Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота № 12

Варіант 1.

Завдання 1. Вибери серед поданих число, у якому всього 5072 десятки. Запиши це число й розклади його на розрядні доданки. 850 724, 507 240, 50 723, 5072.

50723 = 5000 + 700 + 20 + 3

Міркуємо так. Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. У числі 50723 усього 5072  десятків.

 

Завдання 2.

36312 : 89 + (607 • 59 – 8179) = 28042

_36312 | 89   

 356        408

    71

      0

    712

    712

       0

х  607

     59

  5463

3035  

35813

 

 

_ 35813

    8179

   27634

 

 

 

 

+ 27634

      408

    28042

  

 

 

 

 

Завдання 3. 

1 спосіб

376 ц — 23 кг = 376 • 100 кг — 23 кг = 37600 кг — 23 кг = 37577 кг =

= 375 ц 77 кг

2 спосіб

_ 376 ц 00 кг

           23 кг 

   375 ц 77 кг

 

2 км 904 м : 44 = (2 км + 904 м) : 44 = 2904 м : 44 = 66 м 

_2904 | 44 

 264      66 

   264

   264

      0 

 

Завдання 4. Добери й запиши три значення змінної а, за яких нерівність буде правильною. 58 — а > 24

а = 2, 5, 6

Міркуємо так.

Розглянемо рівняння

58 — а = 24

а = 58 — 24

а = 34

58 — 34 = 24, тепер можна записати

58 — а ˃ 58 — 34

Різниця більша там, де від'ємник менший.

а < 34

а = 2, 5, 6

 

Завдання 5. На святі кожна дитина виступила з одним номером: або читала вірші, або співала, або танцювала. Всього співали й танцювали 35 дітей, а решта — читали вірші, причому читали вірші на 7 дітей більше, ніж співали. Скільки дітей співали, скільки — танцювали, скільки — читали вірші, якщо всіх їх було 54?

Розв'язання.

1) 54 — 35 = 19 (д.) — дітей читали вірші.

2) 19 — 7 = 12 (д.) — дітей співали.

3) 35 — 12 = 23 (д.) — дітей танцювали.

Відповідь: 19 дітей читали вірші, 12 дітей співали, 23 дитини танцювало.

 

Завдання 6. Сторону квадрата збільшили на 15 см. На скільки сантиметрів збільшився його периметр?

Розв'язання.

1 спосіб

15 • 4 = 60 (см) — на стільки збільшився периметр квадрата.

2 спосіб

а • 4 (см) — периметр квадрата спочатку.

а + 15 (см)  нова сторона квадрата, тоді 

(а + 15) • 4 = а • 4 + 60 (см) — новий периметр квадрата.

Відповідь: периметр квадрата збільшився на 60 см. 

 

Контрольна робота № 12

Варіант 2.

Завдання 1. Вибери серед поданих число, у якому всього 425 сотень. Запиши це число й розклади його на розрядні доданки. 42 425, 542 542, 42 545, 425.

42 545 = 40 000 + 2 000 + 500 + 40 + 5

Міркуємо так. Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. У числі 42545 усього 425 сотень.

 

Завдання 2. 74865 : 93 + (807 • 54 – 29489) = 14894

_74865 | 93 

 744       805

    46

     0

    465

    465

       0

х  807

     54

  3228

4035  

43578

 

 

_ 43578

  29489

  14089

 

 

 

 

+14089

     805

  14894

 

 

 

 

 

Завдання 3. Виконай дії з іменованими числами.

5 т — 19 ц = 50 ц — 19 ц = 31 ц

9 грн 18 к. : 34 к. = 918 к. : 34 к. = 27

_918 | 34 

 68      27

 238

 238

    0   

   

Завдання 4. Добери й запиши три значення змінної х, за яких нерівність буде правильною. 17 • х < 85

х = 2, 3, 4

Міркуємо так.

Розглянемо рівняння

17 • х = 85

х = 85 : 17

х = 5

17 • 5 = 85, тепер можна записати

17 • х < 17 • 5 

Добуток  менший там, де множник менший.

х < 5

х = 2, 3, 4

 

Завдання 5. У Марічки на клумбі росли квіти. Ірисів і троянд було 78, а решта — гладіолуси, причому гладіолусів на 9 менше, ніж троянд. Скільки квітів кожного виду росло в Марічки на клумбі, якщо всього їх було 124?

Розв'язання.

1) 124 — 78 = 46 (шт.) — було гладіолусів.

2) 46 + 9 = 55 (шт.) — було троянд.

3) 78 — 55 = 23 (шт.) — було ірисів.

Відповідь: було 46 гладіолусів, 55 троянд, 23 іриси.

 

Завдання 6. Довжину прямокутника зменшили на 18 см. На скільки сантиметрів зменшився периметр прямокутника?

Розв'язання.

1 спосіб

18 • 2 = 36 (см) - на стільки зменшився периметр прямокутника.

2 спосіб

(а + b) • 2 = 2а + 2b (см) — периметр прямокутника спочатку.

а — 18 (см) — нова довжина прямокутника, тоді 

• (а — 18) + 2b = 2a - 36 + 2b = (2а + 2b) - 36 (см) — новий периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника зменшився на 36 см. 

Інші завдання дивись тут...