Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота № 10 

Варіант 1.

Завдання 1. 

34048 : (407 • 34 – 13782) = 608

х  407

    34

 1628

1221

13838

 

 

_13838

  13782

      56

 

 

 

_34048 | 56

 336      608

    44

     0 

    448

    448

       0

Завдання 2. Іменовані числа в порядку спадання. З т 27 кг, 3 т 2 ц 7 кг,

32 ц 70 кг

32 ц 70 кг, 3 т 2 ц 7 кг, 3 т 27 кг

Міркуємо так.

Нагадаємо, що 1 т = 10 ц = 1000 кг, 1 ц = 100 кг

3 т 27 кг = 3 т + 27 кг = 3 • 1000 кг + 27 кг = 3000 кг + 27 кг = 3027 кг

3 т 2 ц 7 кг = 3 т + 2 ц + 7 кг = 3 • 1000 кг + 2 • 100 кг + 7 кг =

= 3000 кг + 200 кг + 7 кг = 3207 кг

32 ц 70 кг = 32 ц + 70 кг = 32 • 100 кг + 70 кг = 3200 кг + 70 кг = 3270 кг

 

Завдання 3. 

у : (5400 : 90) = 120

у : 60 = 120

у = 120 • 60

у = 7200

7200 : (5400 : 90) = 7200 : 60 = (6000 + 1200) : 60 = 120

120 = 120

 

Завдання 4. Олег спостерігав, як рухалася мураха вздовж олівця довжиною 270 мм. Цю відстань вона подолала за 6 с.  А потім сонечко пройшло цей шлях за З0 с. На скільки швидкість мурахи більша за швидкість сонечка?

Розв'язання.

1) 270 : 6 = (240 + 30) : 6 = 45 (мм/с) — швидкість мурахи.

2) 270 : 30 = 9 (мм/с) — швидкість сонечка.

3) 45 — 9 = 36 (мм/с) — на стільки швидкість мурахи більша за швидкість сонечка.

Відповідь: швидкість мурахи на 36 мм/с більша за швидкість сонечка.

 

Завдання 5. Розв'яжи задачу й виконай побудову фігури.

Костику для аплікації треба вирізати прямокутник, ширина якого — 3 см, а довжина — у 2 рази більша. Побудуй прямокутник, який треба вирізати Костику, та обчисли його периметр.

Розв'язання.

1) 3 • 2 = 6 (см) — довжина прямокутника.

2) Р = (6 см + 3 см) • 2 = 18 см — периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 18 см.

 

Завдання 6. 

У класі навчається 11 хлопчиків та 15 дівчаток. Половина учнів класу бере участь у конкурсі «Найрозумніший». Яка найменша кількість дівчаток може взяти участь у конкурсі?

У конкурсі може взяти участь щонайменше 2 дівчаток.

Міркуємо так.

(11 + 15) : 2 = 13 (уч.) — половина класу.

13 — 11 = 2 (уч.) — найменша кількість дівчаток.

 

Контрольна робота № 10 

Варіант 2.

Завдання 127807 : (508 • 37 – 18727) = 403

х 508

    37

 3556

1524 

18796

 

 

_18796

  18727

      69

 

 

 

 

_27807 | 69  

 276       403

    20

     0

    207

    207

       0 

Завдання 2. Запиши іменовані числа в порядку спадання. 43 дм 2 см,

43 002 мм, 4 м З0 см 2 мм.

43 002 мм, 43 дм 2 см, 4 м 30 см 2 мм

Міркуємо так.

Нагадаємо, що 1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм, 1 дм = 10 см = 100 мм,

1 см = 10 мм

43 дм 2 см = 43 дм + 2 см = 43 • 100 мм + 2 • 10 мм = 4300 мм + 20 мм = 4320 мм

4 м 30 см 2 мм = 4 м + 30 см + 2 мм = 4 • 1000 мм + 30 • 10 мм + 2 мм =

= 4000 мм + 300 мм + 2 мм = 4302 мм

 

Завдання 3. 

k • (6400 : 80) = 2400

k • 80 = 2400

k = 2400 : 80

k = 30 

30 • (6400 : 80) = 30 • 80 = 2400

2400 = 2400

 

Завдання 4. За 5 хв комар пролетів 155 м, а муха за 7 хв — 364 м. На скільки швидкість комара менша за швидкість мухи?

Розв'язання.

1) 155 : 5 = (150 + 5) : 5 = 31 (м/хв) — швидкість комара.

2) 364 : 7 = (350 + 14) : 7 = 52 (м/хв) — швидкість мухи.

3) 52 — 31 = 21 (м/хв) — на стільки швидкість комара менша за швидкість мухи.

Відповідь: швидкість комара на 21 м/хв менша за швидкість мухи.

 

Завдання 5. Розв'яжи задачу й виконай побудову фігури.

Підковдру для лялькової ковдри прямокутної форми потрібно оздобити тасьмою. Довжина ковдри 11 см, а ширина — на 5 см менша. Побудуй прямокутник, який буде викрійкою, та визнач, скільки сантиметрів тасьми потрібно для оздоблення підковдри по периметру.

Розв'язання.

1) 11 — 5 = 6 (см) — ширина прямокутника.

2) Р = (11 см + 6 см) • 2 = 34 (см) — потрібно тасьми по периметру.

Завдання 6. 

У 4—А класі навчається 14 дівчаток, а у 4—Б класі — 18. Половина всіх четвертокласниць узяла участь у конкурсі «Міс школи». Яка найменша кількість дівчаток 4—Б класу могла взяти участь у конкурсі?

У конкурсі може взяти участь щонайменше 2 дівчаток 4—Б класу.

Міркуємо так.

1) (14 + 18) : 2 = 16 (уч.) — половина четвертокласниць.

2) 16 — 14 = 2 (уч.) — найменша кількість дівчаток 4—Б класу.

Інші завдання дивись тут...