Стор. 16 – 17. Lesson 7. My Family

Урок 7. Моя сім'я              (Лессон 7. Май фемілі)

1. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

a father               батько              (е фазе)

a mother             мати                 (е мазе)

a sister               сестра               (е сісте)

a brother            брат                  (е бразе)

 

2. Look and say. / Подивись і скажи.

Good morning, Miss Alison!   Доброго ранку, міс Елісон.     (Ґудмонінг, міс Елісон)

This is my mother.               Це моя мати.                         (Зис із май мазе)

Her name is Anna.               ЇЇ звати Анна.                        (Хе нейм із Анна)

This is my father.                Це мій батько.                        (Хі із май фазе)

His name is Bohdan.            Його звати Богдан.                 (Хіз нейм із Богдан)

 

3. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

I have got a father.       У мене є батька.                 (Ай хев ґот е фазе)

I have got a mother.     У мене є мати.                    (Ай хев ґот е мазе)

I have got a sister.       У мене є сестра.                  (Ай хев ґот е сісте)

I have got a brother.    У мене є брат.                     (Ай хев ґот е бразе)

 

4. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

I have got a mother.      У мене є мати.                   (Ай хев ґот е мазе)

This is my mother.         Це моя мати.                     (Зис із май мазе)

 

5. Work in pairs. Ask and answer. / Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь.

Розглянь фотографії своєї родини. Запитай, хто на них зображений.

- Is it your mum?         Це твоя мама?             (Із іт йо мам?)

- Yes, it is.                  Так.                            (Єс, іт із)

- Is it your sister?        Це твоя сестра?           (Із іт йо сісте?)

- No, it isn't.               Ні.                              (Ноу, іт ізнт)    

- Is it your father?       Це твій батько?           (Із іт йо фазе?)

- Yes, it is.                 Так.                            (Єс, іт із)

- Is it your brother?    Це твій брат?               (Із іт йо бразе?)

- Yes, it is.                 Так.                            (Єс, іт із)

 

6. Speak English. / Спілкуйся англійською.

Позмагайтеся, хто більше слів може вимовити англійською мовою.

Hello!               Привіт!                             (Хелоу!)

Iam                Я є                                    (Яй ем)

Hi!                  Привіт!                                 (Хай)

Goodbay        До побачення                      (Ґудбай)

Bye                До побачення                      (Бай)

This                                Це                      (зис)

I                                     Я                       (ай)

You                                 ти                      (ю)

He                                  він                     (хі)

She                                вона                   (ші)

Am                                 є                        (ем)

Is                                   є                        (із)

Are                                 є                        (ар)

Where                            де                      (вер)

From                             з                         (фром)

Listen                           слухати                (лісн)    

Repeat                          повторити            (репіт)

lesson                           урок                    (лессон)                  

look                              дивитися             (лук)

say                    говорити, казати            (сей)

actout                        розігрувати           (ект аут)

nice                            приємно                (найс)

meet                           зустрічати             (міт)

Welcome                     ласкаво просимо    (велкам)

My                              мій, моя, моє         (май)

Friend                         друг                      (френд)

Land                           земля                    (ленд)

Ukraine                       України                 (Юкрейн)

TheUSA.                     США.                    (Юесей)

TheUK.    Англія, Об’єднане королівство   (Юкеу)

One                            один                      (ван)

Two                           два                         (ту)

Three                         три                        (срі)

Four                          чотири                   (фоор)

Five                           п’ять                      (файв)

Six                            шість                      (сикс)

Seven                        сім                         (севен)

Eight                         вісім                       (ейч)

How                           Як                          (хав)

old                             старий                   (олд)

a father                      батько                   (е фазе)

a mother                   мати                       (е мазе)

a sister                     сестра                    (е сісте)

a brother                  брат                      (е бразе)

have got       мати (маю, маєш)               (хев ґот)

family                       сім’я                       (фемілі)