Стор. 20 – 21 Lesson 9. We Are Together

Урок 9. Ми разом          (Лессон 9. Ві а туґезе)

1. Listen and repeat. / Послухай і повтори.

an aunt                 тітка                  (енанс)

an uncle                дядько               (енанкл)

a granny               бабуся                (е ґранні)

a grandpa             дідусь                 (е ґрандпа)

cousins                кузени,кузини      (казинс)

 

2. Listen, repeat and point. / Послухай, повтори і покажи.

My Family

My happy, happy family:

My mum and dad,

My granny and grandpa,

My sister and brother,

My aunt and uncle

And my lovely cousins!

 

Моя сімя.

Ми щаслива, щаслива сімя:

Моя мама і тато,

Моя бабуся і дідусь,

Моя сестра і брат,

Моя тітка і дядько,

І мої прекрасні кузени!

 

(Май фемілі.

Май хеппі, хеппі фемілі:

Май мам енд дед,

Май ґранні енд ґрандпа,

Май сісте енд бразе,

Май ант енд анкл

Енд май лавелі казинc!)

 

3. Work in pairs. Ask and answer. / Працюйте в парах.

Запитайте і дайте відповідь.

Have you got an aunt?            У тебе є тітка?                   (Хев ю ґот енаунс?)

Yes.I have.                           Так. Маю.                          (Єс. Ай хев)

Have you got an uncle?           У тебе є дядько?               (Хев ю ґот енанкл?)

No, I haven't.                        Ні, нема.                           (Ноу, ай хевн'т)

Have you got a granny?          У тебе є бабуся?               (Хев ю ґот е ґранні?)

Yes.I have.                           Так. Маю.                          (Єс. Ай хев)

Have you got an a grandpa?    У тебе є дідусь?                (Хев ю ґот е ґрандпа?)

Yes.I have.                           Так. Маю.                          (Єс. Ай хев)

Have you got cousins?            У тебе є кузини( кузени)?  (Хев ю ґот енанкл?)

No, I haven't.                        Ні, нема.                           (Ноу, ай хевн'т)

 

4. Speak in class. / Спілкуйся в класі.

Розкажи про свою родину за зразком.

I have got a father. My father's name is …  He is kind.                  

I have got a mother. My mother's name is …. She is nice.

I have got a brother. His name is …  He is 8.                  

I have got an aunt. Her name is ...  She is nicetoo.

I have got an uncle. His name is ....He is kind.                  

I have got onecousin.His name is ....He is 5 years old.

 

Уменеє батько. Імя мого батька… Вн добрий.  (Ай хев  ґот е фазер. Май фазес нейм із … Хі із кайнд)

У мене є мати. Імя моєї матері… Вона мила.  (Ай хев  ґот е мазе. Май мазес нейм із… Ші із найс)

У мене є брат. Його звати… Йому 8 років. (Ай хев  ґот е бразе. Май бразес нейм із … Хі із ейч)

У мене є тітка. Її звати … Вона мила також.  (Ай хев  ґот енанс. Хе нейм із… Ші із найс ту)

У мене є дядько . Його звати… Вн добрий.  (Ай хев  ґот енанкл. Хіз нейм із… Хі із кайнд)

У мене є один кузен. Його звати… Він має 5 років. (Ай хев  ґот ван казин. Хіз нейм із… Хі із файв єаз олд)

 

"Time for Fun" / «Час розваг»

*Look, make and say. / Подивись, зроби і скажи.

This is my mother.                Це моя мати.                 (Зис із май мазе)

Her name is Alla.                  Її звати Алла.                (Хе нейм із Алла)

This is my fa­ther.                 Це мій батько.               (Зис із май фазе)

His name is Alex.                  Його звати Алекс.         (Хіз нейм із Алекс)

I have got a brother, Alex.    У мене є брат, Алекс.     (Ай хев ґот е бразе, Алекс)

 

5. Speak English. / Спілкуйся англійською.

Запитай у твого товариша про його родину.

- Have you got a brother?         У тебе є брат?                   (Хев ю ґот е бразе?)

- Yes.I have.                          Так. Маю.                          (Єс. Ай хев)

- What's your brother's name?  Як звати твого брата?       (Вот’с йо бразе’с нейм?)

- His name is ….                     Його звати …                     (Хіз нейм із ….)

- How old is he?                     Скільки років йому?            (Хав олд із хі?)

- He is seven.                         Йому 7 років.                     (Хі із севен)

 

- Have you got a brother?         У тебе є брат?                   (Хев ю ґот е бразе?)

- No, I haven't.                        Ні, нема.                           (Ноу, ай хевн'т)

 

- Have you got a sister?           У тебе є сестра?                 (Хев ю ґот е сістер?)

- Yes.I have.                          Так. Маю.                          (Єс. Ай хев)

- What's your sisters name?     Як звати твою сестру?       (Вот’с йо сісте’с нейм?)

- Her name is ….                     Її звати …                         (Хіз (хе) нейм із ….)

- How old is she?                   Скільки років їй?                (Хав олд із ші?)

- She is one.                           Їй 1 рік.                             (Ші із ван)

        

- Have you got a sister?           У тебе є сестра?                 (Хев ю ґот е сістер?)

- No, I haven't.                        Ні, нема.                           (Ноу, ай хевн'т)