Стор. 8 – 9. Lesson 3. What Is Your Name?

Урок 3. Як тебе звати?                      (Вот із йо нейм?)

1. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

Good morning!               Доброго ранку!                      (Ґудмонінґ !)

Good morning!               Доброго ранку!                      (Ґудмонінґ !)

 

What is your name?         Як тебе звуть?              (Вот із йо нейм?)

My name is Jenny.          Мене звати Дженні.        (Май нейм із Дженні)

That's my name.             Це моє імя.                   (Зетс май нейм)

 

2.Work in pairs. Ask and answer. / Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь.

- Hello! What is your name?      Привіт! Як тебе звати?     (Хелоу! Вот із йо нейм?)

- My name is Ann.                    Мене звати Ен.              (Май нейм із Ен)

 

3. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

ThisisAnn.                Це Ен.                  (Зис із Ен)

ThisisDan.                Це Ден.                (Зис із Ден)

 

4. Speak in class. / Спілкуйся в класі.

Привітайся і представ своїх друзів.

- Hi, Dan! This is Peter!                Привіт! Це Петро!          (Хай, Ден. Зис із Пітер)

- Hello, Peter! Nice to meet you!    Привіт, Петро! Приємно познайомитись!   (Хеллоу, Пітер! Найс то міт ю!)

- Nice to meet you!                      Приємно познайомитись!   (Найс ту міт ю!)

 

What is ...? = What's...? I am... = I'm...

 

5. Look and act out. / Подивись і розіграй.

Hi! I'm Bella. What's your name?    Привіт! Я Белла. Як тебе звати?   (Хай! Ай ем Белла. Вотс із йо нейм?)

Hello! I'm Rex.                             Привіт! Я Рекс.      (Хелоу! Ай ем Рекс)

 

6. Speak English. / Спілкуйся англійською.

Запитай нових друзів, як їх звати.

Hi! What is your name?        Привіт! Як тебе звуть?          (Хай! Вот із йо нейм?)

Hello! I'm Rex.                    Привіт! Я … .                        (Хелоу! Ай ем …)