Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота № 4. 

Варіант 1.

Завдання 1. Запис є виразом: 

А 4 + 5 = 9  (рівняння)

Б 4 + 5      (вираз)

В 4 < 5       (нерівність)

 

Завдання 2. У якому рядку наведено зручний спосіб обчислення виразу 67 + 76 + 33 + 24?

А 67 + 76 + 33 + 24 = (67 + 76) + (33 + 24) = 200 

Б 67 + 76 + 33 + 24 = (67 + 33) + (76 + 24) = 100 + 100 = 200 

В 67 + 76 + 33 + 24 = (67 + 24) + (76 + 33) = 200

 

Завдання 3. Циліндр зображено на рисунку

А куля

Б циліндр

В коло

 

Завдання 4. Пронумеруй порядок дій у виразі 25 — (18 + 3 • 4) : 5.

1) 3 • 4

2) 18 + □

4) 25 — □

3) □ : 5

 

Завдання 5. Задача з її розв'язанням однакового кольору.

Горобець за 2 год польоту подолав 78 км. З якою швидкістю летів горобець?

Розв'язання.

78 : 2 = 39 (км/год) — швидкість горобця.

78 + 2 = 80                   

Швидкість голуба 78 км/год. Яку відстань він подолає за 2 год, якщо летітиме з такою самою швидкістю?

Розв'язання.

78 • 2 = 156 (км) — подолає відстань за 2 год.

78 : 2 = 39

Спочатку автомобіль рухався зі швидкістю 78 км/год, а потім поїхав на 2 км/год швидше. Якою стала швидкість автомобіля?

Розв'язання.

78 + 2 = 80 (км/год) — стала швидкість автомобіля.

78 • 2 = 156

 

Завдання 6. Знайди значення виразів письмово. 

Нагадаємо, що 1 т=10 ц=1000 кг, 1 ц=100 кг,

1 м=100 см, 1 год=60 хв

 

70 т — 489 ц 35 кг = 70000 кг - 48935 кг =

= 21065 кг = 21000 кг + 65 кг = 21 т 65 кг

Пояснення: 489 ц 35 кг=489 ц + 35 кг=489 • 100 кг + 35 кг= 

= 48900 кг + 35 кг = 48935 кг

_ 70000

   48935

   21065 (кг)

Скільки тонн у 21065 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1000 кг стільки тонн, скільки тисяч у числі 21065, тобто 21, тому 21065 кг = 21 т 65 кг. 

або

_ 700 ц 00 кг

   489 ц 35 кг

   210 ц 65 кг

 

З год 58 хв + 4 год 15 хв=(3 год + 4 год) + (58 хв + 15 хв)=7 год + 73 хв=

= 7 год + 60 хв + 13 хв = 7 год + 1 год + 13 хв = 8 год 13 хв

або

   3 год 58 хв

4 год 15 хв

   7 год 73 хв

   8 год 13 хв

Пояснення:  7 год 73 хв = 7 год + 60 хв + 13 хв = 7 год + 1 год + 13 хв =

= 8 год + 13 хв = 8 год 13 хв

 

7 ц 9 кг • 54 = (7 ц + 9 кг) • 54 = 7 ц • 54 + 9 кг • 54 = 378 ц + 486 кг =

= 378 ц + 4 ц + 86 кг = 382 ц + 86 кг = 38 т + 2 ц + 86 кг =

= 38 т 2 ц 86 кг 

або

Пояснення: 7 ц 9 кг = 7 ц + 9 кг = 7 • 100 кг + 9 кг = 709 кг

х   709

      54

   2836

  3545 

  38286 (кг)

Скільки тонн у 38286 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1000 кг стільки тонн, скільки тисяч у числі 38286, тобто 38, тому 38286 кг = 38 т 286 кг. 

Скільки центнерів у 286 кг?

