Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота № 2. 

Варіант 1.

Завдання 1. Сумою розрядних доданків числа 503 046 є вираз 

А 50 000 + 3 000 + 40 + 6 

Б 500 000 + 3 000 + 40 + 6 

В 503 000 + 40 + 6

 

Завдання 2. 3/5 дорівнює 75 від числа 

А 45 

Б 125 

В 25

Міркуємо так.

Якщо 75 уже є дробом 3/5, тоді більше число шукаємо так

75 : 3 • 5 = (60 + 15) : 3 • 5 = (20 + 5) • 5 = 100 + 25 = 125

 

Завдання 3. Таке саме значення, що й частка 836 : 4, має вираз

А 800 : 4 - 36 : 4 

Б 800 + 36 : 4 

В 800 : 4 + 36 : 4 = (800 + 36) : 4 = 836 : 4

 

Завдання 4. Задача з виразом, який є її розв'язанням, однакового кольору.

У 7 однакових коробках лежить Ь олівців. Скільки олівців

у 6 таких самих коробках?

Розв'язання.

1) Ь : 7 (ол.) - олівців у 1 коробці.

2) Ь : 7 • 6 (ол.) - олівців у 6 коробках. 

(7 • b) : 6                 

Швидкість сокола Ь м/с, а орла — на 7 м/с більша. Яку 

відстань подолає орел за 6 с?

Розв'язання.

1) (Ь + 7) (м/с) - швидкість орла.

2) (Ь + 7) • 6 (м) - подолає відстань за 6 с.

Ь : 7 • 6

Город має прямокутну форму. Його довжина — 7 м, а

ширина — b м. 1/6 площі городу засадили помідорами.

Яка площа городу відведена під помідори?

Розв'язання.

1) (7 • Ь) (м2) - площа городу.

2) (7 • Ь) : 6 (м2) - площа городу під помідорами. 

(b + 7) • 6            

 

 

Завдання 5. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.

2 26 • 8 - 13 • 5 

1 26 • 4 - 13 • 5

3 26 • 11 - 13 • 5

Міркуємо так. 

Зменшуване - Від'ємник = Різниця.

Оскільки від'ємник однаковий, то різниця більша, де більше зменшуване.

 

Завдання 6Від добутку чисел 608 і 76 відняти частку чисел 27812 і 68.

608 • 76 – 27812 : 68 = 45799

х  608

     76

  3648

4256  

46208

 

 

_27812 | 68

 272      409

    61

      0

    612

    612

       0

_46208

     409

  45799

 

 

 

 

 

Завдання 7. На пошиття костюмів дітям з танцювального ансамблю купили 3 сувої червоного атласу й 4 сувої білого, по 20 м у кожному. Скільки грошей витратили на покупку, якщо ціна 1 м атласу 89 грн?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 3 + 4 = 7 (с.) - купили сувоїв.

2) 20 • 7 = 140 (м) - купили всього атласу.

3) 89 • 140 = 12 460 (грн) - витратили грошей на покупку.

2 спосіб.

1) 20 • 3 = 60 (м) - купили червоного атласу.

2) 20 • 4 = 80 (м) - купили білого атласу.

3) 60 + 80 = 140 (м) - купили всього атласу.

4) 89 • 140 = 12 460 (грн) - витратили грошей на покупку.

Відповідь: на покупку витратили 12 460 грн.  

 

Контрольна робота № 2. 

Варіант 2.

Завдання 1. Сумою розрядних доданків числа 644 046 є вираз

А 600 000 + 40 000 + 400 + 6 

Б 600 000 + 40 000 + 40 + 6 

В 600 000 + 40 000 + 4000 + 40 + 6

 

Завдання 2. 3/7 дорівнює 105 від числа

А 245 

Б 45 

В 35

Міркуємо так.

Якщо 105 уже є дробом 3/7, тоді більше число шукаємо так

105 : 3 • 7 = (90 + 15) : 3 • 7 = (30 + 5) • 7 = 210 + 35 = 245

 

Завдання 3. Таке саме значення, що й добуток 429 • 5, має вираз

А 400 • 5 - 29 • 5 

Б 400 + 29 • 5 

В 400 • 5 + 29 • 5 = (400 + 29) • 5 = 429 • 5

 

Завдання 4. Задача з виразом, який є її розв'язанням, однакового кольору.

Швидкість орла — Ь км/год, а сокола — на 15 км/год

більша. Яку відстань подолає сокіл за 3 год?

Розв'язання.

1) Ь + 15 (км/год) - швидкість сокола.

2) (Ь + 15) • З (км) - відстань сокола за 3 год.

Ь : 3 • 15               

У 3 однакових коробках лежить Ь олівців. Скільки

олівців у 15 таких самих коробках?

Розв'язання.

1) Ь : 3 (ол.) - олівців у 1 коробці.

Ь : 3 • 15 (ол.) - олівців у 15 таких самих коробках.

(Ь • 3) : 15 

Довжина ділянки прямокутної форми — Ь м, а шири-

на — 3 м. 1/15 її площі засадили картоплею. Яка

площа ділянки, засадженої картоплею?

Розв'язання.

1) Ь • 3 (м2) - площа прямокутної ділянки.

2) (Ь • 3) : 15 (м2) - площа, засаджена картоплею.

(Ь + 15) • З

 

Завдання 5. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.

2 136 : 17 + 34 • 8

1 136 : 17 + 32 • 8

3 136 : 17 + 36 • 8

Міркуємо так. 

Доданок + Доданок = Сума

Сума більша, де більший доданок.

 

Завдання 6До добутку чисел 307 і 49 додати частку чисел 18113 і 59.

307 • 49 + 18113 : 59 = 15350

 

х  307

     49

  2763

1228  

15043

 

 

_18113 | 59

 177      307

    41

     0

    413

    413

      0

+15043

     307

  15350

 

 

 

 

 

Завдання 7. Для в'язання дитячих светрів майстерня закупила 4 коробки білої пряжі й 7 коробок блакитної, по 16 мотків у кожній. Скільки грошей витратили на придбання пряжі, якщо ціна одного мотка 90 грн?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) (4 + 7) = 11 (к.) - купили коробок пряжі.

2) 16 • 11 = 176 (м.) - купили всього мотків.

3) 90 • 176 = 15 840 (грн) - витратили грошей на придбання пряжі.

2 спосіб.

1) 16 • 4 = 64 (м.) - купили мотків білої пряжі .

2) 16 • 7 = 112 (м.) - купили мотків блакитної пряжі.

3) 64 + 112 = 176 (м.) - купили всього мотків.

4) 90 • 176 = 15 840 (грн) - витратили грошей на покупку.

Відповідь: на придбання пряжі витратили 15 840 грн.  

Інші завдання дивись тут...

  • Ан
    Круто... Спасибо огромное
    Good
    5 квітня 2018 12:38