Стор. 18 – 19. Lesson 8. We Are Happy

Урок 8. Ми – щасливі                 (Ві а хеппі)

 

1. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

He is nice.                     Він милий.                  (Хі із найс)

She is kind.                   Вона добра.               (Ші із кайнд)

We are heppy.               Ми щасливі.               (Ві а хеппі)

 

2. Listen and sing. / Послухай і заспівай.

My Family.                                

My father, father, father,    

My father's name is Paul!

My mother, mother, mother,

My mother's name is Paula!

My family, my family,

My family is large.

Father, mother, sister, brother

I love them very much.

 

Моя сімя.    

Мій батько, батько, батько,

Його звати Павло!

Моя мати, мати, мати,

ЇЇ звати Паула!

Моя сімя, моя сімя,

Моя сімя велика.

Батько, мати, сестра, брат

Я люблю їх дуже.

 

(Май фемілі.

Май фазе, фазе, фазе,

Май фазес нейм із Паул!

Май мазе, мазе, мазе,

Май мазеснейм із Паула!

Май фемілі, май фемілі,

Май фемілі із ладж.

Фазе, мазе, сісте, бразе

Ай лав зем вері мач)

                                 

3. Look and say. / Подивись і скажи.

Jane is my sister. She is 9.          Джейн є моя сестра. Їй 9 років.      (Джейн із май сісте. Ші із найн)

This is me and this is my sister. We are happy.    Це я і це моя сестра. Ми щасливі.     (Зис із мі енд зис із май сісте. Ві а хеппі)

Alex is my friend. He is kind.         Алекс мій друг. Він добрий. (Алекс із май френд. Хі із кайнд)

This is Mary. She is nice.               Це Мері. Вона мила. (Зис із Мері. Ші із найс)

 

4. Work in pairs. Ask and answer. / Працюйте в парах.

Запитайте і дайте відповідь.

- What's your mother's name?   Як звати твою мати?       (Вотс йо мазес нейм?)

- Her name is ….                     Її звати …                        (Хе нейм із ….)

- What's your father's name?    Як звати твого батька?     (Вотс йо фазес нейм?)

- His name is Taras.                 Його звати …                   (Хіз нейм із ….)

- What's your sister's name?     Як звати твою сестру?     (Вот’с йосістес  нейм?)

- Her name is ...                     Її звати …                         (Хе нейм із ….)

- What's your brother's name?  Як звати твого брата?      (Вот’с йо бразе’с нейм?)

- His name is ….                      Його звати …                   (Хіз нейм із ….)

 

5. Speak English. / Спілкуйся англійською.

Скажи англійською мовою, як звати твоїх рідних.

My mother's name is ….      Імя моєї матері …              (Май мазес нейм із …)

My father's name is ….        Імя мого батька …            (Май фазес нейм із …)

My sister's name is ….         Ім’я моєї сестри …             (Май сісте’с нейм із …)

My brother's name is ….      Імя мого брата …             (Май бразес нейм із …)