Міркуємо так. 100 кг = 1 ц. Отже, у 100 кг стільки центнерів, скільки сотень у числі 286, тобто 2, тому 286 кг = 2 ц 86 кг.

Отримуємо, що 38286 кг = 38 т 2 ц 86 кг.

 

25 м 83 см : 7 см=(25 м + 83 см) : 7 см=(25 • 100 см  + 83 см) : 7 см=

(2500 см  + 83 см) : 7 см = 2583 см : 7 см =

= (2100 см + 420 см + 63 см) : 7 см =

= 2100 см : 7 см + 420 см : 7 см + 63 см : 7 см = 300 + 60 + 9 = 369

або

25 м 83 см = 25 • 1 м + 83 см = 25 • 100 см + 83 см = 2500 см + 83 см =

= 2583 см

_ 2583|7 

   21     369

    48

    42

     63

     63

       0

Завдання 7. Сім'я має на рахунку в банку 20 000 грн. Частину грошей планує витратити на покупку телевізора й нетбука. Ціна телевізора — 5000 грн, що становить 4/5  вартості нетбука. Скільки грошей залишиться на рахунку сім'ї в банку після придбання нової техніки?

Розв'язання.

Якщо 5000 грн уже становить 4/5 від вартості нетбука, тоді 

1) 5000 : 4 • 5=(4000+800+200) : 4 • 5=(4000 : 4+800 : 4+200 : 4)•5=

=(1000 + 200 + 50) • 5=1000 • 5 + 200 • 5+50 • 5=5000 + 1000 + 250=

=6250 (грн) — вартість нетбука.

2) 5000 + 6250 = 11 250 (грн) — вартість покупки.

3) 20 000 — 11 250 = 8 750 (грн) — залишиться грошей на рахунку.

Відповідь: після придбання нової техніки на рахунку сім'ї залишиться 8 750 гривень.

 

Контрольна робота № 4. 

Варіант 2.

Завдання 1. Запис є виразом:

А 14 : 7 = 2  (рівняння)

Б 14 > 7   (нерівність) 

В 14 : 7   (вираз)

 

Завдання 2. У якому рядку наведено зручний спосіб обчислення виразу 48 + 57 + 52 + 43?

А 48 + 57 + 52 + 43 = (48 + 43) + (57 + 52) = 200 

Б 48 + 57 + 52 + 43 = (48 + 52) + (57 + 43) = 100 + 100 = 200 

В 48 + 57 + 52 + 43 = (48 + 57) + (52 + 43) = 200

 

Завдання 3. Зображено піраміду на рисунку

А трикутник

Б конус

В піраміда.

 

Завдання 4. Пронумеруй порядок дій у виразі 90 + (68 — 21 : 7) • 5.

4) 90 + □

2) 68 — □

1) 21 : 7 

3) □ • 5

 

Завдання 5. Задача з її розв'язанням однакового кольору.

640 м бджола пролетіла за 2 хв. З якою швидкістю летіла бджола?

Розв'язання.

640 : 2 = 320 (м/хв) — швидкість бджоли.

640 — 2 = 638                        

Літак летів 2 год зі швидкістю 640 км/год. Яку відстань подолав літак?

Розв'язання.

640 • 2 = (600 + 40) • 2 = 1200 + 80 = 1280 (км) — подолав відстань за 2 год.

640 : 2 = 320

До зупинки поїзд пройшов 640 км, а після зупинки — на 2 км менше. Скільки кілометрів пройшов поїзд після зупинки?

Розв'язання.

640 — 2 = 638 (км) — на стільки менше пройшов поїзд після зупинки, ніж до зупинки.

640 • 2 = 1280

 

Завдання 6. Знайди значення виразів письмово. 

