Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота № 9 

Варіант 1.

Завдання 1. 

7511 • 0 + 594 = 594

(3475 — 475) • (765 — 765) = 0

 

Завдання 2. 

67 • (1111 — 61 104 : 76) = 20 569

_61104 | 76

 608      804 

    30

     0

    304

    304

       0

_ 1111

    804

    307

х   307

      67

   2149 

 1842  

 20569

 

(8 т 6 кг — 15 ц 28 кг) • 2 = 12956 кг = 12 т 9 ц 56 кг

8 т 6 кг = 8 т + 6 кг = 8 • 1000 кг + 6 кг = 8000 кг + 6 кг = 8 006 кг

15 ц 28 кг = 15 ц + 28 кг = 15 • 100 кг + 28 кг = 1500 кг + 28 кг = 1528 кг

_8006 кг

 1528 кг

 6478 кг

х 6478 кг

       2

 12956 кг

Скільки тонн у 12956 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1000 кг стільки тонн, скільки тисяч у числі 12956, тобто 12, тому 12956 кг = 12 т 956 кг.

Скільки центнерів у 956 кг?

Міркуємо так. 100 кг = 1 ц. Отже, у 100 кг стільки центнерів, скільки сотень у числі 956, тобто 9, тому 956 кг = 9 ц 56 кг.

Отримуємо, що 12956 кг = 12 т 9 ц 56 кг.

Можна міркувати ще й так:

12956 кг = 12000 кг + 900 кг + 56 кг = 12 т + 9 ц + 56 кг = 12 т 9 ц 56 кг

 

Завдання 3. 

1 год 12 хв = 72 хв 

968 дм ˃ 9 м 7 дм

8 т 53 кг ˃ 75 ц 3 кг

Міркуємо так.

1 год 12 хв = 60 хв + 12 хв = 72 хв, а 72 хв = 72 хв 

9 м 7 дм = 9 м + 7 дм = 9 • 10 дм + 7 дм = 97 дм, а 968 дм ˃ 97 дм

8 т 53 кг = 8 т + 53 кг = 8 • 10 ц + 53 кг = 80 ц 53 кг, а 80 ц 53 кг ˃ 75 ц 3 кг

 

Завдання 4. Серед поданих рівнянь вибери й розв'яжи рівняння на знаходження невідомого дільника (ділене : дільник = частка).

1626 : х = 3 

Ь : 24 = 45

а — 569 = 231 

43 • с = 516

 

1626 : х = 3

х = 1626 : 3

х = 542

 

Завдання 5. Лісова ділянка прямокутної форми має довжину 60 м, а ширину — 40 м. 3/8 площі ділянки займають берези, а решту — дуби. Яку площу лісової ділянки займають дуби?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 60 • 40 = 2400 (м2) — площа ділянки.

2) 2400 : 8 • 3 = 300 • 3 = 900 (м2) — площу займають берези.

3) 2400 — 900 = 1500 (м2) — площу займають дуби.

2 спосіб

1) 60 • 40 = 2400 (м2) — площа ділянки.

2) 8 — 3 = 5 (частин) — частини площі під дубами.

3) 2400 : 8 • 5 = 300 • 5 = 1500 (м2) — площу займають дуби.

Відповідь: дуби займають 1500 м2.

 

Завдання 6. Побудуй два різних прямокутники, периметр кожного з яких дорівнює 18 см.

Міркуємо так.

18 : 2 = 9 (см) - півпериметр прямокутника, або сума довжини і ширини прямокутника.

8 + 1 = 9, тому сторони прямокутника можуть бути рівними 8 см і 1 см.

7 + 2 = 9тому сторони прямокутника можуть бути рівними 7 см і 2 см.

6 + 3 = 9тому сторони прямокутника можуть бути рівними 6 см і 3 см. 

5 + 4 = 9, тому сторони прямокутника можуть бути рівними 5 см і 4 см.

Розв'язання.

