Стор. 14 – 15. Lesson 6. How Old Are You?

Урок 6. Скільки тобі років?      (Лессон 6. Хав олд ар ю?)

1. Listen, repeat and point. / Послухай, повтори і покажи.

One             один              (ван)

Two             два                (ту)

Three           три                (срі)

Four             чотири          (фоор)

Five             п’ять              (файв)

Six              шість              (сикс)

Seven          сім                 (севен)

Eight           вісім              (ейч)

 

2. Listen, complete and say. / Послухай, доповни і скажи.

Jack:  I am 5.           Мені 5 років.           (Ай ем файв)

Mary: I am 6.           Мені 6 років.           (Ай ем сикс)

Olena: I am 4.          Мені 4 роки.           (Ай ем фоор)

Alex:  I am 8.           Мені 8 років.           (ай ем ейч)

 

3. Look and say. / Подивись і скажи.

This is Jack. He is five.    Це Джек. Йому 5 років.   (Зис із Джек. Хі із файв)

This is Mary. She is six.   Це Мері. Їй 6 років.         (Зис із Мері. Ші із сикс)

 

4. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

1.

My name is Alex. I am six.        Мене звати Алекс. Мені 6 років.   (Май нейм із Елекс. Ай ем сикс)

My name is Helen. I am seven.  Мене звати Хелен. Мені 7 років.  (Май нейм із Хелен. Ай ем севен)

2.

How old are you?           Скільки років тобі ?      (Хав олд ар ю?)

How old are you?           Скільки років тобі ?      (Хав олд ар ю?)

I am six.                        Мені 6 років.               (Ай ем сикс)

And what about you?      І як щодо тебе?           (Енд вот ебаут ю?)

I am six, too.                 Мені 6 років, також.     (Ай ем сикс, ту)

 

5. Work in pairs. Ask and answer. / Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь.

1.

- How old are you?       Скільки років тобі?             (Хав олд ар ю?)

- I am six.                    Мені 6 років.                     (Ай ем сикс)

2.

- How old is he ?          Скільки років йому?            (Хав олд із хі?)     

- He is seven.               Йому 7 років.                     (Хі із севен)

- How old is she?          Скільки років їй?                (Хав олд із ші ?)   

- She is seven.              Їй 7 років.                         (Ші  із севен)

 

"Time for Fun" / «Час розваг»

*Play a game. / Пограйте у гру.

- Seven.          Сім               (севен)

- Yes.              Так               (єс)

- Three.           Три               (срі)

- No.               Ні                 (ноу)     

- Picture 1.   

 

1.

- One             один              (ван)

- Yes.              Так               (єс)

- Two             два                (ту)

- Yes.              Так               (єс)

- Three           три                (срі)

- No.               Ні                 (ноу)     

- Four             чотири          (фоор)

- Yes.              Так               (єс)

- Five             п’ять              (файв)

- Yes.              Так               (єс)

- Six              шість              (сикс)

- Yes.              Так               (єс)

- Seven          сім                 (севен)

- Yes.              Так               (єс)

- Eight           вісім              (ейч)

- No.               Ні                 (ноу)     

2.

- One             один              (ван)

- Yes.              Так               (єс)

- Two             два                (ту)

- Yes.              Так               (єс)

- Three           три                (срі)

- Yes.              Так               (єс)

- Four             чотири          (фоор)

- Yes.              Так               (єс)

- Five             п’ять              (файв)

- Yes.              Так               (єс)

- Six              шість              (сикс)

- No.               Ні                 (ноу)      

- Seven          сім                 (севен)

- Yes.              Так               (єс)

- Eight           вісім              (ейч)

- No.               Ні                 (ноу)     

 

6. Speak English. / Спілкуйся англійською.

Запитай у свого товариша, скільки йому років.

- How old are you?      Скільки років тобі?            (Хав олд ар ю?)

- I am six.                  Мені 6 років.                     (Ай ем сикс)