Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота № 8 

Варіант 1.

Завдання 1. 

+ 60573

   31258 

   91831

Перевірка.

_ 91831

  31258

  60573

Перевірка.

_ 91831

   60573

   31258

 

_ 462325

    18986

   443339

Перевірка.

+ 443339

    18986

   462325

 

х  437

     62

   874

2622 

27094

Перевірка.

_27094 | 62   

 248        437

   229

   186

     434

     434

        0

Перевірка.

_ 27094 | 437

  2622      62

     874

     874

        0 

 

Завдання 2. Установи порядок дій і знайди значення виразу.

     3            1             2

387 + (4599 — 599) : а, якщо а = 8.

Якщо а=8, тоді 387 + (4599 — 599) : а=387 + (4599 — 599) : 8=

= 387 + 4000 : 8 = 387 + 500 = 887

 

Завдання 3. Порівняй іменовані числа.

45 кг 560 г < 34 ц  

26 км 35 м ˃ 2635 м

З доби ˃ 68 год 

Міркуємо так.

34 ц = 34 • 100 кг = 3400 кг, а  45 кг 560 г < 3400 кг 

26 км 35 м = 26 км + 35 м = 26 • 1 000 м + 35 м = 26 035 м,

а 26 035 м ˃ 2 635 м 

3 доби = 3 • 24 год = 72 год, а 72 год ˃ 68 год.

 

Завдання 4. Два друга Андрій і Марко поклали на рахунки в різні банки по 5000 грн кожен. Через десять років сума на рахунку Андрія збільшилася на чверть від початкової суми, а на рахунку Марка — на 2/5. Хто з друзів вигідніше вклав гроші, і на скільки гривень більшим був його дохід?

Розв'язання.

1) 5000 : 4 • 1 = 1250 (грн) — збільшена сума вкладу Андрія.

2) 5000 : 5 • 2 = 2000 (грн) — збільшена сума вкладу Марка.

3) 2000 — 1250 = 750 (грн) — на стільки більшим був дохід Марка, ніж Андрія.

Відповідь: Марко вигідніше вклав гроші, його дохід був більшим на 750 грн.

 

Завдання 5. Довжина першої сторони трикутника — 8 см 6 мм, другої 5 см 8 мм, а периметр — 19 см. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжині третьої сторони трикутника.

Розв'язання.

+ 8 см 6 мм 

   5 см 8 мм

 14 см 4 мм — довжина двох сторін трикутника.

 

_ 19 см 0 мм

   14 см 4 мм

     4 см 6 мм — довжина третьої сторони.

Відповідь: довжина третьої сторони 4 см 6 мм.

 

Завдання 6. Всі можливі чотирицифрові числа із цифр 4,6.

Розвязання.

Цифри можуть повторюватися.

1) Побудуємо схему-дерево для всіх комбінацій з цифрою 4 на першому місці.

                        4

          4                           6 

   4           6                4          6

4    6      4   6            4   6     4  6

Маємо 7 комбінацій чотирицифрових чисел з цифрою 4 на першому місці, щоб були дві цифри 4,6: 4446, 4464, 4466, 4644, 4646, 4664, 4666.

2) Побудуємо схему-дерево для всіх комбінацій з цифрою 6 на першому місці.

                        6

          4                           6 

   4           6                4          6

4    6      4   6            4   6      4  6

Маємо 7 комбінацій чотирицифрових чисел з цифрою 6 на першому місці, щоб були дві цифри 4,6: 6444, 6446, 6464, 6466, 6644, 6646, 6664.

Отже, разом маємо 14 комбінацій: 4446, 4464, 4466, 4644, 4646, 4664, 4666, 6444, 6446, 6464, 6466, 6644, 6646, 6664.

Відповідь: 4446, 4464, 4466, 4644, 4646, 4664, 4666, 6444, 6446, 6464, 6466, 6644, 6646, 6664.

 

 

Контрольна робота № 8 

Варіант 2.

Завдання 1. 

+ 82076

   38977

  121053

Перевірка.

_ 121053

    38977

    82076

Перевірка.

_ 121053

    82076

    38977

 

_ 760052

    79859 

  680193

Перевірка.

+ 680193

    79859

   760052

 

х   738

      83

   2214

 5904  

 61254

Перевірка

_61254| 83  

 581      738

   315

   249

     664

     664

        0

 

Завдання 2. Установи порядок дій і знайди значення виразу.

      3              1        2

674 — (3749 — 249) : а, якщо а = 7.

Якщо а=7, тоді 674 — (3749 — 249) : а = 674 — (3749 — 249) : 7 =

= 674 — 3500 : 7 = 674 — 500 = 174

 

Завдання 3. Порівняй іменовані числа. 

67 ц ˃ 63 кг 340 г 

4578 м < 45 км 78 м 

78 хв ˃ 1 год 8 хв

Міркуємо так.

67 ц = 67 • 100 кг = 6700 кг, а 6700 кг ˃ 63 кг 340 г

45 км 78 м = 45 км + 78 м = 45 • 1000 м + 78 м = 45 000 м + 78 м =

= 45 078 м, а 4578 м < 45 078 м

1 год 8 хв = 60 хв + 8 хв = 68 хв,  а 78 хв ˃ 68 хв.

 

Завдання 4. За переказ грошей клієнт повинен заплатити банку 1/40 від суми переказу. Яку решту отримає клієнт, якщо він подав у касу 3600 грн для переказу на суму 3400 грн?

Розв'язання.

1) 3400 : 40 • 1 = 85 (грн) — оплата за переказ.

2) 3400 + 85 = 3485 (грн) — уся оплата.

3) 3600 — 3485 = 115 (грн) — решта.

Відповідь: клієнт отримає 115 грн решти.

 

Завдання 5. Довжина першої сторони трикутника — 9 см 5 мм, другої 5 см 7 мм, а периметр — 21 см 4 мм. Побудуй відріз довжина якого дорівнює довжині третьої сторони трикутника.

Розв'язання.

+ 9 см 5 мм

   5 см 7 мм 

 15 см 2 мм — довжина двох сторін трикутника.

 

_ 21 см 4 мм 

   15 см 2 мм

    6 см 2 мм — довжина третьої сторони.

Відповідь: довжина третьої сторони 6 см 2 мм.

 

Завдання 6. Склади всі можливі чотирицифрові числа із цифр 5, 7.

Розв’язання. 

Склади всі можливі чотирицифрові числа із цифр 5, 7.

Цифри можуть повторюватися.

1) Побудуємо схему-дерево для всіх комбінацій з цифрою 5 на першому місці.

                        5

          5                           7 

   5           7                5          7

5    7      5   7            5   7      5  7

Маємо 7 комбінацій чотирицифрових чисел з цифрою 5 на першому місці, щоб були дві цифри 5,7: 5557, 5575, 5577, 5755, 5757, 5775, 5777.

2) Побудуємо схему-дерево для всіх комбінацій з цифрою 7 на першому місці.

                        7

          5                           7 

   5           7                5          7

5    7      5   7            5   7      5  7

Маємо 7 комбінацій чотирицифрових чисел з цифрою 7 на першому місці, щоб були дві цифри 5,7: 7555, 7557, 7575, 7577, 7755, 7757, 7775.

Отже, разом маємо 14 комбінацій: 5557, 5575, 5577, 5755, 5757, 5775, 5777, 7555, 7557, 7575, 7577, 7755, 7757, 7775.

Відповідь: 5557, 5575, 5577, 5755, 5757, 5775, 5777, 7555, 7557, 7575, 7577, 7755, 7757, 7775.

Інші завдання дивись тут...