(5 см + 4 см) • 2 = 18 см 

(7 см + 2 см) • 2 = 18 см

 

 

Контрольна робота № 9 

Варіант 2.

Завдання 1. 

54 282 : 83 • 0 = 0 

356 + (237 • 24 — 24 • 237) = 356 + 0 = 356

 

Завдання 2. 

(471 345 : 67 — 6956) • 306 = 24 174

_471345 | 67___

 469         7035

    23

     0

    234

    201

     335

     335

        0

_ 7035

   6956

      79

х   306

      79

   2754

 2142  

 24174

З • (5 т 20 кг — 4 ц 58 кг) = 136 ц 86 кг = 13 т 6 ц 86 кг

5 т 20 кг = 5 т + 20 кг = 5 • 1 т + 20 кг = 5 • 10 ц + 20 кг = 50 ц 20 кг

_50 ц 20 кг

   4 ц 58 кг

 45 ц 62 кг

х 45 ц 62 кг

           3

 136 ц 86 кг 

Скільки тонн у 136 ц?

Міркуємо так. 10 ц = 1 т. Отже, у 10 ц стільки тонн, скільки десятків у числі 136, тобто 13, тому 136 ц = 13 т 6 ц.

Отримуємо,  що 136 ц 86 кг = 13 т 6 ц 86 кг.

 

 

 

Завдання 3. Порівняй іменовані числа.

6 хв 3 с < 603 с

4 т 26 кг < 42 ц 6 кг

7 км 35 м ˃ 735 м

Міркуємо так.

6 хв 3 с = 6 хв + 3 с = 6 • 60 с + 3 с = 360 с + 3 = 363 с, а 363 с < 603 с

4 т 26 кг = • 1 т + 26 кг = 4 • 10 ц + 26 кг = 40 ц 26 кг,

а 40 ц 26 кг < 42 ц 6 кг

7 км 35 м = 7000 м + 35 м = 7 035 м, 7 035 м ˃ 735 м

 

Завдання 4. Серед поданих рівнянь вибери й розв'яжи рівняння на знаходження невідомого діленого (ділене : дільник = частка).

6714 : х = 9                         Ь — 457 = 343 

а : 24 = 38                          348 + с = 700

а : 24 = 38

а = 38 • 24 

а = 912

 

х38

  24

152

76  

912

 


Завдання 5.
Сад прямокутної форми має довжину 70 м, а ширину — 50 м. 3/4 площі саду займають яблуні, а решту — сливи. Яку площу саду займають сливи?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 70 • 50 = 3500 (м2) — площа ділянки.

2) 3500 : 4 • 3 = 2625 (м2) — площа під яблунями.

3) 3500 — 2625 = 875 (м2) — площа під сливами.

2 спосіб

1) 70 • 50 = 3500 (м2) — площа ділянки.

2) 4 — 3 = 1 (частин) — частина площі під сливами.

3) 3500 : 4 • 1 = 875 (м2) — площа під сливами.

Відповідь: сливи займають 875 м2.

 

Завдання 6. Побудуй два різних прямокутники, периметр кожного з яких  дорівнює 16 см.

Міркуємо так.

16 : 2 = 8 (см) - півпериметр прямокутника, або сума довжини і ширини прямокутника.

7 + 1 = 8, тому сторони прямокутника можуть бути рівними 7 см і 1 см.

6 + 2 = 8тому сторони прямокутника можуть бути рівними 6 см і 2 см.

5 + 3 = 8тому сторони прямокутника можуть бути рівними 5 см і 3 см. 

(7 см + 1 см) • 2 = 16 см 

(6 см + 2 см) • 2 = 16 см 

Інші завдання дивись тут...

 • Настя
  Класно....
  27 березня 2017 18:38
 • Ярина
  може бути
  Класно
  9 травня 2017 09:41
 • Луныыч
  Класс очень помогло на котрольной
  28 травня 2023 16:18