1) 65 •  8 = (60 + 5) •  8 = 520 (м) — відстань пройшов Василько.

2) 904 — 520 = 384 (м) — відстань пройшла Катруся.

3) 384 : 8 = (320 + 64): 8 = 40 + 8 = 48 (м/хв) — швидкість Катрусі.

Відповідь: Катруся йшла додому зі швидкістю 48 м/хв.

 

Контрольна робота № 6. 

Варіант 2.

Завдання 1. Значенням виразу 2 год 55 хв + 4 год 39 хв є число 

А 6 год 34 хв

Б 6 год 94 хв 

В 7 год 34 хв

Міркуємо так.

2 год 55 хв + 4 год 39 хв = (2 год + 4 год) + (55 хв + 39 хв) = 6 год + 94 хв =

= 6 год + 60 хв + 34 хв = 6 год + 1 год + 34 хв = 7 год 34 хв

або

+ 2 год 55 хв

   4 год 39 хв

   6 год 94 хв

   7 год 34 хв

Пояснення.

6 год 94 хв = 6 год + 94 хв = 6 год + 60 хв + 34 хв = 6 год + 1 год + 34 хв =

= 7 год 34 хв

 

Завдання 2. Із 32 кг свіжих яблук виходить 7 кг сушених. Скільки кілограмів сушених яблук можна отримати з 96 кг свіжих?

А 39 кг

Б 21 кг

В 128 кг

Міркуємо так.

32 кг свіжих яблук — 7 кг сушених яблук.

96 кг свіжих яблук — ? кг сушених яблук.

Розв'язання.

1) 96 : 32 = 3 (рази) — у стільки разів більше взяли свіжих яблук.

2) 7 • 3 = 21 (кг) — можна одержати сушених яблук.

Відповідь: з 96 кг свіжих яблук можна одержати 21 кг сушених яблук.

 

Завдання 3. Усі числа є розв'язками нерівності 5600 : а < 80 у рядку 

А 7, 10, 100

Б 10, 70, 80

В 80, 100, 700

Міркуємо так.

Розглянемо рівняння 

5600 : а = 80

а = 5600 : 80

а = 70

5600 : 70 = 80

Тепер можна записати так

5600 : а < 5600 : 70

Частка менша там, де дільник більший, тому

а ˃ 70

Розв'язки 80, 100, 700.

 

Завдання 4. Вирази з однаковими значеннями однакового кольору.

47 • 19 64 • 10 + 64 • З
64 • 13 35 • 2 • 21
35 • 42 47 • 20 — 47

Міркуємо так.

47 • 19 = 47 • (20 — 1) = 47 • 20 — 47 • 1 = 47 • 20 — 47 

64 • 13 = 64 • (10 + 3) = 64 • 10 + 64 • 3

35 • 42 = 35 • (2 • 21) = 35 • 2 • 21

 

Завдання 5. Пронумеруй по порядку пункти плану розв'язування задачі.

Щоб зробити майданчик для паркування іграшкових машин, Івасик узяв дошку прямокутної форми площею 84 см2 і шириною 7 см. Для кріплення огорожі він забив у кожному кутку дошки по цвяху. Якої довжини дріт треба відрізати Івасикові, щоб один раз обвести його навколо цвяхів по краю дошки?

3) Знайти довжину дошки за відомою площею і шириною.

6) Записати відповідь на запитання задачі.

2) Визначити, чи є в умові задачі всі дані для знаходження периметра прямокутника.

5) Обчислити значення виразу для знаходження периметра прямокутника.

4) Скласти вираз на знаходження периметра прямокутника.

1) Визначити величину, яку необхідно знайти, щоб обчислити довжину дроту для обведення навколо цвяхів по краю дошки.

Міркуємо так.

Розв'язання.

84 : 7 = 12 (см) — довжина майданчика.

Р = (7 см + 12 см) • 2 = 17 см • 2 = 34 см — периметр прямокутника.

 

Завдання 6. 307 • (31 408 : 52 — 539) = 19 955

_31408 | 52  

 312       604

    20

      0

     208

     208

        0

_ 604

   539

     65

х  307

     65

  1535

 1842

 19955

 

Завдання 7. Соломійка та Марко вийшли разом з книжкової виставки й пішли в протилежних напрямках, кожен до свого дому. Через 7 хв відстань між ними була 798 м. Марко йшов зі швидкістю 64 м/хв. З якою швидкістю йшла додому Соломійка?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 798 : 7 = (700 + 70 + 28) : 7 = 114 (м/хв) — швидкість віддалення.

2) 114 — 64 = 50 (м/хв) — швидкість Соломійки.

2 спосіб

1) 64 • 7 = (60 + 4) • 7 = 448 (м) — пройшов Марко.

2) 798 — 448 = 350 (м) — пройшла Соломійка.

3) 350 : 7 = 50 (м/хв) — швидкість Соломійки.

Відповідь: Соломійка йшла додому зі швидкістю 50 м/хв.

Інші завдання дивись тут...

  • Юля
    Сайт супер написала на 11
    20 травня 2021 15:39