Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота № 11

Варіант 1.

Завдання 1. 

5/6 год < 56 хв 

9 год = 3/8 доби 

4/5 м < 45 см

Міркуємо так. 

5/6 год = 60 хв : 6 • 5 = 50 хв, а 50 хв < 56 хв.

3/8 доби = 24 год : 8 • 3 = 9 год, а 9 год = 9 год.

4/5 м = 100 см : 5 • 4 = 80 см, а 80 см ˃ 45 см

 

Завдання 2. 21 780 : 36 + (483 • 709 — 93 585) = 249 467

_21780 | 36

 216      605

    18

     0

    180

    180

      0   

х     483

      709

    4347

3381

342447

_ 342447

    93585

  248862

+ 248862

       605

   249467

 

Завдання 3. Смартфон коштував 5748 грн. За акцією вихідного дня його ціна зменшилася на чверть. Скільки грошей уторгував магазин у неділю за такі смартфони, якщо їх було продано 79?

Розв'язання.

1) 5748 : 4 = 1437 (грн) — знижка на смартфон.

2) 5748 — 1437 = 4311 (грн) — ціна смартфона після знижки.

3) 4311 • 79 = 340 569 (грн) — грошей вторгував магазин.

_5748 | 4

 4        1437

 17

 16

  14

  12

   28

   28

    0

_ 5748

  1437

  4311

х  4311

      79

  38799

30177

340569

Відповідь: магазин вторгував 340 569 гривень.

 

Завдання 4. Частка невідомого числа й 18 дорівнює різниці чисел 232 і 200.

х : 18 = 232 — 200

х : 18 = 32

х = 32 • 18

х = 576

576 : 18 = 32

32 = 32

х 32

  18

256

32

576

576 | 18

54     32

 36

 36

  0  

 

Завдання 5. Площа прямокутника — 85 см2, його ширина — 5 см. На скільки ширина прямокутника менша за його довжину?

Розв'язання.

1) 85 : 5 = (50 + 35) : 5 = 17 (см) — довжина прямокутника.

2) 17 — 5 = 12 (см) — на стільки ширина прямокутника менша за його ширину.

Відповідь: ширина прямокутника на 12 см менша за його довжину.

 

Завдання 6. 

+ 4567

   6428

  10995

_ 4687 

  2495

  2192

Міркуємо так.

+ □56□

   64□8

 □0□95

+4567

  6428

10995 

7 + 8 = 10 + 5

9 — 6 — 1 = 2

5 + 4 = 9

10 — 6 = 4

Міркуємо так.

_  4□8□

   24□5

   □192

_ 4687 

  2495

  2192

7 — 5 = 2

18 — 9 = 9

1 + 4 + 1 = 6

4 — 2 = 2

 

Контрольна робота № 11

Варіант 2.

Завдання 1. 

3/4 хв ˃ 34 с 

5/8 доби = 15 год 

2/5 км ˃ 250 м

Міркуємо так.

3/4 хв = 1 хв : 4 • 3 = 60 с : 4 • 3 = 45 с, а 45 с ˃ 34 с 

5/8 доби = 1 доба : 8 • 5 = 24 год : 8 • 5 = 15 год, а 15 год = 15 год

2/5 км = 1 км : 5 • 2 = 1000 м : 5 • 2 = 400 м, а 400 м ˃ 250 м

 

Завдання 2. 305 • (804 — 22 592 : 32) + 45 397 = 75 287

_22596 | 32 

 224       706

    19

     0

    196

    196

       0

_804 

 706

  98

х   305

      98

   2440

 2745

 29890

+ 29890

   45397

   75287

 

Завдання 3. У фірмовому магазині ціна нетбука менша на п'яту частину ціни такого самого нетбука в супермаркеті. Скільки грошей повинен виділити благодійний фонд на придбання у фірмовому магазині 42 нетбуків для школи, якщо ціна нетбука в супермаркеті — 7260 грн?

Розв'язання.

1) 7260 : 5 = 1452 (грн) — п'ята частина ціни.

2) 7260 — 1452 = 5808 (грн) — ціна нетбука у фірмовому магазині.

3) 5808 • 42 = 243 936 (грн) — повинене виділити грошей фонд.

_7260 | 5

 5       1452

 22

 20

  26

  25

   10

   10

    0  

_ 7260

  1452

  5808

х  5808

      42

  11616

23232

243936

Відповідь: благодійний фонд повинен виділити 243 936 грн.

 

Завдання 4. Добуток невідомого числа й 17 дорівнює сумі чисел 390 і 120.

х • 17 = 390 + 120

х • 17 = 510

х = 510 : 17 

х = 30

30 • 17 = (10 + 7) • 30 = 300 + 210 = 510 

510 = 510

 

Завдання 5. Площа прямокутника — 96 см2, його довжина — 16 см. На скільки довжина прямокутника більша за його ширину?

Розв'язання.

1) 96 : 16 = 96 : (2 • 8) = 96 : 2 : 8 = 48 : 8 = 6 (см) — ширина прямокутника.

2) 16 — 6 = 10 (см) — на стільки довжина прямокутника більша за його ширину.

Відповідь: довжина прямокутника на 10 см більша за його ширину.

 

Завдання 6. 

+ 16448

    1847

   18295 

_ 4837

  2841

  1996

Міркуємо так.

+ 16□4□

    18□7

   □□295

+ 16448

    1847

   18295 

8 + 7 = 10 + 5

9 — 4 — 1 = 4

10 + 2 — 8 = 4

6 + 1 + 1 = 8

1 + 0 = 1

Міркуємо так.

_ 4□37

   □84□

   19□6

_ 4837

  2841

  1996

7 — 6 = 1

10 + 3 — 4 = 9

9 + 8 + 1 = 10 + 8

4 — 1 — 1 = 2

Інші завдання дивись тут...