Нагадаємо, що 1 т = 10 ц = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 год = 60 хв,

1 км = 1000 м = 100000 см, 1 м = 100 см

80 т — 267 ц 58 кг = 80 000 кг — 267 58 кг =

= 53 242 кг = 53 000 кг + 200 кг + 42 кг = 53 т 2 ц 42 кг

або

_ 80000 кг

   26758 кг

   53242 кг

_ 80000

   26758

   53242 (кг) = 53 т 2 ц 42 кг

Скільки тонн у 53242 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1000 кг стільки тонн, скільки тисяч у числі 53242, тобто 53, тому 53242 кг = 53 т 242 кг. 

Скільки центнерів у 242 кг?

Міркуємо так. 100 кг = 1 ц. Отже, у 100 кг стільки центнерів, скільки сотень у числі 242, тобто 2, тому 242 кг = 2 ц 42 кг.

Отримуємо, що 53242 кг = 53 т 2 ц 42 кг

 

8 год 35 хв — 6 год 57 хв = 1 год 38 хв 

8 год 35 хв = 7 год + 1 год + 35 хв = 7 год + 60 хв + 35 хв = 7 год 95 хв

7 год 95 хв — 6 год 57 хв = (7 год — 6 год) + (95 хв — 57 хв) = 1 год 38 хв 

або

_ 8 год 35 хв

   6 год 57 хв

   1 год 38 хв

Пояснення: 8 год 35 хв = 7 год + 1 год + 35 хв = 7 год + 60 хв + 35 хв = 7 год 95 хв

_ 7 год 95 хв

   6 год 57 хв

   1 год 38 хв

 

9 м 4 см • 47 = (9 м + 4 см) • 47=9 м • 47 + 4 см • 47=423 м + 188 м=

= 423 м + 100 м + 88 см = 423 м + 1 м + 88 см = 424 м 88 см

 або

9 м 4 см • 47 = (9 м + 4 см) • 47=(9 • 1 м + 4 см) • 47=

= (9 • 100 см + 4 см) • 47=904 см • 47= 42488 см =

= 42400 см + 88 см = 424 м + 88 см = 424 м 88 см

або

х   904

      47

   6328

  3616  

  42488 (см)= 424 м 88 см

Скільки метрів у 42488 см?

Міркуємо так. 100 см = 1 м. Отже, у 100 см стільки метрів, скільки сотень у числі 42488, тобто 424, тому 42488 см = 424 м 88 см.

 

18 ц 9 кг : 9 кг = 201

18 ц 9 кг = 18 ц + 9 кг=18 • 1 ц + 9 кг=18 • 100 кг + 9 кг =

= 1800 кг + 9 кг = 1809 кг

1809 кг : 9 кг = (1800 кг + 9 кг) : 9 кг = 1800 кг : 9 кг + 9 кг : 9 кг =

= 200 + 1 = 201  

 або

Пояснення: 18 ц 9 кг=18 ц + 9 кг=18 • 1 ц + 9 кг=18 • 100 кг + 9 кг=

= 1800 кг + 9 кг = 1809 кг

_ 1809|9    

   18     201

       9

       9

       0

Завдання 7. Підприємство випустило 50 000 акцій. 9000 акцій придбала фірма «Весна», що становило 4/5 тих акцій, які придбала фірма «Пролісок». Решту акцій отримали працівники підприємства. Скільки акцій отримали працівники підприємства?

Розв'язання.

Якщо 9000 акцій уже ставить дріб 4/5 від інших акцій, тоді

1) 9000 : 4 • 5=(8000+800+200) : 4 • 5=(8000 : 4+800 : 4+200 : 4)•5=

=(2000+200+50) • 5=2000 • 5+200 • 5+50 • 5=10 000+1 000+250=

= 11 250 (ак.) — придбала акцій фірма "Пролісок".

2) 9000 + 11 250 = 20 250 (ак.) — придбали акцій дві фірми.

3) 50 000 — 20 250 = 29 750 (ак.) — отримали акцій працівники підприємства.

Відповідь: працівники підприємства отримали 29 750 акцій.

Інші завдання дивись тут...